COVID-19

На вниманието на българските автомобилни превозвачиАКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБСТАНОВКАТА ПО ГРАНИЦИТЕ

Фирмите превозвачи могат да следят актуалната информация за обстановката по границите, свързана с налагането на ограничения, произтичащи от разпространението на коронавирус (COVID-19) в Европа на следния линк:
https://trans.info/en/coronavirus-in-europe-bans-restrictions-and-health-checks-at-the-borders-up-to-date-traffic-information-interactive-map-176532
Актуална информация относно предприетите превантивни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в отделните държави може да бъде намерена и на сайта на Министерство на външните работи (МВнР), на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo

Scroll to top