COVID-19

14 Януари 2022

На вниманието на всички превозвачи и водачи, извършващи автомобилен превоз на товари

Информация от Европейската комисия относно предоставени изключения за прилагането на правилата относно времето за управление и периодите на почивка на водачите

Във връзка с настоящата вълна от варианта Omicron на пандемията Covid-19 и с цел осигуряване на непрекъснатостта на потока от стоки, някои държави-членки и трети страни нотифицираха Европейската комисия относно предоставянето на временни изключения за прилагането на разпоредбите относно времето за управление и периодите на почивка на водачите съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 561/2006. Актуална информация относно предоставените от ЕК временни изключения се публикува своевременно на интернет страницата на Комисията на адрес:
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods_en

Поради динамичността на нивото на заболеваемост в различните държави, апелираме за периодичен преглед на публикуваната от ЕК информация.

Scroll to top