COVID-19

04 Януари 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на пътници и товари от/до и през територията на Федерална Република Германия

Съгласно постъпила в ИА „Автомобилна администрация“ информация във връзка с COVID-19, считано от вторник, 4 януари 2022 г., германското правителство възнамерява да понижи зоните в които попадат Обединеното кралство и Южноафриканските държави, като ги класифицира от зони, които предизвикват безпокойство, в зони с висок риск на заболеваемост.

Също така от транспортните работници, които са останали във или са преминали през Обединеното кралство, вече няма да се изисква да представят PCR тест при влизане в Германия.

Scroll to top