COVID-19

07 Юни 2022

РЕЖИМ ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРКМЕНИСТАН НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ

На вниманието на българските автомобилни превозвачи

РЕЖИМ ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРКМЕНИСТАН НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ

 Чрез посолствата на Туркменистан в Руската федерация и Република Казахстан, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи писмо от Агенцията за транспорт и комуникации на Туркменистан, с което ни информират относно въведения от 1 юни 2022 г. режим за транзитно преминаване през територията на Туркменистан на товарни автомобили заедно с техните водачи и изисквания по отношение на документацията и тестване за COVID-19.

Съгласно постъпилата информация, считано от 1 юни т.г. на чуждестранните товарни автомобили заедно с техните водачи ще се разрешава да преминават транзитно през територията на Туркменистан от границата с Иран до Узбекистан по маршрута ГКПП Сарахс (Иран) – Сарахс (Туркменистан) – ГКПП Фарап (Туркменистан) – Алат (Узбекистан) – ГКПП Сарахс (Туркменистан) – Сарахс (Иран).

При пристигане на КПП на границата на Туркменистан, чуждестранните водачи са длъжни:

  • да предоставят за преминаване на специална санитарна обработка цялата документация, необходима за изпълнение на процедурите за транзитно преминаване;
  • да извършат предписаната дезинфекция на превозното средство;
  • да преминат експресно тестване за COVID-19 и въз основа на резултата да получат разрешение за транзитно преминаване. На водачите ще бъде издаден съответен медицински документ. В случай на положителен резултат от проведения тест, на водачите ще бъде предложено да се подложат на лечение или да се върнат обратно.
  • да разполагат със и да представят на компетентните органи на Туркменистан следните документи:

- официален документ за ваксинация срещу COVID-19 (със срок от най-малко 42 дни от датата на последната ваксинация);

- официален документ, потвърждаващ наличието на антитела срещу COVID-19;

- официален документ, потвърждаващ отрицателен резултат от проведен тест за COVID-19, от момента на издаването на който са изминали не повече от 72 часа;

При наличие на горните документи, водачите ще бъдат освободени от изискването за поставяне под карантина.

Транзитното преминаване през територията на Туркменистан ще се извършва без контакт с местното население, в колони, придружавани от специални превозни средства на пътната полиция по предварително определен маршрут, указан в специално издадени пътни карти. Придвижването ще се осъществява само през светлата част на денонощието, считано от 08:00 часа местно време. По време на движението в колоните, на водачите се забранява да спират и напускат кабината без разрешението на съпровождащия орган.

По маршрута, определен за преминаването на автомобилните колони са предвидени специални паркинги за почивка, където е възможно също извършване на ремонтни дейности, зареждане с гориво и закупуване на храна. На водачите се забранява да напускат територията на горепосочените паркинги без основание.  

Scroll to top