COVID-19

13 Януари 2022

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до и през територията на Люксембург

Считано от 15 януари 2022 г. Люксембург ще въведе ново правило за борба с разпространението на коронавируса: „3G“ на работното място.To ще бъде подобно на съществуващо правило в Германия. Всеки работник, нает или самоосигуряващ се, трябва да бъде или ваксиниран, излекуван, или тестван ( Geimpft, Genesen, Getest, следователно „3G“), за да му бъде разрешен достъп до работното място.

Що се отнася до водачите на тежкотоварни автомобили, ще има някои значителни разлики в сравнение с правилото в Германия:

- В Люксембург правилото „3G“ се прилага за водачите на тежкотоварни автомобили като цяло, но:

- Правилото „3G“ не се прилага за водачи, които преминават транзит през Люксембург.

- Правилото „3G“ не се прилага за водачи на чуждестранни транспортни компании, които идват в Люксембург за разтоварване/товарене и след това отново напускат страната (без ограничение във времето, така че водачът може да прекара дневната/седмичната си почивка в Люксембург ).

Изключение:
- Правилото „3G“ се прилага за водачи на чуждестранни транспортни компании, ако извършват каботажни превози в Люксембург. В този случай чуждестранният превозвач носи отговорност за своя водач по същия начин като превозвач от Люксембург.

Накратко: правилото „3G“ не се прилага за водачи на тежкотоварни автомобили на чуждестранни транспортни компании, с изключение на каботажните превози.

ВАЖНО: тъй като някои компании може да решат да наложат правилото „3G“ в своите помещения и за външни лица, всеки превозвач, идващ в Люксембург, трябва да се свърже предварително с компаниите, където възнамерява да товари/разтоварва, за да избегне изненади.

Допълнителна информация от Министерство на мобилността и благоустройството на Люксембург за често задавани въпроси (на английски език) относно правилото „3G“ за водачите на тежкотоварни автомобили, което служи като насока за превозвачите, може да намерите в приложения файл.

Scroll to top