COVID-19

16 Ноември 2022

РЕЖИМ ЗА ВЛИЗАНЕ, ИЗЛИЗАНЕ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРКМЕНИСТАН НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ

На вниманието на българските автомобилни превозвачи

РЕЖИМ ЗА ВЛИЗАНЕ, ИЗЛИЗАНЕ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРКМЕНИСТАН НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ

Чрез посолствата на Туркменистан и Република България в Руската федерация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи писмо от Агенцията за транспорт и комуникации на Туркменистан, с което ни информират, че от 7 ноември 2022 г. на чуждестранните пътно превозни средства, извършващи международни превози на товари е разрешено да влизат, излизат  и преминават  транзит през територията на Туркменистан с водачи на ГКПП „Туркменбашинско международно морско пристанище“, „Артък“, „Сарахс“, „Гарабогаз“, „Алтън асър“, ,,Дашoгуз“, „Куняургенч“, „Фарап“, „Имамназар“, „Серхетабат“.

Чуждестранните  водачи при влизане, излизане и транзитно преминаване трябва да имат документи, потвърждаващи липса на заболяване от COVID-19 и ваксинация срещу COVID-19 .

При пристигане на ГКПП чуждестранните водачи ще бъдат тествани  с бърз тест за COVID-19 и само при липса на заболяване от COVID-19 ще бъдат допускани на територията на Туркменистан за извършване на превози. В същото време  чуждестранните пътно превозни средства ще бъдат подложени на  специална санитарно-дезинфекционна  обработка.

Scroll to top