COVID-19

11 Февруари 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на пътници и товари от/до и през територията на Румъния

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Румъния  относно актуалните  мерки  в страната в условията на COVID-19, считано от  7 февруари 2022 г. са въведени облекчения от румънските власти в изискванията за попълване на Електронен формуляр за влизане в Румъния (PLF) за влизащите или преминаващите през територията на страната за определени категории лица, както и за изменение на валидността на цифровите сертификати на ЕС при влизане в Румъния.

Приетите нормативни актове са както следва:

1. Извънредно постановление (ОUG), модифициращо срока на валидност на цифровите сертификати на ЕС за ваксинация за целите на пътуване – чрез него Румъния официално транспонира приетото на европейско ниво решение, въвеждащо валидност от 270 дни (9 месеца) на сертификата за завършен ваксинационен курс.

2. Извънредно постановление (ОUG), модифициращо изискванията за попълване на Електронен формуляр за влизане в страната (Passenger Locatin Form –PLF) за влизащите или преминаващите през Румъния.

Основните промени са следните:

• Удължава се срокът за попълване – в рамките на 72 часа преди влизането в Румъния  (вместо до 24 часа, както досега). Запазва се възможността, по изключение, PLF да бъде попълнен  и максимум до 24 часа след влизането;

• Въвеждат се изключения от изискването за попълване на PLF при всяко пътуване за определени категории лица.
Същите са длъжни да го попълнят еднократно при първо влизане в Румъния, като при попълването трябва да отбележат отметка за изключение (“personal exceptat”). При следващи пътувания не е необходимо отново да се попълва PLF.

• В сферата на автомобилния транспорт горното важи за :

Водачи на товарни превозни средства с максимален разрешен капацитет над 2,4 тона, превозващи стоки, както и водачи на МПС, които имат повече от 9 места, включително мястото на водача, превозващи пътници;

3. Намалява се минималният размер на глобата за неспазване на изискването за попълнен PLF – от 2000 на 500 румънски леи (около 100 евро).

4. Решение на правителството на Румъния за одобрение на Решение на Националния комитет за извънредни ситуации (НКИС) , с което се предлага удължаване на срока на действие на състоянието на тревога заради пандемията от COVID-19 на територията на страната с допълнителни 30 дни, считано от 7 февруари.


Подробна информация може да намерите тук.

Scroll to top