Актуално

25 Март 2021

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. за определяне на изискванията, на...

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-08-6/17.02.2021 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС

Scroll to top