Май 2024

27 Май 2024
Новини

Регламент (ЕС) 2024/1257 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7)

27 Май 2024
Новини

Регламент (ЕС) 2024/1257 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7)

Scroll to top