Новини

05 Април 2024

Неизпитани кандидати, записани в изпитни протоколи за провеждане на теоретични или практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС

В допълнение към информацията, публикувана на 26.03.2024 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", относно ефективните стачни действия в агенцията, Ви уведомяваме за следното:

Неизпитаните кандидати, записани в изпитни протоколи за провеждане на теоретични или практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС в периода на ефективните стачни действия, ще бъдат прехвърлени за друга дата без заплащане на нова такса за изпит.

Scroll to top