Актуално

19 Септември 2023

Турски разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна

Уведомяваме Ви, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна, които се разменят по силата на двустранната спогодба между компетентните органи на Република Турция и Република България, са в ограничени количества и към момента квотата за 2023 г. е пред изчерпване. С оглед намаляващият брой разрешителни от този вид Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите да ограничат поемането на товари, изискващи такъв вид разрешителни, и да следят наличностите в резервационната система, а превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да използват същите при извършване на превози от/до Република Турция.

След изчерпване на наличностите от горепосочените разрешителни и на двата гранични контролно-пропускателни пункта (ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово) същите ще се предоставят по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари само за автомобили, транзитиращи територията на Република България, като към заявлението следва да се прилагат задействани митнически документи и товарителница (CMR).

Предприети са действия за искане на допълнителен брой турски разрешителни от вида за/от трета страна от Министерството на транспорта и инфраструктурата на Република Турция. При предоставянето им ще бъдете своевременно уведомени чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.

Scroll to top