Актуално

13 Септември 2023

Дни на безопасността на пътя 16-22 септември 2023 г.

Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТРАНСПОРТНИЯ БРАНШ,

ПАРТНЬОРИ,

 

Основните задължения на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са залегнали в редица нормативни документи, но основната задача е с действията си да осигурим безопасно движение по пътищата и да ограничим пътнотранспортния травматизъм така, че да намалим жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата в страната ни.

За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!" („Stay alive and save lives'").

С настоящото писмо Ви информирам, че ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ подкрепя Дните на безопасността на пътя 16-22 септември 2023 г., като изпълнява в цялост и надгражда внедрената Система за управление на безопасността на движение по пътищата, съгласно международен стандарт ISO 39001:2012 RTSMS.

В тази връзка от името на всички служители правим своето обещание изразяващо се в:

  • Да бъдем внимателни и да спазваме правилата за движение при управление на автомобил, мотоциклет или велосипед;
  • Ще спазваме ограниченията на скоростта при управление на автомобил или мотоциклет;
  • Ще използваме обезопасителен колан или каска, като водач или пътник в МПС;
  • Ще избягваме изцяло употребата на алкохол, ако ще управляваме превозно средство;
  • Ще насочим цялото си внимание към пътя и останалите участници в движението и няма да се разсейваме с мобилните устройства;

С тази наша подкрепа и прието обещание, ние ще популяризираме посредством всички комуникационни канали с браншовите организации в транспорта на товари и пътници, със сдруженията за обучения на кандидат водачи на МПС, пунктовете за контрол на техническата изправност и служителите в психологическите лаборатории, както и на страницата на ИА „Автомобилна администрация“.

Призоваваме всички служители и организации в транспортния бранш да се присъединят към инициативата, според възможностите и компетенциите си, и да организират дейностите си така, че 20 септември 2023 г., да бъде Ден без загинали на пътя!  „Остани жив! Пази живота!"

 

От Ръководството на Изпълнителна агенцията „Автомобилна администрация“

Scroll to top