Новини

31 Август 2023

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до и през територията на Обединеното кралство

Промени в режима на граничен контрол за внос на стоки във Великобритания

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Посолството на Обединеното кралство в София,  предстоят промени в режима на граничен контрол за внос на стоки във Великобритания от страни в и извън ЕС, касаещи въпроси на био-сигурността и нелегалния внос, чрез въвеждане на подобрен  санитарен и фитосанитарен контрол,  и контрол на сигурността.

Проекто-моделът на горепосочените промени  е както следва :

31 октомври 2023 г.

Въвеждане на здравно сертифициране за внос на животински продукти, растения, растителни продукти със среден риск и високорискови храни (и фуражи) от неживотински произход от ЕС.

31 януари 2024 г.

Въвеждане на документална, базирана на риска идентичност и физически проверки на средно рискови животински продукти, растения, растителни продукти и високорискови храни (и фуражи) от неживотински произход от ЕС. От тази дата  и останалите държави  ще започнат да използват новия модел, базиран на риска за внос на санитарни и фитосанитарни стоки.

31 октомври 2024 г.

Влизане в сила на  декларациите за безопасност и сигурност за внос  от ЕС. Наред с това ще се въведе намален набор от данни за внос и използването на Единния търговски прозорец на Обединеното кралство. Ще се премахне дублирането, където е възможно в различни масиви от данни.

Също така Посолството на Обединеното кралство в София информира, че всички  международни задължения и ангажиментите ще бъдат спазени съгласно този нов модел, включително изпълнението на Windsor Framework (предложеното правно споразумение след Брекзит между Европейския съюз и Обединеното кралство, обявено на 27 февруари 2023 г. То е предназначено да разреши проблема с движението на стоки между Европейския единен пазар и Обединеното кралство).

С допълнителна информация може да се запознаете на интернет страницата на британското правителство: https://www.gov.uk/ Тhe Border Target Operating Model

Scroll to top