Новини

10 Август 2023

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-628 от 24.11.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията ще бъде извършено преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще преразпредели ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  за 2023 г. по т. 6.2 и разрешителни разпределени, но неполучени или върнатите от превозвачите.

До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали и одобрени на първоначалното разпределение, отговарящи на условията на т. 1 и т. 2, които следва да подадат заявление по електронен път чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 11.08.2023 г.

Scroll to top