Актуално

30 Май 2023

Доклад в изпълнение на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Доклад в изпълнение на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, в качеството си на национален орган по прилагането за Република България на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и във връзка със задължението си по чл. 29 от същия, информира за дейността си през 2021 и 2022 година.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top