Актуално

19 Май 2023

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влезлите в сила разпоредби на чл. 38, ал. 2 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

            Мотиви:

            Съгласно чл. 38, ал. 2, изречение първо от Наредба № 38, в сила от 15.04.2023 г . тестовете по чл. 6, ал. 2 съдържат текстови изпитни въпроси, въпроси със стационарни графични изображения и интерактивни видеоклипове                 

 1. Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влезлите в сила разпоредби на чл. 38, ал. 2 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити;

2. Интерактивни видеоклипове.

Лице за контакт:

Станко Иванов

Директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“,

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308 833,
Е-mail: sivanov@rta.government.bg

 

 

Дата на откриване:

19.05.2023 г.

Дата на приключване:

19.06.2023 г.

Scroll to top