Новини

02 Май 2023

Заповед № РД-01-198/02.05.2023 г. за изменение на Заповед № РД-01-34/1/21.04.2023 г. за изменение на масива от изпитни въпроси за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А, В, Т, С, D и Е

Scroll to top