Новини

26 Април 2023

Заповед № РД-01-34/1/21.04.2023 г. за отмяна на Заповед № РД-01-34/24.01.2023 г. за изменение на масива от изпитни въпроси за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А, В, Т, С, D и Е

Scroll to top