Актуално

27 Март 2023

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до и през територията на Беларус.

Ситуация на граничните контролно-пропускателни пунктове на Беларус със съседните държави от ЕС.

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Посолството на Р България в Минск, към настоящия момент е усложнена ситуацията на граничните контролно-пропускателните пунктове на Беларус с Полша. По данни на Държавния граничен комитет в единствения работещ пункт за излизане се е образувала опашка от над 1000 транспортни средства. Преминаването в момента е бавно /над 7 дни/ с тенденция за влошаване. Ситуацията на пунктовете за преминаване на международния транспорт с Литва и Латвия е нормална.

Мониторинг и актуална он-лайн информация може да се получи на интернет страницата на Държавния граничен комитет  https://gpk.gov.by/situation-at-the-border/#tab-2 или https://gpk.gov.by/

В случай, че  достъпът до електронните ресурси е възпрепятстван, ползвайте  VPN или консултация със СТИВ - Минск  +375 29 386307.

Scroll to top