Актуално

23 Ноември 2022

Издадени ADR свидетелства на водач

ИМЕ ФАМИЛИЯ ОБЛАСТ РЕГ №
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ Варна 157148
МАРИН МАРИНОВ Варна 156744
РУСАЛИН ЩЕКАНЕНКО Варна 154963
ТИХОМИР СТАНЕВ Варна 156879
ТОДОР ЧЕРВЕНКОВ Варна 156784
ДИМИТЪР МАХЛЯНОВ Велико Търново 158212
СТЕЛИАН СТАНКОВ Видин 156831
ЗДРАВКО ПЕТРОВ Кърджали 158981
ЙЪЛМАЗ ИСМАИЛ Кърджали 157099
ОНУР МАХМУД Кърджали 154992
РОСЕН КАРАМФИЛОВ Кърджали 154986
БЕДРИ АЛИ Пловдив 157519
БОЙКО ЗРЪНЧЕВ Пловдив 156900
ЕЛЕНА НЕСТОРОВА Пловдив 158379
ВЛАДИМИР ВИТКОВ София 157167
ДОНЧО ВУЧКОВ София 157375
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ София 157139
ИВАН КЕМИЛЕВ София 158523
ЦВЕТЕЛИН ПЕНКОВ София 158615
МИЛЕН НИКОЛОВ Стара Загора 154976
СТАНИМИР КОЙЧЕВ Стара Загора 157267
ТОНЬО ТОНЕВ Стара Загора 151608
СТОЙЧО СТОЙЧЕВ Хасково 158460
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ Шумен 156931
АНТОН ЛУНГОВ Шумен 157175
МУСТАФА РИЗА Шумен 156706
Scroll to top