Актуално

02 Ноември 2022

Издадени ADR свидетелства на водач

ИМЕ  ФАМИЛИЯ ОБЛАСТ РЕГ. № 
ТОДОР КИСЕЛИЧКОВ Бургас 153165
ЮСЕИН ЕРЕДЖЕБ Бургас 153446
НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ Враца 153047
ВАНЯ ЙОРДАНОВА Перник 150844
БАЙСЕ ЕМУРЛА Разград 153154
ЕРКАН АЛИЕВ Русе 151410
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ Стара Загора 151571
КАЛИН ПАВЛОВ Търговище 151674
НИКОЛАЙ НЕДЕВ Шумен 152602
СТЕФЧО СТОИЛОВ Шумен 151628
СТОЯН СТОЯНОВ Ямбол 152748
Scroll to top