Актуално

25 Октомври 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2022 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се установи следното:

От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г. към дата 25.10.2022 г. не са активирани 1824 броя от тях.
В тази връзка приканваме фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да заявят това писмено пред  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.11.2022 г.

Scroll to top