Актуално

25 Октомври 2022

Европейският орган по труда стартира трансгранична кампания  за защита на правата на работниците в транспортния сектор

 На 12.10.2022г. Европейският орган по труда (ЕLA) стартира кампания за защита на правата на работещите в транспортния сектор, озаглавена „Път към справедлив транспорт“ (#Road2FairTransport). Според органа кампанията ще продължи до края на годината във всички държави членки, като информацията ще се предоставя на всички езици, които се говорят в тях. Кампанията има за цел да разясни законодателните промени, въведени с Пакета за мобилност I, да информира за правата и задълженията на водачите и превозвачите, както и да предостави материали и насоки по различни теми, свързани със сектора на автомобилния транспорт.

ELA ще проведе и местни информационни сесии и пътни изложения, както на място, така и онлайн, насочени към водачите и превозвачите. Що се отнася до прилагането на приложимите правила, ELA ще подкрепя организирането и координирането на съгласувани и съвместни проверки на правоприлагащите органи в държавите членки.  ELA e подготвила пакет от комуникационни материали и го предоставя на партньорите на кампанията в държавите членки. Кампанията се провежда чрез каналите на социалните медии, както и на местно ниво по най-натоварените магистрали в ЕС. Подготвените брошури с ясна информация за водачите относно новите правила на всички езици на ЕС и на 5 допълнителни езика, включително украински, са налични на страницата на кампанията: https://www.ela.europa.eu/en/campaign/road-fair-transport

В онлайн публикация по темата от същия ден вестник Франкфуртер Рундшау (Frankfurter Rundschau), озаглавена „Проверки следва да защитят водачите на камиони“ съобщава за стартирането на кампанията и отбелязва, че източноевропейските водачи на товарни автомобили доставят храна и други стоки на хора в други страни при най-трудни условия, като  често отсъстват от дома си за седмици. Периодите за почивка са предписани, но често не се спазвали. Това се потвърждавало от проверките на националните органи в сътрудничество с Европейския орган по труда. Изпълнителният директор на органа Козмин Боянджиу докладва за едновременна проверка на водачи в Белгия и на  транспортни фирми от България. Проверени били 153 товарни автомобила, като в повече от 100 случая, или в две трети от случаите, периодите на почивка не са били спазени, а много често водачите не познавали правата си.

Според Боянджиу "Въвеждането на правила е само една стъпка", втората стъпка е да се гарантира, че водачите са информирани, а третата - да се следи за спазването на правилата", като това е много важно не само за защита на работниците, но и за пътната безопасност. За постигане на целите, ELA работи със социалните партньори, особено със синдикатите. В Германия екипи от консултанти по проекта "Справедлива мобилност" са на път по бензиностанциите на магистралите, за да информират водачите – и малкото  жени-водачи.

  Според ELA също така  било много важно фирмите от транспортния сектор да бъдат информирани за нормативната уредба в страните, в които изпращат своите водачи. Поради тази причина органът участва и в критичния преглед на официалните уебсайтове на европейските държави, за да гарантира, че цялата съществена информация е достъпна на разбираем език.

Scroll to top