Актуално

21 Октомври 2022

Нови отговори на Европейската комисия на често задавани въпроси по тълкуването на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Нови отговори на Европейската комисия на често задавани въпроси по тълкуването на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

 

На 07.10.2022 г. бяха публикувани от ЕК нови отговори на често задавани въпроси по тълкуването на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Отговорите са по повод публикувания на 06.10.2022 г. в Официален вестник на ЕС (No L2591/6.10.2022 г.) осми пакет ограничителни мерки спрямо Русия и обхващат прилагането на членове 3g, 3i и 3j от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 при внос, покупка и трансфер на стоки от Приложения XVII, XXI и XXII. Регламентът е достъпен от следния линк:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220722&from=BG

Въпросите и отговорите могат да бъдат намерени също в консолидираната версия на често задаваните въпроси (FAQs), която периодично се надгражда и публикува на следната страница на ЕК: https://finance.ec.europa.eu/publications/consolidated-version_en

Scroll to top