Актуално

15 Юли 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ДО УКРАЙНА И РЕПУБЛИКА МОЛДОВА.

На 29 юни т.г. в гр. Лион между Европейския съюз и Украйна, както и между Европейския съюз и Република Молдова, бяха пописани следните споразумения в областта на автомобилния транспорт:

  1. Споразумение между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари.

Споразумението се прилага за транзита и международния автомобилен превоз на товари между страните за чужда сметка или срещу възнаграждение и не засяга прилагането на правилата, установени от многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум.

Споразумението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия L, бр. 179 от 06.07.2022 г., стр. 4–10. Текстът на Споразумението е наличен на официалната интернет страница на правото на Европейския съюз на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22022A0706(01)

Прилага се от датата на неговото подписване, 29 юни 2022 г., до 30 юни 2023 г.

 

  1. Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари.

Споразумението се прилага за транзита и международния автомобилен превоз на товари между страните за чужда сметка или срещу възнаграждение и не засяга прилагането на правилата, установени от многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум.

Споразумението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия L, бр. 181 от 07.07.2022 г., стр. 4–10. Текстът на Споразумението е наличен на официалната интернет страница на правото на Европейския съюз на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22022A0707(01)

Прилага се от датата на неговото подписване, 29 юни 2022 г., до 31 март 2023 г.

Scroll to top