Актуално

28 Юни 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на пътници и товари от/до и през територията на Република Хърватия

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Хърватия, Ви информираме, че на територията на Хърватия има нови цени на горивата.

   С новото постановление се въвеждат два режима на ценообразуване на нефтените деривати – за магистрали и извън тях (в населени места).

   Цените за основните горива на бензиностанции извън магистралите са:

  • Моторен бензин – EUROSUPER 95 в размер на 13,50 HRK / l;
  • Дизелово гориво – EURODIESEL в размер на 13,08 HRK / l;
  • Дизелово гориво – EURODIESEL BS blue в размер на 9,45 HRK / l.

   На бензиностанциите на магистралите (от А1 до А11), цените ще се образуват по досега действащата наредба.

Scroll to top