Актуално

08 Март 2022

Предоставени изключения от прилагането на правилата относно времето за управление и периодите на почивка от Република Полша

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ И ВОДАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Предоставени изключения от прилагането на правилата относно времето за управление и периодите на почивка от Република Полша

Във връзка с кризисната ситуация, свързана с военната агресия на Русия срещу Украйна, за периода от 4 март 2022 г. до 2 април 2022 г., включително, Република Полша въвежда следните временни дерогации от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно времето за управление и периодите на почивка за водачите, извършващи вътрешен и международен автомобилен превоз на пътници и товари:

  • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа;
  • Дерогация от член 6, параграф 2 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за седмично време на управление от 56 часа на 60 часа;
  • Дерогация от член 6, параграф 3 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за общо време на управление през всеки две последователни седмици от 90 часа на 96 часа;
  • Дерогация отчлен 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина и
  • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: по желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.
Scroll to top