Актуално

16 Април 2020

16.04.2020 г. На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция...

16.04.2020 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-14-702/04.03.2020 г. издадена от и.д началник отдел „Контрол“ към Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Пловдив на основание чл. 107, ал. 1 във връзка  с чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, и т. 4 от Закона за автомобилните превози - спиране от движение за срок 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация №………….. на лек автомобил марка “Дачия” , модел „Сандреро“с рег. № РВ5158КС, собственост на Цецо Иванов Главчев, а с водач Петър Тодоров Главчев.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред директор Регионална дирекция „Автомобилна инспекция“ гр. Пловдив при ИА „АА“ или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Пловдив.

Scroll to top