Актуално

17 Юни 2021

17.06.2021 г. Важно!НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ...

17.06.2021 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АВСТРИЯ

Реконструкция на тунел Arlberg – 2022/2023 г.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Австрийското федерално министерство по въпросите на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите относно мерките за поддръжка и безопасност на магистрала S 16 Arlberg, км 23,5 - 39,5, пътен тунел Arlberg през 2022 - 2023 г.

Във връзка с необходимостта от извършване на структурни ремонти на тунел Arlberg се предвижда същият да бъде затворен от м. май 2022 г. до м. октомври 2023 г., както следва:
•          Строителна фаза-1 2022 г.: стартиране на строителството май – ноември 2022 г. (изцяло затворен)
•          Зимна пауза: ноември 2022 г. – април 2023 г. (безпрепятствено движение)
•          Строителна фаза-2 2023 г.: април – октомври 2023 г. (изцяло затворен)
•          Октомври – ноември 2023 г.: тестване на тунела, отваряне за движение.

Извън периодите на цялостно затваряне за движение, през деня тунелът може да се преминава безпрепятствено, а през нощта ще се извършва последователно пропускане на движението.

За периодите на цялостно затваряне на тунела, за превоза на пътници и товари са предвидени различни алтернативни възможности по европейската и австрийската пътна мрежа. Предвидени са по-рентабилни алтернативни маршрути за голяма част от транзитния превоз на товари (например през Мюнхен или през Швейцария).

Също така, налице са и допълнителни предложения от страна на австрийските железници Rail Cargo Austria за прехвърляне на превоза на товари от шосе на железница.

Предвижда се предоставяне на изчерпателна информация на заинтересованите страни посредством различни платформи и информационни канали.

Повече информация можете да намерите тук.

Scroll to top