Актуално

24 Август 2021

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до и през територията на Австрия

В ИА „Автомобилна администрация“ постъпи информация от ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК относновъведени от страна на Австрия временни изключения от правилата за времето на управление и почивка на водачите съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 за справяне с тежките метеорологични условия и обилни валежи в провинция Залцбург. Изключенията важат за водачи, участващи в операции за оказване на помощ  при бедствия и ще се прилагат за периода 16.08.2021г.- 05.09.2021г. Същите са :
1. Чрез дерогация от член 6, параграф 1, дневното време за управление се удължава до 11 часа;
2. Чрез дерогация от член 6, параграф 2, седмичното време на управление се удължава до 60 часа;
3. Чрез дерогация от член 6, параграф 3, общото време на управление за всеки две последователни седмици се удължава до 100 часа;
4. Чрез дерогация от член 8, параграф 1, дневната почивка се намалява на 9 часа;
5. Чрез дерогация от член 8, параграф 6, водачът ползва намалена седмична почивка от поне 24 часа след края на шест 24-часови периода от края на предишната седмична почивка.
Повече информация можете да намерите тук.

Горната информация предстои да бъде публикувана на страницата на ЕК на адрес: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

Scroll to top