Актуално

07 Октомври 2021

На вниманието на българските превозвачи и пътници, влизащи на територията на Обединеното Кралство

Съгласно новите правила за влизане на територията на Обединеното кралство, считано от 1 октомври 2021 г. от българските граждани, както и от всички граждани на държави от Европейския съюз, ЕИП и Швейцария се изисква валиден паспорт за доказване на тяхната самоличност. От същата дата с лична карта могат да пътуват до Обединеното кралство лицата, които са придобили статут по Схемата за уседналост, или са подали заявление за такъв, но все още не са получили решение от компетентните власти, и тези, на които правото да пътуват с лична карта до Обединеното кралство е гарантирано със Споразумението за оттегляне, като например погранични работници и притежатели на разрешение за получаване на планирано лечение (удостоверение S2).

С обща информация относно условията за влизане в Обединеното кралство може да се запознаете на следната страница на британското правителство:
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

Scroll to top