Актуално

13 Октомври 2021

На вниманието на всички превозвачи получили краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. към дата 13.10.2021 г. не са активирани 2022 броя от тях.
В тази връзка призоваваме превозвачите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да заявят това писмено пред  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.10.2021 г.

Scroll to top