Актуално

29 Октомври 2021

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на пътници и товари от/до и през територията на Словения

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  информация, считано от 1 ноември 2021 г. Словения въвежда забрана за изпреварване от товарни автомобили в страната както следва:

Ограничението за изпреварване от тежкотоварни превозни средства над 7,5 тона между 6 сутринта и 18 часа ще се прилага за цялата мрежа от словенски магистрали и скоростни пътища (участъци A1, A2, A3, A4, A5, H2, H3, H4, H5, H6, H7).

Изпреварването ще остане разрешено на участъци с три ленти (включена е и лента за бавни превозни средства) и през нощта.

Цялата мрежа от магистрали и скоростни пътища е маркирана с подходящи пътни знаци. Неправилното изпреварване ще бъде санкционирано от полицията.

Scroll to top