Актуално

09 Ноември 2021

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2022 г.
Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г.

Scroll to top