Актуално

17 Ноември 2021

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международен автомобилен превоз на товари от/до и през територията на Кралство Швеция

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от посолството на Р България в Стокхолм относно прието от шведското правителство решение за въвеждането на промени в правилата за каботажния превоз на територията на Швеция.
Промените влизат в сила на 1 декември 2021 г. и се отнасят до следното:
• Прецизират се разпоредбите относно условията, при които един каботажен превоз може да включва повече места за разтоварване и натоварване на превоза;
• Горният праг на размера на глобата, налагана при нарушения на разпоредбите за каботажния превоз, се увеличава от 40 000 шведски крони (около EUR 4 000) на 60 000 шведски крони (около EUR 6 000). Това ще бъде най-високата стойност на глоба за нарушения на правилата на каботажния превоз в държава-членка на ЕС;
• Наказателната отговорност за поръчителя на каботажния превоз ще се ангажира още по време на извършването на незаконния превоз, а не както беше досега – от момента на завършването на изпълнението на превоза;
• Законодателните промени включват и прецизиране на дефиницията за „каботажна операция” съгласно законодателството на ЕС, уреждащо тази материя.

Scroll to top