Актуално

23 Ноември 2021

На вниманието на българските автомобилни превозвачи

Нови разпоредби за паркиране и правила за тяхното прилагане в Република Словения

Съгласно разпоредбите на новия Закон за правилата за движение по пътищата в Република Словения, който е в сила от 11 август 2021 г., паркирането на автобуси и товарни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона се ограничава до максимум 25 часа само на паркоместа обозначени със съответната пътна сигнализация. След изтичане на този период водачите трябва да изведат превозните средства от зоната за почивка. Ако движението на товарни превозни средства е ограничено или забранено със заповед за ограничаване или забрана на движението по пътищата за повече от 25 часа, паркирането се разрешава за времето на ограничението или забраната за движение на товарните превозни средства.

Предвидените глоби за нарушения включват 300 евро за водача, 1000 евро за юридическо лице и 300 евро за отговорно лице.

Новият Закон за правилата за движение по пътищата урежда и паркирането на превозни средства на местата за почивка на магистралите и скоростните пътища. Моторните превозни средства с максимална технически допустима маса до 3,5 тона могат да паркират само на обозначени места за паркиране. На водачите, които не спазват това правило ще бъде налагана глоба от 150 евро. Водачите трябва да отбелязват на видно място от вътрешната страна на предното стъкло часа и датата на началото на паркирането (например: 17:18, 25.11.2021). На водачите, които не спазват това изискване ще бъде налагана глоба от 150 евро. Паркирането само на ремарке е забранено.

Предвидените глоби за нарушения включват 300 евро за водач, 1000 евро за юридическо лице и 300 евро за отговорно лице.

Шофирането, паркирането или спирането в аварийна лента или зона за аварийно спиране са забранени, освен при спиране поради спешност или за оказване на първа помощ.

Предвидените глоби за нарушения включват 300 евро за водач, 1000 евро за юридическо лице и 300 евро за отговорно лице.

Надзорът по спазването на разпоредбите за паркиране се осъществява от органите за контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събирането на пътни такси. Тъй като сигнализацията е поставена неотдавна, вече е налице по-строг контрол.

Приложено ще намерите листовка с цялата необходима информация.

Scroll to top