Актуално

10 Януари 2022

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2022 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-443 от 09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, разпределени, но не заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 7 дни след публикуване на съобщението, считано от 11.01.2021 г.

Scroll to top