Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2007/46/ЕО

Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

1. „Технотест“ АД Направление „Изпитвания“
Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 гр. София, България, тел.: 02/973 91 40
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба:е34*2007/46-05 от 5 ноември 2019 г. валидно до 5 ноември 2022 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Наредба № 60 (приложение № 1)

А

Директива 2007/46/ЕО (приложение II, част А, точки 4.1, 4.2 и 4.3 и допълнение 1)

А

1

Допустимо ниво на шума

Наредба № 61 (приложение № 4)

А

Директива 70/157/ЕИО (приложение III)

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010 (приложение II)

А

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012 (приложение II)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011 (приложения I и II)

А

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010 (приложение II)

А

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010 (приложение II)

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложения III и IV)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, част А и приложение II)

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, части А, Б, В и Г и приложение II)

А

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

А

2. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH
Адрес: Senftenberger Straße 30, 01998 Klettwitz, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-01 от 6 август 2018 г. валидно до 6 август 2021 г.
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: „Декра Аутомотив“ ООД, 1373 гр. София, ул. „Суходолска“ № 102, тел. 02/826 34 47
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Директива 2007/46/ЕО

A, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 2007/34/ЕО

A, В, D

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

A, B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1347 (включително Регламент (ЕО) № 692/2008)

A, В, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

34A

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Регламент (ЕС) № 672/2010

A, В, D

35А

Устройства за почистване и измиване

Регламент (ЕС) № 1008/2010

A, В, D

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, В, D

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение IV)

A, B, D

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

A, В, D

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение I, точки 2 до 6)

A, B, D

59

Рециклиране

Директива 2005/64/ЕО

A, B, D

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

A, B, D

65

Усъвършенствани системи за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

Обхват на правомощията за извършване на проверки на превозни средства в България


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Адреси на помещенията/ площадките за извършване на проверки в България

1

Маси и размери

Регламент (ЕС) № 1230/2012

1. „ДЕКРА Аутомотив“ ЕООД, гр. София, ул. „Суходолска“ № 102
2. „ДЕКРА Аутомотив“ ЕООД, обл. Пловдив, с. Царацово, м. Радиновски герен, кв. 93, № 277
3. „СУАБ - СБА“ ЕООД - Клон Варна, гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ № 7
4. „СУАБ - СБА“ ЕООД - Клон Варна, гр. Девня, кв. Повеляново
5. „Авто-Тест 2000“ ООД, гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 53

3. Tüv Nord Mobilität & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Адрес: Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-02 от 23 юли 2018 г. валидно до 23 юли 2021 г.
Категория на техническата служба: A, B и D
Представител на техническата служба в България: Тюф Норд Мобилитет ГмбХ и Ко. Кг - София, 1113 гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 2, офис 4, тел.: 0892 264 522, 0894 416 902
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Директива 2007/46/ЕО

A, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 2007/34/ЕО

A, B, D

1A

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

A, B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1151 (включително Регламент (ЕО) № 692/2008)

A, B, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

34А

Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 672/2010

А, B, D

35А

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 1008/2010

B, D

37A

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, B, D

41А

Емисии (Евро VI) от тежки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1718 (включително Регламент (ЕС) № 582/2011)

A, B, D

41Б

Лиценз на симулационния инструмент за СО2 (тежки превозни средства)

Регламент (ЕС) 2017/2400 (приложение VIII)

A, B, D

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложения III, IV)

A, B, D

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

A, B, D

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение I, точки 2 до 6)

B, D

59

Рециклиране

Директива 2005/64/ЕО, изменена с Директива 2009/1/ЕО

A, B, D

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО (включително Регламент (ЕО) № 706/2007)

B, D

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

Обхват на правомощията за извършване на проверки на превозни средства в България


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Адреси на помещенията/ площадките за извършване на проверки в България

1

Маси и размери

Регламент (ЕС) № 1230/2012

1. „Карат – С“ АД, гр. София, ул. „Мечка“ № 35
2. „Булавто“ АД, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 262
3. „Търново Дизел“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 82А
4. „Глобалкар“ ООД, гр. Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ № 59030

4. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба:е34*2007/46-04 от 15 януари 2018 г. валидно до 15 януари 2021 г.
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: „БГ Ауто Тест“ ООД, 1408 гр. София, бул. „Витоша“ № 150, тел.: 0889 122 630
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Директива 2007/46/ЕО

A, D

1

Допустимо ниво на шума

Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 2007/34/EO

A, B, D

Ниво на шума

Регламент (ЕС) № 540/2014

B, D

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 715/2007,  изменен с Регламент (ЕС) 2016/427 (включително Регламент (ЕО) № 692/2008)

B, D

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

A, B, D

17А

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕС) № 130/2012

A, B, D

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

A, B, D

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010

A, B, D

34A

Системи за размразяване и срещу изпотяване

Регламент (ЕС) № 672/2010

B, D

35А

Устройства за почистване и измиване

Регламент (ЕС) № 1008/2010

А, B, D

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

A, В, D

41А

Емисии (Евро VI) от тежки моторни превозни средства / достъп до информация

Регламент (ЕО) № 595/2009 (включително Регламент (ЕС) № 582/2011)

B, D

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение III)

В, D

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение IV)

A, В, D

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011

А, B, D

48А

Маси и размери (превозни средства, различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012

A, B, D

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение I, точки 2 до 6)

B, D

61

Климатични системи

Директива 2006/40/ЕО

B, D

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕС) № 65/2012

А, B, D

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕС) № 347/2012

A, B, D

66

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Регламент (ЕС) № 351/2012

A, B, D

5. „ТИАТ“ АД
Адрес: ж.к. Индустриален квартал, 9704 гр. Шумен, България, тел.: 054/88 71 36
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-06 от 8 януари 2020 г. валидно до 8 януари 2023 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа
Индивидуално одобряване на нови превозни средства
Национално одобряване на превозни средства, произвеждани в малки серии

Наредба № 60
Директива 2007/46/ЕО

А

1

Допустимо ниво на шума

Наредба № 61 (приложение № 4)
Директива 70/157/ЕИО (приложение III)

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010 (приложение II, точки 1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5 и 1.2.1.6)

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

А

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010 (приложение II)

А

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010 (приложение II)

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложения IV и VI)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, част А)

А

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011 (приложение II)

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, части Б, В и Г)

А

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

А


6. „АУТО ТЕСТ ЛАБ“ ЕООД
Адрес: бул. „Цариградско шосе – Винарово колело“, източно крило на моста на „4-ти километър“, 1113 гр. София, България, тел.: 02/902 28 80
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*2007/46-07 от 19 декември 2019 г. валидно до 19 декември 2022 г.
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа (превозни средства от категории M1, N1, O1 и O2)

Наредба № 60
Директива 2007/46/ЕО

А

Място за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела

Регламент (ЕС) № 1003/2010

А

Достъп до превозното средство и маневреност (стъпала, подвижни платформи и ръкохватки)

Регламент (ЕС) № 130/2012

А

18А

Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство

Регламент (ЕС) № 19/2011

А

27А

Устройство за теглене

Регламент (ЕС) № 1005/2010 (приложение II)

А

35А

Устройства за почистване и измиване на предното стъкло

Регламент (ЕС) № 1008/2010 (приложение II, част 3)

А

37А

Калници

Регламент (ЕС) № 1009/2010

А

43А

Устройства против изпръскване

Регламент (ЕС) № 109/2011 (приложение II, част 3)

А

44А

Маси и размери (леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, част А)

А

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕС) № 458/2011 (приложение II)

А

48А

Маси и размери (превозни средства различни от леки автомобили)

Регламент (ЕС) № 1230/2012 (приложение I, части А и Г)

А

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009 (приложение IV)

А

 

Изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства (превозни средства от категории M1, N1, O1 и O2)

Наредба № Н-3

А

 

Индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария (превозни средства от категории M1, N1, O1 и O2)

Наредба № Н-3

А

Scroll to top