Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта

Входящ № 
и дата на уведомлението

Наименование и адрес на сервиза, в който ще се извършва монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта

Марка(-и) устройства за ограничаване на скоростта, които могат да монтират и настройват

2

14-00-1668/04.02.05

“МЕРИ ТРАНС 2000” ЕООД,
гр. София, ж.к. Дружба, бул. “Цветан Лазаров” № 32

Sturdy 89E

3

14-00-1718/07.02.05

“РУТОНИ” ООД
гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе № 34

Sturdy 89E

14-00-13791/20.04.06

Motometer GBA ІІ

14-00-11096/12.06.06

Groeneveld

4

14-00-4575/19.04.05

“СТЕРОМА - СС” ЕООД
гр. Велико Търново, ул. “Оборище” № 14

Elson truck cruise 3

5

14-00-6995/17.06.05

“АУТО ПРОФИ - Н” ООД
Сервизи:
гр. София – ул. “Професор Иван Георгов” 3А
Гр. Пловдив – бул. “България” 125
Гр. Бургас – Северна Промишлена зона, комплекс “Славейков”
Гр. Видин – Западна Промишлена зона
Гр. Варна – район “Таксим Транс”

Siemens VDO Kienzle

6

14-00-9682/30.08.05

ЕТ “ВЕРОНА”гр. Петрич, ж.к. “Цар Самуил”, бл. 58, ап.3

Sturdy 89E

7

14-00-11019/04.10.05
14-00-1109/28.02.06

“ФУЛДА БЪЛГАРИЯ” ООД
гр. София, бул. Самоковско шосе №1;
гр. Хасково, бул. Освобождение № 112;
гр. Бургас, кв. Лозово/СОМАТ

Motometer GBA ІІ

8

14-00-11188/06.10.05

“ТАХОСЕРВИЗ” ООД
гр. Бургас, ул. Проф. Я. Якимов № 5

Sturdy 89E

9

14-00-14022/24.11.05

ЕТ “СИМА – СВЕТОСЛАВ ДОЧКОВ”
гр. Троян, ул. “Димитър Икономов №50”

Siemens VDO Kienzle

10

14-00-15351/16.12.05

“ДОБРОСЛАВСКИ БОР” ЕООД
гр. София, с. Доброславци, район Нови искър, ул. “Бял камък” №9
Сервиз – гр. София, ул. “Сергей Румянцев” № 3

Motometer

11

14-00-169/05.01.06

“ШУМЕН – ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ” ООД
гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 29

Groeneveld

13

14-00-549/12.01.06

“УНИВЕРСАЛ 2001” ООД
гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 126
гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 74

Sturdy 89E

13а

14-00-12452/30.11.07

Stoneridge electronics - ERSL

15

11-32-48/23.02.06

“ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ ПО АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА” АД
гр. Шумен, Индустриален квартал, тел 054/887136

Elson truck cruise

15а

11-32-204/11.05.06

Sturdy 89E

 

14-00-3302/01.03.06

“КЛЕРИ” ООД
гр. София, ж.к Надежда 2, бл. 270, вх. 3, ап. 156
Сервиз – гр. София, ул. Резбарска № 9

Motometar GBA ІІ

16

14-00-4753/27.03.06

ВЕНЦИ ЕООД
гр. Габрово – ул. Ген. Николов № 48
гр. В. Търново – бул. България № 40
гр. Варна – Крайезерен път № 34 ДАП 2
гр. Търговище - Околовръстен път
гр. София – кв. Орландовци
гр. София  - Околовръстен път
гр. Силистра – Калипетрово, Товарен ДАП
гр. Плевен – Западна индустриална зона, ул. Българска авиация

Elson truck cruise
Siemens VDO Kienzle

17

14-00-5153/31.03.06

“ХЕР-1” ЕООД
гр. Асеновград, ул. “Поп Ангел Чолаков” № 68
Сервиз – гр. Варна, жк. “Владислав Варненчик”, бул. “Цар Освободител” № 187, под бл. 227, ІІ м. р. “ДОМ НА КАМИОНА”

Sturdy 89E

18

14-00-7086/21.04.06

ЕТ ”Р+Р – Райничка Попова”
Липсва адрес на сервиза

Siemens VDO Kienzle

19

14-00-7311/26.04.06

“ВЕРОНА” ООД
гр. Благоевград, ул. “Менча Кърничева” № 3, ет. 3 ап. 4
Сервиз – гр. Варна, ул. “Крайезерна” № 41 А

Motometar GBA ІІ

19а

14-00-7309/26.04.06

Elson truck cruise

20

14-00-8023/04.05.06

“ТАХОСЕРВИЗ” ЕООД
гр. София, кв. Илиенци, ул. “Цинерария” № 8

Elson truck cruise

21

14-00-8082/04.05.06

ЕТ”РАМАР” – Цанко Марковски
гр. Благоевград, ул. “Менча Кърничева” №13
Сервиз – гр. Благоевград, ул. “Димитър солунски” №79

Simens VDO Kienzle

22

14-00-8420/09.05.06

“ТОП АУТО” ООД
гр. Варна, ж.к. Младост, бл. № 139
Сервиз – гр. Варна, Южна Промишлена Зона

Motometar GBA ІІ

23

14-00-18509/04.10.06

“ЕМИКА – 91” ЕТ
гр. Асеновград, ул. “Александър ІІ” № 1
Сервиз – гр. Асеновград , бул. “Цар Иван Асен ІІ” № 125

Sturdy 89E

24

14-00-477/11.01.07

“ТАХОСЕТ” ЕООД
гр. София, ж.к. Слатина, бл. 48, вх. Б, ет. 3, ап. 43
Сервиз – кв. Горубляне, Околовръстен път № 3

Elson truck cruise

25

14-00-497/12.01.07

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД
гр. София, ул. Житница № 21
Сервиз – гр. София, ул. “Резбарска” № 11

Sturdy 89E

Scroll to top