Регистър на Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2020

АРХИВ

Регистър на декларациите  по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.

Име, Фамилия 
рег. № декларация и дата
Александър Александров  рег. № ДИИ-19-113/1/07.05.2020 г.
Александър Марков  рег. № ДИИ-11-38/1/22.04.2020 г.
Алеф  Караосман  рег. № ДИИ-55-255/1/15.05.2020 г.
Ангел  Джоргов  рег. № ДИИ-194/1/13.05.2020 г.
Анета  Костадинова  рег. № ДИИ-15-178/1/12.05.2020 г.
Анна  Генова  рег. № ДИИ-54-65/1/11.05.2020 г.
Антония  Моллова  рег. № ДИИ-16-231/1/15.05.2020 г.
Аспарух  Мизов  рег. № ДИИ-09-235/1/15.05.2020 г.
Атанас  Джоджов  рег. № ДИИ-08-181/1/12.05.2020 г.
Атанас Тодоров  рег. № ДИИ-20-100/1/07.05.2020 г.
Александър Александров  рег. № ДИИ-22-236/1/18.05.2020 г.
Анатоли Иванов  рег. № ДИИ-22-270/1/19.05.2020 г.
Ангел Янчев  рег. № ДИИ-08-287/1/21.05.2020 г.
Андон Андонов  рег. № ДИИ-34-291/1/22.05.2020 г.
Андон Турлаков  рег. № ДИИ-34-274/1/27.05.2020 г.
Анелина Стамова  рег. № ДИИ-00-281/1/21.05.2020 г.
Ани Лепоева  рег. № ДИИ-00-325/1/28.05.2020 г.
Асен Димов  рег. № ДИИ-00-279/1/21.05.2020 г.
Атанас Димовски  рег. № ДИИ-22-334/1/29.05.2020 г.
Алекси  Алексиев  рег. № ДИИ-09-378/1/03.06.2020 г.
Анелия  Гигова  рег. № ДИИ-20-354/1/01.06.2020 г.
Анна Николова рег. № ДИИ-00-420/1/09.06.2020 г.
Александрина Паскалева ДИИ-56-199/13.05.2020 г.
Александър Александров ДИИ-22-236/18.05.2020 г.
Александър Александров ДИИ-19-113/07.05.2020 г.
Александър Пирков ДИИ-17-308/27.05.2020 г.
Александър Марков ДИИ-11-38/22.04.2020 г.
Александър Паракосов ДИИ-12-115/07.05.2020 г.
Александър Томов ДИИ-00-479/15.06.2020 г.
Александър Кръстянин ДИИ-51-97/07.05.2020 г.
Александър Иванов ДИИ-20-328/28.05.2020 г.
Алекси Алексиев ДИИ-09-378/03.06.2020 г.
Алеф Караосман ДИИ-55-225/15.05.2020 г.
Ана Димитрова ДИИ-00-395/04.06.2020 г.
Анастас Чуртов ДИИ-00-92/05.05.2020 г.
Анатоли Иванов ДИИ-22-270/19.05.2020 г.
Ангел Кръстев ДИИ-56-416/09.06.2020 г.
Ангел Джоргов ДИИ-00-194/13.05.2020 г.
Ангел Янчев ДИИ-08-287/21.05.2020 г.
Андон Андонов ДИИ-34-291/22.05.2020 г.
Андон Турлаков ДИИ-34-274/20.05.2020 г.
Анелина Стамова ДИИ-00-281/21.05.2020 г.
Анелия Иванова ДИИ-51-483/17.06.2020 г.
Анелия Гигова ДИИ-20-354/01.06.2020 г.
Анета Костадинова ДИИ-15-178/12.05.2020 г.
Ани Лепоева ДИИ-00-325/28.05.2020 г.
Анита Димитрова ДИИ-00-389/04.06.2020 г.
Анна Генова ДИИ-54-65/28.04.2020 г.
Анна Николова  ДИИ-00-420/09.06.2020 г.
Антоанета Попова ДИИ-20-371/02.06.2020 г.
Антон Узунов ДИИ-57-256/18.05.2020 г.
Антон Николов ДИИ-56-457/11.06.2020 г.
Антония Моллова ДИИ-16-231/15.05.2020 г.
Антония Димитрова ДИИ-17-42/23.04.2020 г.
Асен Лазаров ДИИ-00-430/10.06.2020 г.
Асен Иванов ДИИ-56-455/11.06.2020 г.
Асен Димов ДИИ-00-279/21.05.2020 г.
Аспарух Мизов ДИИ-09-235/15.05.2020 г.
Атанас Димовски ДИИ-22-334/29.05.2020 г.
Атанас Тодоров ДИИ-20-100/07.05.2020 г.
Атанас Джоджов ДИИ-08-181/12.05.2020 г.
Атанас Ташков ДИИ-17-305/27.05.2020 г.
Антоанета Джелепска рег.  №  ДИИ-00-501/1/29.07.2020 г.
Александрина Тодорова рег. № ДИИ-56-503/1/04.08.2020 г.
Александрина Тодорова ДИИ  - 56-503/04.08.2020 г.     
Антоанета Джелепска ДИИ – 00-501/29.07.2020 г.     
Анчо Симеонов   с рег.  №  ДИИ-18-517/15.09.2020 г.
Анелия Мухова  рег. № ДИИ-50-539/1/16.11.2020 г.
Анелия Мухова ДИИ – 50  - 539/ 16.11.2020 г.-имущество
Белгин  Раим  рег. № ДИИ-26-214/1/14.05.2020 г.
Бисерка  Куцарова  рег. № ДИИ-00-207/1/14.05.2020 г.
Божидар Божилов  рег. № ДИИ-00-36/1/22.04.2020 г.
Божидар Иванов  рег. № ДИИ-51-104/07.05.2020 г.
Борислав  Йорданов  рег. № ДИИ-33-198/1/13.05.2020 г.
Бранимир  Георгиев  рег. № ДИИ-51-140/11.05.2020 г.
Бисер Джапунов  рег. № ДИИ-56-340/29.05.2020 г.
Бойко Ханджийски  рег. № ДИИ-08-243/1/18.05.2020 г.
Биляна  Георгиева  рег. № ДИИ-32-358/1/01.06.2020 г.
Борислав  Белчев  рег. № ДИИ-32-362/01.06.2020 г.
Белгин Раим ДИИ-26-214/14.05.2020 г.
Биляна Георгиева ДИИ-32-358/01.06.2020 г.
Бисер Джапунов ДИИ-56-340/29.05.2020 г.
Бисер Джапунов ДИИ-56-414/09.06.2020 г.
Бисерка Куцарова ДИИ-00-207/14.05.2020 г.
Благой Найденов ДИИ-56-70/29.04.2020 г.
Божидар Иванов ДИИ-51-104/07.05.2020 г.
Божидар Божилов ДИИ-00-36/22.04.2020 г.
Бойко Ханджийски ДИИ-08-243/18.05.2020 г.
Борис Борисов ДИИ-56-364/02.06.2020 г.
Борислав Белчев ДИИ-32-362/01.06.2020 г.
Борислав Йорданов ДИИ-33-198/13.05.2020 г.
Борислав Велков ДИИ-12-171/12.05.2020 г.
Боряна Пенкова ДИИ-00-382/03.06.2020 г.
Боряна Пенева ДИИ-30-221/15.05.2020 г.
Боян Илиев ДИИ-17-43/23.04.2020 г.
Бранимир Георгиев ДИИ-51-140/11.05.2020 г.
Борислав Страхинов  рег. №  ДИИ-00-528/1/14.10.2020 г.
Борислав Страхинов ДИИ -  00 - 528/14.10.2020 г. - имущество
Богдан Иванов рег. №  БП – 834/ 22.10.2020 г.
Богдан Иванов БП – 834 / 22 . 10 . 2020 г.-имущество
Васил Бажлеков  рег. № ДИИ-56-304/26.05.2020 г.
Веселин  Дочев  рег. № ДИИ-55-226/1/15.05.2020 г.
Венелин  Найденов  с рег. № ДИИ-12-20/1/03.04.2020 г.
Величко Тютюнджийски  рег. № ДИИ-23-163/1/11.05.2020 г.
Веселинка Янкова  рег. № ДИИ-19-94/05.05.2020 г.
Венцислав Шахънов  рег. № ДИИ-55-128/1/08.05.2020 г.
Виктор Мещеров  рег. № ДИИ-11-39/1/22.04.2020 г.
Виктория Вълчева  рег. № ДИИ-51-30/16.04.2020 г.
Виолета Костова  рег. № ДИИ-51-123/08.05.2020 г.
Вяра Николова  рег. № ДИИ-55-160/1/11.05.2020 г.
Валерия Низамова  рег. № ДИИ-00-267/1/19.05.2020 г.
Васил Маринов  рег. № ДИИ-00-283/1/21.05.2020 г.
Венелина Карталова  рег. № ДИИ-23-309/1/27.05.2020 г.
Веселин Михайлов  рег. № ДИИ-57-252/1/18.05.2020 г.
Веселина Маринова  рег. № ДИИ-34-276/1/27.05.2020 г.
Веселка  Карабелева  рег. № ДИИ-00-385/1/04.06.2020 г.
Вихър  Василев  рег. № ДИИ-32-359/1/01.06.2020 г.
Валентин Иванов рег. № ДИИ-56-467/12.06.2020 г.
Васко Димитров рег. № ДИИ-23-471/1/12.06.2020 г.
Венцислав Божков рег. № ДИИ-23-411/1/08.06.2020 г.
Валентин Борисов ДИИ-21-64/28.04.2020 г.
Валентин Иванов ДИИ-56-467/12.06.2020 г.
Валерия Низамова ДИИ-00-267/19.05.2020 г.
Васил Стоянов ДИИ-56-399/05.06.2020 г.
Васил Бажлеков ДИИ-56-304/26.05.2020 г.
Васил Палавров ДИИ-00-208/14.05.2020 г.
Васил Маринов ДИИ-00-283/21.05.2020 г.
Васко Димитров ДИИ-23-471/12.06.2020 г.
Васко Георгиев ДИИ-17-464/12.06.2020 г.
Величка Стоянова ДИИ-10-294/22.05.2020 г.
Величко Тютюнджийски ДИИ-23-163/11.05.2020 г.
Венелин Найденов ДИИ-12-20/03.04.2020 г.
Венелина Карталова ДИИ-23-309/27.05.2020 г.
Венислав Цанов ДИИ-12-187/12.05.2020 г.
Венцислав Божков ДИИ-23-411/08.06.2020 г.
Венцислав Шахънов ДИИ-55-128/08.05.2020 г.
Вера Топузова ДИИ-00-341/29.05.2020 г.
Вера Никифорова ДИИ-21-203/13.05.2020 г.
Веселин Велков ДИИ-12-116/07.05.2020 г.
Веселин Михайлов ДИИ-57-252/18.05.2020 г.
Веселин Дочев ДИИ-55-226/15.05.2020 г.
Веселина Маринова ДИИ-34-276/20.05.2020 г.
Веселинка Янкова ДИИ-19-94/05.05.2020 г.
Веселка Карабелева ДИИ-00-385/04.06.2020 г.
Виктор Мещеров ДИИ-11-39/22.04.2020 г.
Виктория Вълчева ДИИ-51-30/16.04.2020 г.
Виктория Ангелова ДИИ-00-238/18.05.2020 г.
Виолета Костова ДИИ-51-123/08.05.2020 г.
Вихър Василев ДИИ-32-359/01.06.2020 г.
Владимир Николов ДИИ-57-448/11.06.2020 г.
Вяра Николова ДИИ-55-160/11.05.2020 г.
Венцислав Шахънов рег. № ДИИ-55-128/2/20.07.2020 г.
Виолета Мончева рег. № ДИИ-56-502/03.08.2020 г.
Виолета Мончева ДИИ - 56-502/03.08.2020 г.      
Валентин Спасов   с рег.  №  ДИИ-17-519/28.09.2020 г.
Васко Димитров  рег. № ДИИ-54-541/16.11.2020 г. 
Васко Димитров ДИИ-  54  -  541/ 16.11.2020 г.-имущество
Венелин Сапунджиев рег. №  ДИИ-32-544 /1/ 18.12.2020 г.
Венелин Сапунджиев ДИИ -  32 - 544/ 18.12.2020 г.-имущество
Веселка Ангелова рег. №  ДИИ-00-542 /1/16.12.2020 г.
Веселка Ангелова ДИИ - 00 - 542/ 16.12.2020 г.-имущество
Габриела Георгиева  рег. № ДИИ-11-34/1/22.04.2020 г.
Галин Янков  рег. № ДИИ-31-109/1/07.05.2020 г.
Галина Стойкова рег. № ДИИ-09-484/1/17.06.2020 г.
Галя  Маркова  рег. № ДИИ-16-232/1/15.05.2020 г.
Георги Календерски  рег. № ДИИ-08-155/1/11.05.2020 г.
Георги Симов  рег. № ДИИ-00-45/1/23.04.2020 г.
Георги Видев  рег. № ДИИ-23-76/1/30.04.2020 г.
Георги Джуров  рег. № ДИИ-11-50/1/24.04.2020 г.
Георги  Йорданов  рег. № ДИИ-15-182/1/12.05.2020 г.
Георги  Каръшев  рег. № ДИИ-28-170/1/12.05.2020 г.
Гергана Димитрова  рег. № ДИИ-00-29/1/15.04.2020 г.
Гергана Христева  рег. № ДИИ-54-90/1/05.05.2020 г.
Гинка Шопова  рег. № ДИИ-27-56/1/27.04.2020 г.
Георги Георгиев  рег. № ДИИ-57-255/1/18.05.2020 г.
Георги Глинджурски  рег. № ДИИ-08-242/1/18.05.2020 г.
Георги Желев  рег. № ДИИ-56-332/29.05.2020 г.
Георги Михайлов  рег. № ДИИ-24-260/1/18.05.2020 г.
Георги Панайотов  рег. № ДИИ-57-259/1/18.05.2020 г.
Георги Ройдев  рег. № ДИИ-50-336/1/29.05.2020 г.
Георги Ушев  рег. № ДИИ-08-297/1/22.05.2020 г.
Гергана Миланова  рег. № ДИИ-00-320/1/28.05.2020 г.
Грозю Грозев  рег. № ДИИ-24-257/1/18.05.2020 г.
Габриела  Александрова  рег. № ДИИ-00-387/1/04.06.2020 г.
Георги Дудев рег. № ДИИ-55-489/1/30.06.2020 г.
Георги  Симов  рег. № ДИИ-00-349/1/01.06.2020 г.
Гълъб  Добрев  рег. № ДИИ-54-384/1/04.06.2020 г.
Галина Владимирова рег. № ДИИ-00-475/1/12.06.2020 г.
Габриела Александрова ДИИ-00-387/04.06.2020 г.
Габриела Георгиева ДИИ-11-34/22.04.2020 г.
Галин Янков ДИИ-31-109/07.05.2020 г.
Галина Владимирова  ДИИ-00-475/12.06.2020 г.
Галина Владимирова  ДИИ-00-481/15.06.2020 г.
Галя Маркова ДИИ-16-232/15.05.2020 г.
Генади Димитров ДИИ-56-454/11.06.2020 г.
Генади Иванов ДИИ-00-241/18.05.2020 г.
Георги Каръшев ДИИ-28-170/12.05.2020 г.
Георги Ройдев ДИИ-50-336/29.05.2020 г.
Георги Календерски ДИИ-08-155/11.05.2020 г.
Георги Симов ДИИ-00-45/23.04.2020 г.
Георги Симов ДИИ-00-349/01.06.2020 г.
Георги Видев ДИИ-23-76/30.04.2020 г.
Георги Дудев ДИИ-55-489/30.06.2020 г.
Георги Михайлов ДИИ-24-260/18.05.2020 г.
Георги Георгиев ДИИ-57-255/18.05.2020 г.
Георги Николов ДИИ-56-381/03.05.2020 г.
Георги Георгиев ДИИ-56-379/03.06.2020 г.
Георги Георгиев ДИИ-57-445/11.06.2020 г.
Георги Андреев ДИИ-00-409/08.06.2020 г.
Георги Генчев ДИИ-56-365/02.06.2020 г.
Георги Ушев ДИИ-08-297/22.05.2020 г.
Георги Глинджурски ДИИ-08-242/18.05.2020 г.
Георги Йорданов ДИИ-15-182/12.05.2020 г.
Георги Джуров ДИИ-11-50/24.04.2020 г.
Георги Желев ДИИ-56-332/29.05.2020 г.
Георги Панайотов ДИИ-57-259/18.05.2020 г.
Гергана Димитрова ДИИ-00-29/15.04.2020 г.
Гергана Петрова ДИИ-00-311/27.05.2020 г.
Гергана Миланова ДИИ-00-320/28.05.2020 г.
Гергана Христева ДИИ-54-90/05.05.2020 г.
Гинка Шопова ДИИ-27-56/27.04.20.20 г.
Грозю Грозев ДИИ-24-257/18.05.2020 г.
Гълъб Добрев ДИИ-54-384/04.06.2020 г.
Георги Спасов рег. № ДИИ-23-504/1/07.08.2020 г.
Георги Спасов ДИИ- 23 -  504/07.08.2020 г.    
Гергана Миланова рег. № ДИИ-00-507/1/25.08.2020 г.
Гергана Миланова рег. № ДИИ-00-507/1/25.08.2020 г.
Гергана Младенова-Григорова рег. №  ДИИ-56-533/1/29.10.2020 г.

Гергана Младеножа-Григорова

ДИИ-  56 - 533/ 29.10.2020 г.-имущество
Данчо  Добрев  рег. № ДИИ-28-219/1/15.05.2020 г.
Дарина Гинева  рег. № ДИИ-33-164/1/11.05.2020 г.
Дауд Дауд  рег. № ДИИ-55-124/1/08.05.2020 г.
Десислава Бонева  рег. № ДИИ-27-55/1/27.04.2020 г.
Десислава  Стоилова  рег. № ДИИ-08-168/1/12.05.2020 г.
Десислава Тотева  рег. № ДИИ-09-82/04.05.2020 г.
Димитър  Димитров  рег. № ДИИ-55-229/1/15.05.2020 г.
Димитър  Калайджиев  рег. № ДИИ-51-144/11.05.2020 г.
Димитър Спасов  рег. № ДИИ-20-131/1/08.05.2020 г.
Димитър Стойнев  рег. № ДИИ-31-125/1/08.05.2020 г.
Димчо  Димчев  с рег. № ДИИ-27-18/02.04.2020 г.
Динко Стоянчев  рег. № ДИИ-27-61/1/28.04.2020 г.
Диян Цветков  рег. № ДИИ-22-135/1/11.05.2020 г.
Дияна Димитрова  рег. № ДИИ-10-105/1/07.05.2020 г.
Дияна Петрова  рег. № ДИИ-08-54/1/27.04.2020 г.
Даниел Костов  рег. № ДИИ-22-275/1/20.05.2020 г.
Данислава Баракова  рег. № ДИИ-00-315/1/27.05.2020 г.
Деница Димитрова  рег. № ДИИ-00-289/1/21.05.2020 г.
Десислава Желязкова  рег. № ДИИ-00-288/1/21.05.2020 г.
Десислава Петкова  рег. № ДИИ-13-306/1/27.05.2020 г.
Димитър Иванов рег. № ДИИ-53-487/1/18.06.2020 г.
Димитър  Димитров  с рег. № ДИИ-25-9/1/07.02.2020 г.
Димитър Туджаров  рег. № ДИИ-08-57/2/29.05.2020 г.
Димитър  Занков  рег. № ДИИ-08-368/1/02.06.2020 г.
Димо  Димитров  рег. № ДИИ-09-346/1/01.06.2020 г.
Динко  Тенев  рег. № ДИИ-50-344/1/01.06.2020 г.
Диана Йорданова рег. № ДИИ-00-463/1/12.06.2020 г.
Димитър Руков рег. № ДИИ-20-473/1/12.06.2020 г.
Данаил Стоев ДИИ-56-366/02.06.2020 г.
Данаил Данчов ДИИ-00-461/11.06.2020 г.
Данаил Запрянов ДИИ-57-446/11.06.2020 г.
Даниел Костов ДИИ-22-275/20.05.2020 г.
Даниел Бранков ДИИ-12-84/04.05.2020 г.
Даниел Христов ДИИ-57-245/18.05.2020 г.
Даниела Миленкова ДИИ-00-269/19.05.2020 г.
Данислава Баракова ДИИ-00-315/27.05.2020 г.
Данчо Добрев ДИИ-28-219/15.05.2020 г.
Дарина Златева ДИИ-30-222/15.05.2020 г.
Дарина Гинева ДИИ-33-164/11.05.2020 г.
Дауд Дауд ДИИ-55-124/08.05.2020 г.
Денис Борисов ДИИ-56-476/15.06.2020 г.
Деница Димитрова ДИИ-00-289/21.05.2020 г.
Десислава Касабска ДИИ-00-319/27.05.2020 г.
Десислава Петкова ДИИ-13-306/27.05.2020 г.
Десислава Бонева ДИИ-27-55/27.04.2020 г.
Десислава Желязкова ДИИ-00-288/21.05.2020 г.
Десислава Тотева ДИИ-09-82/04.05.2020 г. 
Десислава Стоилова ДИИ-08-168/12.05.2020 г.
Десислава Георгиева ДИИ-30-263/18.05.2020 г.
Десислава Будакова-Гарушева ДИИ-14-277/20.05.2020 г.
Диана Йорданова ДИИ-00-463/12.06.2020 г.
Димитрина Боянова ДИИ-21-52/24.04.2020 г.
Димитър Туджаров ДИИ-08-57/27.04.2020 г.
Димитър Руков ДИИ-20-473/12.06.2020 г.
Димитър Цветанов ДИИ-56-394/04.06.2020 г.
Димитър Бонков ДИИ-00-427/09.06.2020 г.
Димитър Попов ДИИ-57-251/18.05.2020 г.
Димитър Стойнев ДИИ-31-125/08.05.2020 г.
Димитър Калайджиев ДИИ-51-144/11.05.2020 г.
Димитър Спасов ДИИ-20-131/08.05.2020 г.
Димитър Божилов ДИИ-56-292/22.05.2020 г.
Димитър Димитров ДИИ-55-229/15.05.2020 г.
Димитър Димитров ДИИ-25-9/07.02.2020 г.
Димитър Димитров ДИИ-21-480/15.06.2020 г.
Димитър Занков ДИИ-08-368/02.06.2020 г.
Димо Димитров ДИИ-09-346/01.06.2020 г.
Димчо Димчев ДИИ-27-18/02.04.2020 г.
Динко Стоянчев ДИИ-27-61/28.04.2020 г.
Динко Тенев ДИИ-50-344/01.06.2020 г.
Диян Цветков ДИИ-22-135/11.05.2020 г.
Дияна Димитрова ДИИ-10-105/07.05.2020 г.
Дияна Петрова ДИИ-08-54/27.04.2020 г.
Добромир Добрев ДИИ-00-98/07.05.2020 г.
Драгомир Иванов ДИИ-17-361/01.06.2020 г.
Десислава Петкова рег. № ДИИ-13-509/1/31.08.2020 г.
Димитър Калайджиев рег. № ДИИ-51-514/08.09.2020 г.
Десислава Петкова рег. № ДИИ-13-509/1/31.08.2020 г.
Десислава Касабска  рег. № ДИИ-00-520/1/29.09.2020 г.
Димитър Русев  рег. № ДИИ-00-523/1/08.10.2020 г.
Десислава Касабска  с рег. № ДИИ-00-520/29.09.2020 г.
Димитър Русев  с рег. № ДИИ-00-523/08.10.2020 г.
Елена Милушева  рег. № ДИИ-08-63/1/28.04.2020 г.
Елеонора  Петрова  рег. № ДИИ-00-186/1/12.05.2020 г.
Енчо Христозов  рег. № ДИИ-23-122/1/08.05.2020 г.
Евелина Георгиева  рег. № ДИИ-00-331/1/29.05.2020 г.
Евтим Гоцев  рег. № ДИИ-08-335/1/29.05.2020 г.
Екатерина Барбова  рег. № ДИИ-00-286/1/21.05.2020 г.
Екатерина  Танчовска-Рускова  с рег. № ДИИ-00-14/1/26.02.2020 г.
Елеонора Георгиева  рег. № ДИИ-00-299/1/26.05.2020 г.
Емилия Славова  рег. № ДИИ-00-290/1/21.05.2020 г.
Елза Чинова рег. № ДИИ-23-434/1/10.06.2020 г.
Ели Депина рег. № ДИИ-00-469/1/12.06.2020 г.
Ева Готова ДИИ-12-91/05.05.2020 г.
Евелина Георгиева ДИИ-00-331/29.05.2020 г.
Евелина Георгиева ДИИ-21-494/13.07.2020 г.
Евтим Гоцев ДИИ-08-335/29.05.2020 г.
Екатерина Барбова ДИИ-00-286/21.05.2020 г.
Екатерина Танчовска-Рускова ДИИ-00-14/26.02.2020 г.
Елена Милушева ДИИ-08-63/28.04.2020 г.
Елена Георгиева ДИИ-00-400/05.06.2020 г.
Елеонора Петрова ДИИ-00-186/12.05.2020 г.
Елеонора Георгиева ДИИ-00-299/26.05.2020 г.
Елза Чинова ДИИ-23-434/10.06.2020 г.
Ели Депина ДИИ-00-469/12.06.2020 г.
Емил Милев ДИИ-00-374/03.06.2020 г.
Емилия Славова ДИИ-00-290/21.05.2020 г.
Енчо Христозов ДИИ-23-122/08.05.2020 г.
Емилиян Димитров  рег. № ДИИ-00-521/1/02.10.2020 г.
Емилиян Димитров  с рег. № ДИИ-00-521/02.10.2020 г.
Евгени Танев рег. №  ДИИ-23-531/1/20.10.2020 г.
Елина Бимбашева  рег. №  ДИИ-00-535/1/ 05.11.2020 г.
Евгени Танев ДИИ - 23 - 531/ 20.10.2020 г.-имущество
Елина Бимбашева ДИИ -  00 - 535/ 05.11.2020 г.-имущество
Женя Хубенова  рег. № ДИИ-10-99/1/07.05.2020 г.
Живко Марков  рег. № ДИИ-33-271/1/19.05.2020 г.
Живко  Димитров  рег. № ДИИ-09-347/1/01.06.2020 г.
Женя Хубенова ДИИ-10-99/07.05.2020 г.
Живко Димитров ДИИ-09-347/01.06.2020 г.
Живко Марков ДИИ-33-271/19.05.2020 г.
Жорж Георгиев ДИИ-13-165/12.05.2020 г.
Жорж Георгиев ДИИ- 13 – 505/10.08.2020 г.    
Здравко  Каракехайов  рег. № ДИИ-16-228/1/15.05.2020 г.
Зефер Юмер  рег. № ДИИ-51-148/11.05.2020 г.
Злати Райков  рег. № ДИИ-00-87/1/05.05.2020 г.
Злати Трифонов  рег. № ДИИ-19-133/1/11.05.2020 г.
Зорка  Орешкова  рег. № ДИИ-16-234/1/15.05.2020 г.
Златко Здравков рег. № ДИИ-00-456/1/11.06.2020 г.
Зафер Юмер ДИИ-51-148/11.05.2020 г.
Здравко Каракехайов ДИИ-16-228/15.05.2020 г.
Злати Трифонов ДИИ-19-133/11.05.2020 г.
Злати Райков  ДИИ-00-87/05.05.2020 г.
Златко Здравков ДИИ-00-456/11.06.2020 г.
Зора Карадиамандиева ДИИ-00-272/20.05.2020 г.
Зорка Орешкова ДИИ-16-234/15.05.2020 г.
Зорница Нушева ДИИ-00-438/10.06.2020 г.
Зоя Атанасова рег. № ДИИ-56-498/20.07.2020 г.
Иван  Алексиев  рег. № ДИИ-23-204/1/141.05.2020 г.
Иван Иванов  рег. № ДИИ-31-157/1/11.05.2020 г.
Иван Иванов  рег. № ДИИ-31-118/1/07.05.2020 г.
Иван  Иванов  рег. № ДИИ-33-174/1/12.05.2020 г.
Иван  Иванов  рег. № ДИИ-55-188/1/12.05.2020 г.
Иван  Марински  рег. № ДИИ-28-173/1/12.05.2020 г.
Иван Милев  рег. № ДИИ-08-37/1//22.04.2020 г.
Иван Палейков  рег. № ДИИ-20-149/1/11.05.2020 г.
Иван Стойков  рег. № ДИИ-11-48/1/23.04.2020 г.
Ивелин Минчев рег. № ДИИ-53-486/1/18.06.2020 г.
Ивелина Ковачева  рег. № ДИИ-23-89/1/05.05.2020 г.
Иво  Стоянов  рег. № ДИИ-28-167/1/12.05.2020 г.
Илина  Стоева  рег. № ДИИ-33-205/1/14.05.2020 г.
Илко  Пенев  с рег. № ДИИ-10-429/1/28.02.2020 г.
Ирина Колева  рег. № ДИИ-25-154/1/11.05.2020 г.
Иван Стойнов  рег. № ДИИ-50-338/1/29.05.2020 г.
Иво Дачев  рег. № ДИИ-22-323/1/28.05.2020 г.
Ивелина  Колева  рег. № ДИИ-09-377/1/03.06.2020 г.
Иван Михайлов рег. № ДИИ-20-425/1/09.06.2020 г.
Иво Цакански рег. № ДИИ-54-443/1/10.06.2020 г.
Илиана Христова рег. № ДИИ-23-435/1/10.06.2020 г.
Илиян  Трифонов  с рег. № ДИИ-56-16/1/12.03.2020 г.
Илиян  Манолов  с рег. № ДИИ-56-15/1/12.03.2020 г.
Илияна Драгиева-Лакова рег. № ДИИ-00-441/1/10.06.2020 г.
Ива Маркова ДИИ-00-393/04.06.2020 г.
Ивайло Добрилов ДИИ-12-179/12.05.2020 г.
Ивайло Сергиев ДИИ-56-363/01.06.2020 г.
Ивайло Колев ДИИ-14-370/02.06.2020 г.
Ивайло Стефанов ДИИ-00-212/14.05.2020 г.
Ивайло Йорданов ДИИ-12-132/08.05.2020 г.
Ивайло Славейков ДИИ-00-418/09.06.2020 г.
Ивайло Георгиев ДИИ-51-147/11.05.2020 г.
Иван Попов ДИИ-56-392/04.06.2020 г.
Иван Стойнов ДИИ-50-338/29.05.2020 г.
Иван Герджиков ДИИ-30-357/01.06.2020 г.
Иван Иванов ДИИ-31-157/11.05.2020 г.
Иван Иванов ДИИ-33-174/12.05.2020 г.
Иван Марински ДИИ-28-173/12.05.2020 г.
Иван Михайлов ДИИ-20-425/09.06.2020 г.
Иван Иванов ДИИ-55-188/12.05.2020 г.
Иван Милев ДИИ-08-37/22.04.2020 г.
Иван Иванов ДИИ-12-68/28.04.2020 г.
Иван Палейков ДИИ-20-149/11.05.2020 г.
Иван Алексиев ДИИ-23-204/14.05.2020 г.
Иван Иванов ДИИ-31-118/07.05.2020 г.
Иван Стойков ДИИ-11-48/23.04.2020 г.
Иван Цеков ДИИ-56-317/27.05.2020 Г.
Иванка Гугушева ДИИ-14-314/27.05.2020 г.
Ивелина Ковачева ДИИ-23-89/05.05.2020 г.
Ивелина Иванова ДИИ-56-69/29.04.2020 г.
Ивелина Колева ДИИ-09-377/03.06.2020 г.
Иво Дачев ДИИ-22-323/28.05.2020 г.
Иво Стоянов ДИИ-28-167/12.05.2020 г.
Иво Цакански ДИИ-54-443/10.06.2020 г.
Илиана Христова ДИИ-23-435/10.06.2020 г.
Илина Стоева ДИИ-33-205/14.05.2020 г.
Илиян Манолов ДИИ-56-15/12.03.2020 г.
Илиян Трифонов ДИИ-56-16/12.03.2020 г.
Илияна Драгиева-Лакова ДИИ-00-441/10.06.2020 г.
Илка Григорова ДИИ-17-307/27.05.2020 г.
Илко Пенев ДИИ-10-477/12.06.2020 г.
Ирина Колева ДИИ-25-154/11.05.2020 г.
Ивелин Йорданов рег. № ДИИ-22-499/22.07.2020 г.
Ивелин Йорданов  рег. № ДИИ-22-499/1/22.07.2020 г. 
Искра Икономова рег. № ДИИ-57-512/31.08.2020 г.
Искра Икономова рег. № ДИИ-57-512/31.08.2020 г.
Ирина Колева  рег. №  ДИИ-25-522/1/08.10.2020 г.
Ирина Колева  рег. №  ДИИ-25-522/2/08.10.2020 г.
Ирина Колева ДИИ - 25 - 522/08.10.2020 г. - имущество
Ирина Колева рег. № ДИИ-25-532/1/23.10.2020 г.
Ирина Колева рег. № ДИИ-25-532/2/23.10.2020 г.
Иво Янчев  рег. № ДИИ-00-538/1/12.11.2020 г.

Ирина Колева

ДИИ - 25 - 532/ 23.10.2020 г.-имущество
Иво Янчев ДИИ – 00-  538/ 12.11.2020 г.-имущество
Илияна Драгиева-Лакова рег. №  ДИИ-00-546 / 23.12.2020 г.
Йордан Андонов  рег. № ДИИ-21-71/29.04.2020 г.
Йордан Йорданов  рег. № ДИИ-11-47/1/23.04.2020 г.
Йордан  Йорданов  рег. № ДИИ-51-146/11.05.2020 г.
Йордан  Пантов  рег. № ДИИ-55-142/1/11.05.2020 г.
Йорданка  Йорданова  рег. № ДИИ-09-353/1/01.06.2020 г.
Йордан Петков ДИИ-09-156/11.05.2020 г.
Йордан Пантов ДИИ-55-142/11.05.2020 г.
Йордан Андонов ДИИ-21-71/29.04.2020 г.
Йордан Йорданов ДИИ-11-47/23.04.2020 г.
Йордан Йорданов ДИИ-51-146/11.05.2020 г.
Йордан Голев ДИИ-00-449/10.06.2020 г.
Йорданка Вукадинова ДИИ-00-406/08.06.2020 г.
Йорданка Йорданова ДИИ-09-353/01.06.2020 г.
Йото Йотов ДИИ-00-8/04.02.2020 г.
Йото Йотов ДИИ-00-6/04.02.2020 г.
Йордан Йорданов рег. № ДИИ-51-508/28.08.2020 г.
Йордан Йорданов рег. № ДИИ-51-508/28.08.2020 г. 
Калоян Калоянчев  рег. № ДИИ-51-106/07.05.2020 г.
Константин Петров  рег. № ДИИ-00-72/1/30.04.2020 г.
Константин  Цанев  рег. № ДИИ-55-151/1/11.05.2020 г.
Коста  Костов  рег. № ДИИ-33-183/1/12.05.2020 г.
Костадин  Стойчев  с рег. № ДИИ-00-17/1/13.03.2020 г.
Красимир Атанасов  рег. № ДИИ-23-88/1/05.05.2020 г.
Красимир  Боянов  рег. № ДИИ-00-191/1/13.05.2020 г.
Красимир Лимперов  рег. № ДИИ-50-77/30.04.2020 г.
Красимир Григоров  рег. № ДИИ-11-46/1/23.04.2020 г.
Красимир Желязков  рег. № ДИИ-56-22/09.04.2020 г.
Красимир Минев  рег. № ДИИ-11-35/1/22.04.2020 г.
Красимир Иванов  рег. № ДИИ-08-79/1/05.05.2020 г.
Красимир  Кръстев  рег. № ДИИ-54-190/1/13.05.2020 г.
Красимир Ячев  рег. № ДИИ-114/1/07.05.2020 г.
Крум Георгиев  рег. № ДИИ-11-67/1/28.04.2020 г.
Катя Атанасова  рег. № ДИИ-34-201/1/20.05.2020 г.
Катя  Ръждева  с рег. № ДИИ-00-10/1/13.02.2020 г.
Кирил Механджийски  рег. № ДИИ-08-324/1/28.05.2020 г.
Красимир Пъргов  рег. № ДИИ-00-298/1/26.05.2020 г.
Красимира Роячка  рег. № ДИИ-56-282/1/21.05.2020 г. и  рег. № ДИИ-56-284/1/21.05.2020 г.
Кирил  Костадинов  рег. № ДИИ-50-345/1/01.06.2020 г.
Кристиян  Василев  рег. № ДИИ-21-376/1/03.06.2020 г.
Калин Крачуновски ДИИ-13-111/07.05.2020 г.
Калоян Иванов ДИИ-57-447/11.06.2020 г.
Калоян Калоянчев ДИИ-51-106/07.05.2020 г.
Камелия Машева ДИИ-00-383/03.06.2020 г.
Катерина Синапова ДИИ-00-478/15.06.2020 г.
Катя Ръждева ДИИ-00-10/13.02.2020 г.
Катя Атанасова ДИИ-34-201/13.05.2020 г.
Кирил Шишков ДИИ-23-25/30.04.2020 г.
Кирил Механджийски ДИИ-08-324/28.05.2020 г.
Кирил Берсински ДИИ-17-388/04.06.2020 г.
Кирил Костадинов ДИИ-50-345/01.06.2020 г.
Кирил Васев ДИИ-56-433/10.06.2020 г.
Константин Димитров ДИИ-00-169/12.05.2020 г.
Константин Цанев ДИИ-55-151/11.05.2020 г.
Константин Петров ДИИ-00-72/30.04.2020 г.
Коста Костов ДИИ-33-183/12.05.2020 г.
Костадин Стойчев ДИИ-00-17/13.03.2020 г.
Красимир Боянов ДИИ-00-191/13.05.2020 г.
Красимир Лимперов ДИИ-50-77/30.04.2020 г.
Красимир Атанасов ДИИ-23-88/05.05.2020 г.
Красимир Григоров ДИИ-11-46/23.04.2020 г.
Красимир Ячев ДИИ-19-114/07.05.2020 г.
Красимир Пъргов ДИИ-00-298/26.05.2020 г.
Красимир Желязков ДИИ-56-22/09.04.2020 г.
Красимир Кралев ДИИ-56-408/08.06.2020 г.
Красимир Кръстев ДИИ-54-190/13.05.2020 г.
Красимир Минев ДИИ-11-35/22.04.2020 г.
Красимир Гергов ДИИ-12-184/12.05.2020 г.
Красимир Иванов ДИИ-08-79/04.05.2020 г.
Красимира Роячка ДИИ-56-282/21.05.2020 г.
Красимира Роячка ДИИ-56-284/21.05.2020 г.
Красимира Иванова ДИИ-00-312/27.05.2020 г.
Кристиян Василев ДИИ-21-376/03.06.2020 г.
Крум Георгиев ДИИ-11-67/28.04.2020 г.
Кремена Славова  рег.  №  ДИИ-09-495/15.07.2020 г.
Кремена Славова рег.  №  ДИИ-09-495/1/15.07.2020 г. 
Калоян Михайлов рег. № ДИИ-00-515/11.09.2020 г.
Калоян Михайлов  рег.  №  ДИИ-00-515/1/11.09.2020 г.
Любен  Котев  рег. № ДИИ-19-200/1/13.05.2020 г.
Любомир Бранков  рег. № ДИИ-19-117/1/07.05.2020 г.
Лютви  Джамбаз  рег. № ДИИ-16-230/1/15.05.2020 г.
Лъчезар  Бешков  рег. № ДИИ-53-372/1/03.06.2020 г.
Людмила  Христова  рег. № ДИИ-00-402/1/05.06.2020 г.
Людмила  Христова  рег. № ДИИ-00-401/05.06.2020 г.
Лъчезар Бешков ДИИ-53-372/03.06.2020 г.
Любен Котев ДИИ-19-200/13.05.2020 г.
Любка Пехливанска ДИИ-00-195/13.05.2020 г.
Любомир Бранков ДИИ-19-117/07.05.2020 г.
Любомир Митев ДИИ-56-453/11.06.2020 г.
Людмил Петров ДИИ-21-452/11.06.2020 г.
Людмила Христова ДИИ-00-402/05.06.2020 г.
Лютви Джамбаз ДИИ-16-230/15.05.2020 г.
Любка Гълъбова  рег. №  ДИИ-08-524/1/09.10.2020 г.
Любка Гълъбова ДИИ - 08 - 524/09.10.2020 г. - имущество
Мариана  Левова  рег. № ДИИ-28-216/1/14.05.2020 г.
Марин Тодоров  рег. № ДИИ-27-60/1/28.04.2020 г.
Марио Алексиев  рег. № ДИИ-08-85/1/04.05.2020 г.
Мария  Кехайова  рег. № ДИИ-28-166/1/12.05.2020 г.
Мария  Колева  рег. № ДИИ-55-223/1/15.05.2020 г.
Мария Николова  рег. № ДИИ-00-265/1/08.05.2020 г.
Мариян  Дяков  рег. № ДИИ-00-189/1/13.05.2020 г.
Мая  Микова  с рег. № ДИИ-00-21/1/07.04.2020 г. и рег. № ДИИ-00-13/26.02.2020 г.
Милен Николаев  рег. № ДИИ-33-159/1/11.05.2020 г.
Мирослава Иванова  рег. № ДИИ-55-158/1/11.05.2020 г.
Милко  Люцканов  рег. № ДИИ-10-192/13.05.2020 г.
Михаела Гарванска  рег. № ДИИ-14-32/1/21.04.2020 г.
Мустафа Уручов  рег. № ДИИ-31-127/1/08.05.2020 г.
Мустафа Хасанов  рег. № ДИИ-31-108/1/07.05.2020 г.
Маргарит Христов  рег. № ДИИ-22-313/1/27.05.2020 г.
Мариана Кертикова  рег. № ДИИ-55-273/1/20.05.2020 г.
Мария Черакчиева  рег. № ДИИ-22-268/1/19.05.2020 г.
Милен Милушев  рег. № ДИИ-57-250/1/18.05.2020 г.
Милена Иванова  рег. № ДИИ-00-326/1/28.05.2020 г.
Милена Кожухарова  рег. № ДИИ-00-300/1/26.05.2020 г.
Милена Сантова  рег. № ДИИ-00-295/1/22.05.2020 г.
Мирослав Иванов  рег. № ДИИ-57-247/1/18.05.2020 г.
Митко Георгиев  рег. № ДИИ-08-303/1/26.05.2020 г.
Михаела Атанасова рег. № ДИИ-00-491/1/07.07.2020 г.
Михаела Михайлова - Димитрова  рег. № ДИИ-24-253/1/18.05.2020 г.
Михаил Имперов  рег. № ДИИ-24-246/1/18.05.2020 г.
Миглена  Димова  рег. № ДИИ-09-352/1/01.06.2020 г.
Мадлен Кънчева рег. № ДИИ-00-429/1/10.06.2020 г.
Мариана Маринова рег. № ДИИ-00-412/1/08.06.2020 г.
Мария Кърджилова рег. № ДИИ-51-472/12.06.2020 г.
Мадлен Кънчева ДИИ-00-462/12.06.2020 г.
Мадлен Кънчева ДИИ-00-429/10.06.2020 г.
Маргарит Христов ДИИ-22-313/27.05.2020 г.
Маргарита Миркова ДИИ-00-261/1805.2020 г.
Мариана Левова ДИИ-28-216/14.05.2020 г.
Мариана Кертикова ДИИ-55-273/20.05.2020 г.
Мариана Маринова ДИИ-00-412/08.06.2020 г.
Марин Тодоров ДИИ-27-60/28.04.2020 г.
Марио Алексиев ДИИ-08-85/04.05.2020 г.
Мария Николова ДИИ-00-265/18.05.2020 г.
Мария Колева ДИИ-55-223/15.05.2020 г.
Мария Кехайова ДИИ-28-166/12.05.2020 г.
Мария Черакчиева ДИИ-22-268/19.05.2020 г.
Мария Кърджилова ДИИ-51-472/12.06.2020 г.
Мариян Дяков ДИИ-00-189/13.05.2020 г.
Мариянка Христова ДИИ-18-280/21.05.2020 г.
Мартин Янев ДИИ-56-466/11.06.2020 г.
Мая Микова ДИИ-00-21/07.04.2020 г.
Миглена Димова ДИИ-09-352/01.06.2020 г.
Милен Йорданов ДИИ-17-44/23.04.2020 г.
Милен Николаев ДИИ-33-159/11.05.2020 г.
Милен Милушев ДИИ-57-250/18.05.2020 г.
Милена Иванова ДИИ-00-326/28.05.2020 г.
Милена Сантова ДИИ-00-295/22.05.2020 г.
Милена Атанасова ДИИ-00-405/08.06.2020 г.
Милена Кожухарова ДИИ-00-300/26.05.2020 г.
Милко Минков ДИИ-18-321/28.05.2020 г.
Милко Златев ДИИ-30-262/18.05.2020 г.
Милко Люцканов  ДИИ-10-192/13.05.2020 г.
Мирослав Иванов ДИИ-57-247/18.05.2020 г.
Мирослава Иванова ДИИ-55-158/11.05.2020 г.
Митко Георгиев ДИИ-08-303/26.05.2020 г.
Митко Даскалов ДИИ-32-367/02.06.2020 г.
Митко Божилов ДИИ-00-424/09.06.2020 г.
Михаела Атанасова ДИИ-00-491/07.07.2020 г.
Михаела Гарванска ДИИ-14-32/21.04.2020 г.
Михаела Михайлова-Димитрова ДИИ-24-253/18.05.2020 г.
Михаил Георгиев ДИИ-14-369/02.06.2020 г.
Михаил Имперов ДИИ-24-246/18.05.2020 г.
Младен Милев ДИИ-56-264/18.05.2020 г.
Мустафа   Уручов ДИИ-31-127/08.05.2020 г.
Мустафа Хасанов ДИИ-31-108/07.05.2020 г.
Марио Губерски рег. № ДИИ-00-497/20.07.2020 г.
Мариета Узунова ДИИ- 00 - 506/17.08.2020 г.    
Мариета Узунова рег.  №  ДИИ-00-506/1/17.08.2020 г.
Милена Ботева  рег. №  ДИИ-56-527/1/14.10.2020 г. 
Милена Ботева ДИИ -  56 - 527/14.10.2020 г. - имущество
Милен Милушев  рег. № ДИИ-16-536/10.11.2020 г.
Маргарита Ранчинска ДИИ -  00 - 537/ 10.11.2020 г.-имущество
Найден Радиловски  рег. № ДИИ-20-101/1/07.05.2020 г.
Невена Николова  рег. № ДИИ-08-59/1/28.04.2020 г.
Нели Петрова  рег. № ДИИ-54-66/1/28.04.2020 г.
Никола  Марковски  рег. № ДИИ-28-177/1/12.05.2020 г.
Никола Панов  рег. № ДИИ-08-53/1/27.04.2020 г.
Николай Николов  рег. № ДИИ-22-329/1/29.05.2020 г.
Николина Ичева  рег. № ДИИ-00-296/1/22.05.2020 г.
Николай  Чавдаров  рег. № ДИИ-00-386/1/04.06.2020 г.
Николай Байнов рег. № ДИИ-00-413/1/09.06.2020 г.
Николай Ценковски рег. № ДИИ-22-432/1/10.06.2020 г.
Найден Радиловски ДИИ-20-101/07.05.2020 г.
Невена Николова ДИИ-08-59/28.04.2020 г.
Нели Петрова ДИИ-54-66/28.04.2020 г.
Нели Мицева ДИИ-00-5/24.01.2020 г.
Никита Недков ДИИ-13-107/07.05.2020 г.
Никола Панов ДИИ-08-53/27.04.2020 г.
Никола Марковски ДИИ-28-177/12.05.2020 г.
Николай Байнов ДИИ-00-413/09.06.2020 г.
Николай Ценковски ДИИ-22-432/10.06.2020 г.
Николай Велевски ДИИ-00-423/09.06.2020 г.
Николай Алексиев ДИИ-56-375/03.06.2020 г.
Николай Николов ДИИ-22-329/29.05.2020 г.
Николай Чавдаров ДИИ-00-386/04.06.2020 г.
Николай Ганчев ДИИ-56-428/10.06.2020 г.
Николай Соколов ДИИ-17-348/01.06.2020 г.
Николина Ичева ДИИ-00-296/22.05.2020 г.
Огнян Костов  рег. № ДИИ-22-330/1/29.05.2020 г.
Огнян Иванов Костов ДИИ-22-330/29.05.2020 г.
Павлина Караиванова  рег. № ДИИ-00-126/1/08.05.2020 г.
Паскал  Паскалев  рег. № ДИИ-15-176/1/12.05.2020 г.
Петър Денишев  рег. № ДИИ-08-95/1/05.05.2020 г.
Петър  Манчев  рег. № ДИИ-19-202/1/13.05.2020 г.
Петър  Петров  рег. № ДИИ-26-197/1/13.05.2020 г.
Петър  Христов  рег. № ДИИ-26-217/1/14.05.2020 г.
Петя  Цанева  рег. № ДИИ-00-224/1/15.05.2020 г.
Пламен Димитров  рег. № ДИИ-51-96/1/07.05.2020 г.
Пламен  Йотов  рег. № ДИИ-51-211/14.05.2020 г.
Пламен Петков  рег. № ДИИ-11-41/1/23.04.2020 г.
Пламена Георгиева  рег. № ДИИ-11-33/1/22.04.2020 г.
Пеньо Русчев  рег. № ДИИ-50-337/1/29.05.2020 г.
Пламен Цанков  рег. № ДИИ-24-249/1/18.05.2020 г.
Петя  Георгиева  рег. № ДИИ-00-398/1/05.06.2020 г.
Петя  Милушева  рег. № ДИИ-00-355/1/01.06.2020 г.
Павел Кръстанов рег. № ДИИ-20-458/1/11.06.2020 г. и рег. № ДИИ-20-11/13.02.2020 г.
Петър Димитров рег. № ДИИ-50-390/1/04.06.2020 г.
Павел Кръстанов ДИИ-20-458/11.06.2020 г.
Павлина Стоянова ДИИ-21-492/07.07.2020 г.
Павлина Караиванова ДИИ-00-126/08.05.2020 г.
Павлина Аргирова ДИИ-00-206/14.05.2020 г.
Паскал Паскалев ДИИ-15-176/12.05.2020 г.
Пейко Тодоров ДИИ-14-318/27.05.2020 г.
Пенко Петков ДИИ-12-86/04.05.2020 г.
Пеньо Русчев ДИИ-50-337/29.05.2020 г.
Петър Денишев ДИИ-08-95/05.05.2020 г.
Петър Котев ДИИ-56-316/27.05.2020 г.
Петър Димитров ДИИ-50-390/04.06.2020 г.
Петър Петров ДИИ-26-197/13.05.2020 г.
Петър Христов ДИИ-26-217/14.05.2020 г.
Петър Манчев ДИИ-19-202/13.05.2020 г.
Петя Хаджиева ДИИ-00-40/23.04.2020 г.
Петя Милушева ДИИ-00-355/01.06.2020 г.
Петя Георгиева ДИИ-00-398/05.06.2020 г.
Петя Цанева ДИИ-00-224/15.05.2020 г.
Пламен Цанков ДИИ-24-249/18.05.2020 г.
Пламен Петков ДИИ-11-41/23.04.2020 г.
Пламен Димитров ДИИ-51-96/07.05.2020 г.
Пламен Йотов ДИИ-51-211/14.05.2020 г.
Пламена Георгиева ДИИ-11-33/22.04.2020 г.
Павлин Захариев  рег. №  ДИИ-00-529/1/15.10.2020 г.
Павлин Захариев  ДИИ -  00 - 529/15.10.2020 г. - имущество
Пламен Цолчовски рег. №  ДИИ-51-547 /1/ 29.12.2020 г. 
Пламен Цолчовски ДИИ -  51  - 547/ 29.12.2020 г.-имущество
Ралица Добрева  рег. № ДИИ-26-139/1/11.05.2020 г.
Ралица Петрова  рег. № ДИИ-14-31/1/21.04.2020 г.
Рая  Бакларова  рег. № ДИИ-15-180/1/12.05.2020 г.
Румен Дюлгеров  рег. № ДИИ-08-78/1/05.05.2020 г.
Румен  Стоянов  рег. № ДИИ-10-141/11.05.2020 г.
Ружа Христова  рег. № ДИИ-56-23/09.04.2020 г.
Роберт Алексиев  рег. № ДИИ-00-310/1/27.05.2020 г.
Росица Йоргова  рег. № ДИИ-11-293/1/22.05.2020 г.
Росица Бонева-Чурукова рег. № ДИИ-00-450/1/11.06.2020 г.
Русалина  Хаджииванова  с рег. № ДИИ-00-3/1/15.01.2020 г.
Ралица Лямова ДИИ-00-396/05.06.2020 г.
Ралица Петрова ДИИ-14-31/21.04.2020 г.
Ралица Добрева ДИИ-26-139/11.05.2020 г.
Рая Бакларова ДИИ-15-180/12.05.2020 г.
Роберт Алексиев ДИИ-00-310/27.05.2020 г.
Роза Димитрова ДИИ-00-410/08.06.2020 г.
Ромина Бакалова ДИИ-00-439/10.06.2020 г.
Росен Иванов ДИИ-56-237/18.05.2020 г.
Росица Йоргова ДИИ-11-293/22.05.2020 г.
Росица Тренева ДИИ-00-422/09.06.2020 г.
Росица Бонева-Чурукова ДИИ-00-450/11.06.2020 г.
Ружа Христова ДИИ-56-23/09.04.2020 г.
Румен Ангелов ДИИ-56-403/08.06.2020 г.
Румен Стоянов ДИИ-10-141/11.05.2020 г.
Румен Дюлгеров ДИИ-08-78/04.05.2020 г.
Румен Крумов ДИИ-56-460/11.06.2020 г.
Русалина Хаджииванова ДИИ-00-3/15.01.2020 г.
Росен Иванов  рег. № ДИИ-00-540/1/16.11.2020 г.
Росен Иванов ДИИ – 00-  540/ 16.11.2020 г.-имущество
Румен Дюлгеров 64-00-08-527 / 09.12.2020 г.-имущество/промяна/
Светла Грудева  рег. № ДИИ-23-152/1/11.05.2020 г.
Светослав Иванов  рег. № ДИИ-55-162/1/11.05.2020 г. и рег. № ДИИ-25-19/1/03.04.2020 г.
Светослав  Митев  рег. № ДИИ-10-193/13.05.2020 г.
Севдалин  Стоянов  рег. № ДИИ-26-185/1/12.05.2020 г.
Сиана  Георгиева-Димитрова  с рег. № ДИИ-00-12/1/14.02.2020 г.
Славка Стефанова  рег. № ДИИ-31-129/1/08.05.2020 г.
Снежана  Герова  рег. № ДИИ-08-220/1/15.05.2020 г.
София  Тановчева  рег. № ДИИ-08-218/1/14.05.2020 г.
Спас Панев  рег. № ДИИ-23-80/1/05.05.2020 г.
Ставрин  Ставрев  рег. № ДИИ-16-227/1/15.05.2020 г.
Станимир Димитров  рег. № ДИИ-50-27/15.04.2020 г.
Станислав Георгиев  рег. № ДИИ-19-121/1/07.05.2020 г.
Станка Ганчева  рег. № ДИИ-09-130/1/08.05.2020 г.
Станко Иванов  рег. № ДИИ-00-103/1/07.05.2020 г.
Стилиян  Станчев  рег. № ДИИ-33-175/1/12.05.2020 г.
Стойна Георгиева  рег. № ДИИ-19-93/1/05.05.2020 г.
Стоянка Атанасова  рег. № ДИИ-50-28/15.04.2020 г.
Светослав Събев  рег. № ДИИ-18-322/1/28.05.2020 г.
Сибел Реджебова  рег. № ДИИ-24-248/1/18.05.2020 г.
Силвена Иванова  рег. № ДПН-24-2/1/18.05.2020 г.
Силвия Колева  рег. № ДИИ-57-258/1/18.05.2020 г.
Стоян Иванов  рег. № ДИИ-57-244/1/18.05.2020 г.
Стоян Челебиев  рег. № ДИИ-34-302/1/28.05.2020 г.
Станислава  Трифонова  рег. № ДИИ-00-373/1/03.06.2020 г.
Стела  Илиева  рег. № ДИИ-00-380/1/03.06.2020 г.
Стела Трендафилова рег. № ДИИ-27-493/1/10.07.2020 г.
Свитлана Стайкова рег. № ДИИ-00-417/1/09.06.2020 г.
Севдалин Арнаудов рег. № ДИИ-32-440/1/10.06.2020 г.
Слави Шолев рег. № ДИИ-23-444/1/11.06.2020 г.
София Тановчева рег. № ДИИ-08-419/1/09.06.2020 г.
Светла Грудева ДИИ-23-152/11.05.2020 г.
Светослав  Събев ДИИ-18-322/28.05.2020 г.
Светослав Митев ДИИ-10-193/13.05.2020 г.
Светослав Иванов ДИИ-55-162/11.05.2020 г.
Светослав Иванов ДИИ-25-19/03.04.2020 г.
Свилен Владимиров ДИИ-00-120/07.05.2020 г.
Свитлана Стайкова ДИИ-00-417/09.06.2020 г.
Севдалин Стоянов ДИИ-26-185/12.05.2020 г.
Севдалин Арнаудов ДИИ-32-440/10.06.2020 г.
Сиана Георгиева-Димитрова ДИИ-00-12/14.02.2020 г.
Сибел Реджебова ДИИ-24-248/18.05.2020 г.
Силвена Иванова ДПН-24-2/18.05.2020 г.
Силвия Йорданова ДИИ-00-73/30.04.2020 г.
Силвия Колева ДИИ-57-258/18.05.2020 г.
Симеон Грозданов ДИИ-00-442/10.06.2020 г.
Слави Шолев ДИИ-23-444/11.06.2020 г.
Славка Стефанова  ДИИ-31-129/08.05.2020 г.
Славчо Каменов ДИИ-56-327/28.05.2020 г.
Славчо Кирилов ДИИ-17-421/09.06.2020 г.
Снежана Цанкова ДИИ-00-209/14.05.2020 г.
Снежана Герова ДИИ-08-220/15.05.2020 г.
Снежанка Вукадинова ДИИ-00-342/29.05.2020 г.
София Тановчева ДИИ-08-218/14.05.2020 г .
София Тановчева ДИИ-08-419/09.06.2020 г.
Спас Панев ДИИ-23-80/04.05.2020 г.
Ставрин Ставрев ДИИ-16-227/15.05.2020 г.
Станимир Димитров ДИИ-50-27/15.04.2020 г.
Станислав Георгиев ДИИ-19-121/07.05.2020 г.
Станислав Кочов ДИИ-00-213/14.05.2020 г.
Станислава Трифонова ДИИ-00-373/03.06.2020 г.
Станка Ганчева ДИИ-09-130/08.05.2020 г.
Станко Иванов ДИИ-00-103/07.05.2020 г.
Стела Илиева ДИИ-00-380/03.06.2020 г.
Стела Трендафилова ДИИ-27-493/10.07.2020 г.
Стилиян Станчев ДИИ-33-175/12.05.2020 г.
Стойна Георгиева ДИИ-19-93/05.05.2020 г.
Стоян Иванов ДИИ-57-244/18.05.2020 г.
Стоян Челебиев ДИИ-34-302/26.05.2020 г.
Стоянка Атанасова ДИИ-50-28/15.04.2020 г.
Страхил Иванов ДИИ-12-83/04.05.2020 г.
Страхил Петков ДИИ-56-343/01.06.2020 г.
Станислава Мирчевска рег. № ДИИ-50-496/17.07.2020 г.
Станислава Мирчевска  рег. № ДИИ-50-4961/1/17.07.2020 г. 
Светослав Събев  рег. № ДИИ-18-500/1/27.07.2020 г.
Светослав Събев ДИИ -  18-500/27.07.2020 г.      
Симона Костова рег. № ДИИ-00-510/31.08.2020 г.
Стойчо Стойчев рег. № ДИИ-54-513/03.09.2020 г.
Симона Костова рег. № ДИИ-00-510/31.08.2020 г.
Стойчо Стойчев рег. № ДИИ-54-513/03.09.2020 г.
Сабина Иванова  рег. №  ДИИ-00-525/1/09.10.2020 г.
Сабина Иванова ДИИ - 00 - 525/09.10.2020 г. - имущество
Стела Трендафилова  рег. №  ДИИ-27-534/1/02.11.2020 г.
Стела Трендафилова ДИИ -  27 - 534/ 02.11.2020 г.-имущество
Теодора  Георгиева  с рег. № ДИИ-17-1/1/06.01.2020 г.
Тодор Николов  рег. № ДИИ-54-153/1/11.05.2020 г.
Тодор  Тодоров  рег. № ДИИ-51-210/14.05.2020 г.
Тулгай  Мехмед  рег. № ДИИ-16-233/1/15.05.2020 г.
Тодорка Дянкова  рег. № ДИИ-50-339/1/29.05.2020 г.
Таня Гуглева рег. № ДИИ-54-470/1/12.06.2020 г.
Таня Гуглева ДИИ-54-470/12.06.2020 г.
Таня Гогина ДИИ-21-58/28.04.2020 г.
Теодора Георгиева ДИИ-17-51/24.04.2020 г.
Теодора Георгиева ДИИ-17-1/06.01.2020 г.
Тихомир Георгиев ДИИ-13-112/07.05.2020 г.
Тодор Бранков ДИИ-56-136/11.05.2020 г.
Тодор Каракашев ДИИ-51-266/19.05.2020 г.
Тодор Тодоров ДИИ-51-210/14.05.2020 г.
Тодор Николов ДИИ-54-153/11.05.2020 г.
Тодорка Дянкова ДИИ-50-339/29.05.2020 г.
Тони Ангелов ДИИ-56-391/04.06.2020 г.
Тошко Варчев ДИИ-14-278/20.05.2020 г.
Трифон Москов ДИИ-00-407/08.06.2020 г.
Тургай Мехмед ДИИ-16-233/15.05.2020 г.
Христина Младенова  рег. № ДИИ-00-49/1/23.04.2020 г.
Христина  Христова  рег. № ДИИ-28-161/1/11.05.2020 г.
Христина Иванова  рег. № ДИИ-24-240/1/18.05.2020 г.
Христо Мичев  рег. № ДПН-24-5/1/19.05.2020 г.
Христо Христов  рег. № ДИИ-24-254/1/18.05.2020 г.
Христина  Чолакова  рег. № ДИИ-09-350/1/01.06.2020 г.
Христо Червенаков рег. № ДИИ-54-437/1/10.06.2020 г.
Христин Димитров ДИИ-00-404/08.06.2020 г.
Христина Чолакова ДИИ-09-350/01.06.2020 г.
Христина Гоцова ДИИ-00-468/12.06.2020 г.
Христина Христова ДИИ-28-161/11.05.2020 г.
Христина Иванова ДИИ-24-240/18.05.2020 г.
Христина Младенова ДИИ-00-49/23.04.2020 г.
Христинка Иванова ДИИ-00-431/10.06.2020 г.
Христо Мичев ДПН-24-5/19.05.2020 г.
Христо Деевски ДИИ-14-415/09.06.2020 г.
Христо Червенаков ДИИ-54-437/10.06.2020 г.
Христо Христов ДИИ-24-254/18.05.2020 г.
Цветан Петров  рег. № ДИИ-50-333/1/29.05.2020 г.
Цветелина Димчева  рег. № ДИИ-00-102/1/07.05.2020 г.
Цветелина  Пълова  рег. № ДИИ-00-397/1/05.06.2020 г.
Цветелина  Тодорова  с рег. № ДИИ-13-2/1/08.01.2020 г.
Цветан Петров ДИИ-50-333/29.05.2020 г.
Цветелина Петрова ДИИ-00-436/10.06.2020 г.
Цветелина Илиева-Йорданова ДИИ-00-465/12.06.2020 г.
Цветелина Тодорова ДИИ-13-137/11.05.2020 г.
Цветелина Тодорова ДИИ-13-2/08.01.2020 г.
Цветелина Петрова ДИИ-52-138/11.05.2020 г.
Цветелина Димчева-Дойчинова   ДИИ-00-102/07.05.2020 г.
Цветелина Пълова ДИИ-00-397/05.06.2020 г.
Чавдар Стамболски рег. № ДИИ-54-451/1/11.06.2020 г.
Чавдар Стамболски ДИИ-54-451/11.06.2020 г.
Юлиян Стойчев  рег. № ДИИ-55-145/1/11.05.2020 г.
Юлиан Бонев ДИИ-56-134/11.05.2020 г.
Юлияна Божилова рег. №  ДИИ-00-543 /1/ 17.12.2020 г.
Юлияна Божилова ДИИ-  00 - 543/ 17.12.2020 г.-имущество
Яница  Петрова  рег. № ДИИ-15-172/1/12.05.2020 г.
Яница  Стоичкова  рег. № ДИИ-00-360/1/01.06.2020 г.
Яница Стоичкова ДИИ-00-360/01.06.2020 г.
Яница Петрова ДИИ-15-172/12.05.2020 г.
Янчо Бакалов ДИИ-30-356/01.06.2020 г.
Янчо Бакалов  рег. №  ДИИ-30-526/1/09.10.2020 г. 
Янчо Бакалов ДИИ -  30 - 526/09.10.2020 г. - имущество
Scroll to top