Регистър на Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2019

АРХИВ

Регистър на декларациите  по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

Име, Фамилия 
рег. № декларация и дата
Александрина Паскалева ДИИ-29-131/08.05.2019  г. 
Александър Александров ДИИ-22-422/15.05.2019 г. 
Александър Александров ДИИ-19-253/13.05.2019
Александър Пирков ДИИ-17-329/14.05.2019
Александър Ангелов КПКОНПИ
Александър Марков ДИИ-11-22/10.04.2019
Александър Паракосов ДИИ-12-135/08.05.2019
Александър Томов ДИИ-00-11/28.03.2019 г. 
Александър Петров КПКОНПИ
Александър Кръстянин ДИИ-10-144/08.05.2019
Александър Иванов ДИИ-29-379/14.05.2019  г. 
Алекси Алексиев ДИИ-09-505/15.09.2019 г.
Алеф Караосман ДИИ-25-107/03.05.2019  г.
Ана Димитрова ДИИ-00-118/07.05.2019 г. 
Анастас Чуртов ДИИ-00-40/19.04.2019 г. 
Анатоли Иванов ДИИ-22-424/15.05.2019
Ангел Кръстев ДИИ-29-183/09.05.2019  г. 
Ангел Джоргов  ДИИ-00-475/26.07.2019 и ДИИ-29-482/1/14.08.2019
Ангел Янчев ДИИ-08-230/10.05.2019
Андон Андонов ДИИ-34-233./10.05.19
Андон Турлаков ДИИ-34-184./09.05.19
Андрей Георгиев ДИИ-29-209/10.05.2019  г.
Анелина Стамова ДИИ-00-35/17.04.2019 г. и ДИИ-00-35/1/17.04.2019 г. и ДИИ-00-499/1/25.09.2019 г.
Анета Костадинова  ДИИ-15-216/10.05.2019
Ани Лепоева  ДИИ-00-480/06.08.2019
Анита Димитрова ДИИ-00-337/14.05.2019 г. 
Анна Генова ДИИ-23-51/22.04.2019
Анна Николова ДИИ-00-58/23.04.2019 г. 
Антоанета Попова ДИИ-20-296/13.05.2019
Антон Узунов ДИИ-32-439/15.05.2019
Антон Николов ДИИ-29-189/09.05.2019  г. 
Антон Ставрев КПКОНПИ
Антон Стоименов ДИИ-21-506/17.10.2019 г.
Антония Димитрова ДИИ-17-514/1/28.11.2019 г.
Антония Моллова ДИИ-16-223/10.05.2019
Асен Лазаров ДИИ-00-55/23.04.2019 г. 
Асен Костурков  ДИИ-08-470/24.06.2019
Асен Иванов ДИИ-00-116/1/07.05.2019 г. и ДИИ-00-116/07.05.2019 г. 
Асен Димов ДИИ-29-212/10.05.2019  г.
Аспарух Мизов ДИИ-09-347/14.05.2019
Атанас Димовски ДИИ-18-248/13.05.2019
Атанас Тодоров ДИИ-20-284/13.05.2019 и ДИИ-20-284/1/13.05.2019
Атанас Ружинов КПКОНПИ
Атанас Джоджов ДИИ-08-70/25.04.2019
Атанас Ташков ДИИ-17-286/13.05.2019
Белгин Раим ДИИ-26-378/14.05.2019  г.
Белгин Шукри КПКОНПИ
Биляна Георгиева ДИИ-32-408/14.05.2019
Бисер Джапунов ДИИ-29-165/09.05.2019  г. 
Бисерка Куцарова ДИИ-00-387/14.05.2019 г. 
Благой Найденов ДИИ-29-158/08.05.2019  г. 
Божидар Иванов ДИИ-10-148/08.05.2019
Бойка Цветанова ДИИ-29-231/10.05.2019  г.
Бойко Ханджийски ДИИ-08-117/07.05.2019
Борис Борисов ДИИ-29-302/13.05.2019  г. 
Борислав Белчев ДИИ-32-407/14.05.2019
Борислав Йорданов ДИИ-33-60/23.04.19
Борислав Велков ДИИ-12-80/30.04.2019
Боряна Пенкова ДИИ-00-336/14.05.2019 г. 
Боряна Пенева ДИИ-30-171/09.05.2019
Боян Илиев ДИИ-17-49/22.04.2019
Бранимир Георгиев  ДИИ-10-349/14.05.2019
Валентин Борисов ДИИ-21-434/15.05.2019
Валентин Спасов ДИИ-08-167/09.05.2019 и ДИИ-08-167/1/09.05.2019
Валентин Иванов ДИИ-21-452/15.05.2019
Валерия Низамова ДИИ-00-59/23.04.2019 г. 
Васил Стоянов ДИИ-29-143/08.05.2019  г. 
Васил Бажлеков ДИИ-29-193/09.05.2019  г. и ДИИ-29-193/1/09.05.2019  г. 
Васил Палавров ДИИ-00-313/13.05.2019 г. и ДИИ-00-313/1/13.05.2019 г. 
Васко Димитров ДИИ-23-430/15.05.2019
Васко Георгиев ДИИ-17-259/13.05.2019
Величка Стоянова  ДИИ-10-360/14.05.2019
Величко Тютюнджийски ДИИ-23-72/25.04.2019
Венелина Карталова ДИИ-23-317/14.05.2019
Венислав Цанов ДИИ-12-75/25.04.2019
Венцислав Божков ДИИ-23-260/13.05.2019
Венцислав Георгиев ДИИ-29-264/13.05.2019  г. 
Венцислав Шахънов ДИИ-25-2/21.01.2019 г. 
Вера Топузова ДИИ-00-45/19.04.2019 г. 
Вера Никифорова ДИИ-21-364/14.05.2019
Веселин Велков ДИИ-12-86/30.04.2019
Веселин Михайлов ДИИ-32-436/15.05.2019
Веселин Дочев ДИИ-25-121/07.05.2019  г.
Веселина Маринова ДИИ-34-182./09.05.19
Веселинка Янкова ДИИ-19-154/08.05.2019
Веселка Карабелева  ДИИ-00-492/30.08.2019 г.
Веселка Сестримска  ДИИ-29-392/14.05.2019  г. и ДИИ-29-392/1/14.05.2019  г. 
Виктор Мещеров ДИИ-11-15/08.04.2019
Виктор Васев ДИИ-29-352/14.05.2019  г. 
Виктория Ангелова ДИИ-00-321/14.05.2019 г. 
Виолета Асенова ДИИ-29-91/02.05.2019  г. 
Виолета Костова ДИИ-10-295/13.05.2019
Вихър Василев ДИИ-00-478/31.07.2019 и ДИИ-00-478/1/31.07.2019
Владимир Николов ДИИ-30-311/13.05.2019
Вяра Николова ДИИ-00-497/16.09.2019 и ДИИ-25-497/1/16.09.2019 г.
Галин Янков  ДИИ-31-139/08.05.2019
Галина Владимирова ДИИ-00-451/15.05.2019 г. 
Галина Стойкова ДИИ-09-513/25.11.2019 г.
Галя Маркова ДИИ-16-465/04.06.2019
Генади Димитров ДИИ-29-134/08.05.2019  г. 
Генади Иванов ДИИ-00-48/22.04.2019 г. 
Георги Георгиев КПКОНПИ
Георги Каръшев ДИИ-28-372/14.05.2019  г.
Георги Ройдев ДИИ-34-348./14.05.19
Георги Календерски ДИИ-08-76/25.04.2019
Георги Стойков ДИИ-08-334/14.05.2019
Георги Симов  ДИИ-00-474/23.07.2019
Георги Видев ДИИ-23-73/25.04.2019
Георги Калоферов ДИИ-23-103/03.05.2019 г. и ДИИ-23-7/11.05.2019 г. 
Георги Михайлов ДИИ-24-251/13.05.2019  г.
Георги Георгиев  ДИИ-30-459/21.05.2019 и ДИИ-30-459/1/21.05.2019
Георги Николов ДИИ-29-326/14.05.2019  г. 
Георги Георгиев ДИИ-29-181/09.05.2019  г. 
Георги Георгиев ДИИ-30-376/14.05.2019
Георги Андреев ДИИ-29-449/15.05.2019  г. 
Георги Генчев ДИИ-29-304/13.05.2019  г. 
Георги Николов ДИИ-22-447/15.05.2019
Георги Ушев ДИИ-08-322/14.05.2019 и ДИИ-08-322/1/14.05.2019
Георги Младенов ДИИ-29-351/14.05.2019  г. 
Георги Глинджурски ДИИ-08-221/10.05.2019
Георги Йорданов ДИИ-15-218/10.05.2019
Георги Джуров ДИИ-11-28/16.04.2019
Георги Желев ДИИ-29-240/10.05.2019  г. 
Георги Панайотов ДИИ-32-402/14.05.2019
Гергана Петрова  ДИИ-00-467/14.06.2019
Гергана Миланова ДИИ-00-204/10.05.2019 г. 
Гергана Харизанова ДИИ-00-516/1/02.12.2019 г.
Гергана Христева ДИИ-23-307/13.05.2019
Гинка Шопова ДИИ-27-275/13.05.2019  г.
Гинка Башева ДИИ-00-344/14.05.2019 г. и ДИИ-00-344/1/14.05.2019 г. и ДИИ-00-510/28.10.2019 г.
Грозьо Грозев ДИИ-24-195/09.05.2019  г.
Гълъб Добрев ДИИ-23-188/09.05.2019
Данаил Стоев ДИИ-29-175/09.05.2019  г. 
Данаил Данчов ДИИ-00-448/15.05.2019 г. 
Данаил Запрянов ДИИ-30-368/14.05.2019
Даниел Костов ДИИ-22-425/15.05.2019
Даниел Бранков ДИИ-12-26/15.04.2019
Даниел Христов  ДИИ-00-477/30.07.2019 и ДИИ-00-477/1/30.07.2019
Даниела Миленкова ДИИ-00-67/27.04.2019 г. 
Данислава Бозева ДИИ-00-362/14.05.2019 г. и ДИИ-00-362/1/14.05.2019 г. 
Данчо Драганов ДИИ-29-309/13.05.2019  г. 
Данчо Добрев ДИИ-28-373/14.05.2019  г.
Дарина Златева ДИИ-30-353/14.05.2019
Дарина Гинева ДИИ-33-138./08.05.19 и ДИИ-33-138./1/08.05.19
Дауд Дауд  ДИИ-25-53/22.04.2019  г.
Денис Борисов ДИИ-29-306/13.05.2019  г. 
Деница Димитрова ДИИ-00-377/14.05.2019 г. 
Деница Атанасова ДИИ-25-89/30.04.2019  г.
Десислава Касабска ДИИ-00-43/19.04.2019 г. и ДИИ-00-42/19.04.2019 г. и ДИИ-00-42/1/19.04.2019 г. 
Десислава Петкова  ДИИ-13-496/13.09.2019
Десислава Бонева ДИИ-27-270/13.05.2019  г.
Десислава Желязкова ДИИ-00-381/14.05.2019 г. 
Десислава Стоилова ДИИ-08-129/08.05.2019
Десислава Георгиева ДИИ-30-18/09.04.2019
Десислава Будакова-Гарушева ДИИ-14-160/08.05.2019
Диана Йорданова ДИИ-00-444/15.05.2019 г. и ДИИ-00-444/1/15.05.2019 г. 
Дикран Бохосян КПКОНПИ
Дилян Дилянов ДИИ-25-99/03.05.2019  г.
Димитрина Боянова ДИИ-21-356/14.05.2019
Димитрина Георгиева ДИИ-00-324/14.05.2019 г. 
Димитър Туджаров ДИИ-08-441/15.05.2019
Димитър Руков ДИИ-20-420/14.05.2019
Димитър Бонков ДИИ-00-31/16.04.2019 г. 
Димитър Йорданов ДИИ-26-283/13.05.2019  г.
Димитър Димитров КПКОНПИ
Димитър Попов ДИИ-32-426/15.05.2019
Димитър Стойнев ДИИ-31-440/15.05.2019 и ДИИ-31-440/1/15.05.2019
Димитър Янакиев ДИИ-23-126/08.05.2019
Димитър Калайджиев ДИИ-10-263/13.05.2019
Димитър Иванов ДИИ-18-246/13.05.2019
Димитър Спасов ДИИ-20-417/14.05.2019
Димитър Божилов ДИИ-29-285/13.05.2019  г. 
Димитър Занков ДИИ-08-206/10.05.2019 и ДИИ-08-206/1/21.06.2019 г. 
Димитър Занков ДИИ-08-206/10.05.2019 и ДИИ-08-206/1/21.06.2019 г. 
Димитър  Цветанов ДИИ-29-133/08.05.2019  г. 
Димо Димитров ДИИ-09-346/14.05.2019
Димчо Димчев ДИИ-27-274/13.05.2019  г.
Динко Стоянчев ДИИ-27-266/13.05.2019  г.
Динко Тенев ДИИ-09-342/14.05.2019
Диян Цветков ДИИ-22-127/08.05.2019 г. 
Дияна Димитрова ДИИ-10-428/15.05.2019
Дияна Петрова ДИИ-08-463/04.06.2019
Дияна Петрова ДИИ-08-62/24.04.2019
Добромир Добрев ДИИ-00-38/18.04.2019 г.
Драгомир Иванов ДИИ-17-330/14.05.2019
Ева Готова ДИИ-12-166/09.05.2019
Евгени Аврамов КПКОНПИ
Евелина Георгиева ДИИ-00-203/10.05.2019 г. и ДИИ-00-508/1/25.10.2019 г.
Евтим Гоцев ДИИ-08-219/10.05.2019 и ДИИ-08-219/1/10.05.2019
Екатерина Барбова ДИИ-00-380/14.05.2019 г. 
Елена Милушева ДИИ-08-124/07.05.2019
Елена Георгиева ДИИ-00-56/23.04.2019 г. 
Елеонора Василева ДИИ-00-389/14.05.2019 г. и ДИИ-00-389/1/14.05.2019 г. 
Елза Чинова ДИИ-23-201/10.05.2019
Ели Депина ДИИ-00-399/14.05.2019 г. 
Емил Михайлов ДИИ-29-267/13.05.2019  г.
Емил Милев ДИИ-00-36/18.04.2019 г. и ДИИ-00-5/08.02.2019 г. 
Енчо Христозов ДИИ-23-194/05.05.2019
Женя Хубенова  ДИИ-10-472/01.07.2019
Живко Димитров ДИИ-09-343/14.05.2019
Живко Марков ДИИ-33-159./08.05.19 и ДИИ-33-159/1/08.05.19
Жорж Георгиев ДИИ-13-400/14.05.2019
Зафер Юмер ДИИ-10-507/23.10.2019 г.
Здравко Каракехайов ДИИ-16-220/10.05.2019
Здравко Аспарухов ДИИ-00-435/15.05.2019 г. 
Злати Трифонов ДИИ-19-156/08.05.2019
Златко Здравков ДИИ-08-98/03.05.2019 и ДИИ-08-98/1/03.05.2019
Зора Карадиамандиева ДИИ-00-50/22.04.2019 г. 
Зорка Орешкова ДИИ-16-228/10.05.2019
Зорница Нушева ДИИ-00-288/13.05.2019 г. 
Ива Миркова ДИИ-00-65/24.04.2019 г. 
Ивайло Галев ДИИ-21-453/15.05.2019
Ивайло Добрилов ДИИ-12-82/30.04.2019
Ивайло Сергиев ДИИ-29-174/09.05.2019  г. 
Ивайло Колев ДИИ-14-164/09.05.2019
Ивайло Стефанов ДИИ-00-405/14.05.2019 г. 
Ивайло Йорданов ДИИ-12-79/30.04.2019
Ивайло Славейков ДИИ-00-291/13.05.2019 г. 
Ивайло Георгиев ДИИ-10-278/13.05.2019
Иван Попов ДИИ-29-396/14.05.2019  г. 
Иван Тодоров КПКОНПИ
Иван Стойнов ДИИ-34-252./13.05.19
Иван Въчев КПКОНПИ
Иван Герджиков ДИИ-30-335/14.05.2019
Иван Иванов ДИИ-18-243/13.05.2019
Иван Иванов ДИИ-33-68/25.04.2019 г. 
Иван Иванов  ДИИ-31-157/08.05.2019
Иван Марински ДИИ-28-370/14.05.2019  г.
Иван Михайлов ДИИ-20-418/14.05.2019
Иван Йорданов ДИИ-00-33/17.04.2019 г. 
Иван Иванов ДИИ-25-106/03.05.2019  г.
Иван Милев ДИИ-08-104/03.05.2019
Иван Иванов ДИИ-12-41/19.04.2019 и ДИИ-12-256/13.05.2019
Иван Палейков ДИИ-20-414/14.05.2019
Иван Алексиев ДИИ-23-241/13.05.2019
Иван Христов КПКОНПИ
Иван Иванов ДИИ-31-142/08.05.2019 и ДИИ-31-142/1//08.05.2019
Иван Стойков ДИИ-11-97/02.05.2019
Иван Цеков ДИИ-29-303/13.05.2019  г. 
Иванка Гугушева ДИИ-14-187/09.05.2019
Ивелин Минчев  ДИИ-18-491/27.08.2019 г.
Ивелин Минчев  ДИИ-18-495/11.09.2019 г.
Ивелина Ковачева  ДИИ-23-466/12.06.2019 г. 
Ивелина Ковачева  ДИИ-23-466/12.06.2019 г. 
Ивелина Иванова ДИИ-29-281/13.05.2019  г. 
Ивелина Колева ДИИ-09-361/14.05.2019
Иво Дачев ДИИ-22-500/02.10.2019 г.
Иво Кръстев ДИИ-29-305/13.05.2019  г. 
Иво Стоянов ДИИ-28-369/14.05.2019  г.
Иво Цакански ДИИ-00-238/10.05.2019 г. 
Ивона Величкова ДИИ-29-518/1/09.12.2019 г.
Илиана Христова ДИИ-23-382/14.05.2019
Илина Стоева ДИИ-33-111./07.05.19 и ДИИ-33-111/1/07.05.19
Илка Григорова ДИИ-17-294/13.05.2019
Илко Пенев ДИИ-10-429/15.05.2019
Ирина Колева ДИИ-25-85/30.04.2019 г. и ДИИ-25-85/1/30.04.2019 г.
Йордан Петков ДИИ-09-358/14.05.2019
Йордан Пантов ДИИ-25-92/02.05.2019  г.
Йордан Андонов ДИИ-21-410/14.05.2019
Йордан Йорданов ДИИ-11-24/11.04.2019
Йордан Делчев ДИИ-32-411/14.05.2019
Йордан Иванов КПКОНПИ
Йордан Йорданов ДИИ-10-136/08.05.2019
Йордан Голев ДИИ-08-3/01.02.2019 г. 
Йорданка Вукадинова ДИИ-00-300/13.05.2019 г. 
Йорданка Йорданова ДИИ-09-01/07.02.2019 г. 
Йото Йотов ДИИ-18-250/13.05.2019
Калин Крачуновски ДИИ-13-90/02.05.2019 и ДИИ-13-501/1/04.10.2019 г.
Калоян Иванов ДИИ-30-299/13.05.2019
Калоян Михайлов ДИИ-00-454/15.05.2019 г. и ДИИ-00-454/1/15.05.2019 г. 
Калоян Калоянчев ДИИ-10-261/13.05.2019
Камелия Машева ДИИ-00-455/15.05.2019 г. и ДИИ-00-509/1/25.10.2019 г.
Катерина Синапова ДИИ-00-442/15.05.2019 г. 
Катя Ръждева ДИИ-00-327/14.05.2019 г. 
Катя Атанасова ДИИ-34-152./08.05.19
Кирил Васев ДИИ-08-521/1/31.12.2019 г.
Кирил Запрев ДИИ-00-488/19.08.2019 г. и ДИИ-00-489/19.08.2019 г.
Кирил Шишков ДИИ-23-385/14.05.2019
Кирил Механджийски ДИИ-08-247/13.05.2019 и ДИИ-08-247/1/13.05.2019
Кирил Кирилов ДИИ-21-427/15.05.2019
Кирил Костадинов ДИИ-09-357/14.05.2019
Константин Димитров ДИИ-00-47/22.04.2019 г. 
Константин Цанев ДИИ-2594/02.05.2019  г.
Константин Костов ДИИ-29-169/09.05.2019  г. 
Коста Костов ДИИ-33-122./07.05.19 и ДИИ-33-122/1/07.05.19
Коста Панайотов КПКОНПИ
Костадин Стойчев ДИИ-29-208/10.05.2019  г.
Красимир Боянов  ДИИ-29-482/14.08.2019 и ДИИ-29-482/1/14.08.2019
Красимир Лимперов ДИИ-09-354/14.05.2019
Красимир Атанасов ДИИ-23-112/07.05.2019
Красимир Григоров ДИИ-11-19/09.04.2019
Красимир Ячев ДИИ-19-255/13.05.2019
Красимир Пъргов ДИИ-00-388/14.05.2019 г. и ДИИ-00-388/1/14.05.2019 г. 
Красимир Желязков ДИИ-29-179/09.05.2019  г. 
Красимир Найденов ДИИ-29-140/08.05.2019  г. 
Красимир Кралев ДИИ-29-287/13.05.2019  г. 
Красимир Минев ДИИ-11-16/09.04.2019
Красимир Гергов ДИИ-13-110/07.05.2019
Красимир Георгиев ДИИ-09-350/14.05.2019
Красимир Иванов ДИИ-08-319/14.05.2019
Красимира Роячка ДИИ-08-145/08.05.2019, ДИИ-08-145/1/08.05.2019 и ДИИ-08-145/2/08.05.2019
Красимира Иванова ДИИ-00-391/14.05.2019 г. 
Кристиян Василев ДИИ-21-481/1/07.08.2019 г.
Крум Георгиев ДИИ-11-17/09.04.2019
Лъчезар Бешков ДИИ-22-446/15.05.2019
Любен Котев ДИИ-19-416/14.05.2019
Любка Пехливанска ДИИ-00-177/09.05.2019 г. 
Любомир Бранков ДИИ-19-198/10.05.2019
Любомир Георгиев ДИИ-29-125/07.05.2019  г. 
Любомир Митев ДИИ-29-137/08.05.2019  г. 
Любомир Тодоров ДИИ-00-464/04.06.2019
Любомира Антова ДИИ-29-105/03.05.2019  г. и ДИИ-29-105/1/03.05.2019  г. 
Людмил Петров ДИИ-21-479/31.07.2019
Людмила Христова ДИИ-00-438/15.05.2019 г. 
Лютви Джамбаз ДИИ-16-222/10.05.2019
Мадлен Кънчева ДИИ-00-57/1/23.04.2019 г. и ДИИ-00-57/23.04.2019 г. 
Маргарит Христов ДИИ-22-9/11.03.2019 г. 
Маргарита Ранчинска ДИИ-00-149/08.05.2019 г. 
Маргарита Миркова ДИИ-00-398/14.05.2019 г. 
Мариана Кертикова ДИИ-25-519/17.12.2019 г.
Мариана Левова ДИИ-28-367/14.05.2019  г.
Мариана Маринова ДИИ-00-290/13.05.2019 г. и ДИИ-00-290/1/13.05.2019 г. 
Мариана Китова ДИИ-00-93/02.05.2019 г. 
Мариета Узунова ДИИ-00-316/1/14.05.2019 г. и ДИИ-00-316/14.05.2019 г. 
Марин Дамянов КПКОНПИ
Марин Тодоров ДИИ-27-268/13.05.2019  г.
Марио Губерски ДИИ-00-460/29.05.2019 и ДИИ-00-460/1/29.05.2019
Марио Алексиев ДИИ-08-298/13.05.2019 и ДИИ-08-298/1/13.05.2019
Мария Николова ДИИ-00-235/10.05.2019 г. и ДИИ-00-235/1/10.05.2019 г. 
Мария Колева ДИИ-25-120/07.05.2019  г.
Мария Черакчиева ДИИ-22-331/14.05.2019 г.
Мария Кърджилова ДИИ-10-384/14.05.2019
Мариян Дяков ДИИ-00-128/08.05.2019 г. 
Марияна Славкова ДИИ-29-277/13.05.2019  г.
Мариянка Христова ДИИ-18-244/13.05.2019
Мартин Янев ДИИ-29-394/14.05.2019  г. 
Мая Микова ДИИ--00-27/15.04.2019 г. 
Миглена Димова ДИИ-09-359/14.05.2019
Мила Хъшева ДЗН-10-64/22.10.2019 г.
Милен Йорданов ДИИ-17-115/07.05.2019
Милен Николаев ДИИ-33-66/24.04.2019 г. 
Милен Милушев ДИИ-16-214/10.05.2019
Милена Иванова ДИИ-00-404/14.05.2019 г. 
Милена Сантова  ДИИ-00-469/18.06.2019 г. и ДИИ-00-469/1/18.06.2019 г. 
Милена Сантова  ДИИ-00-469/18.06.2019 г. и ДИИ-00-469/1/18.06.2019 г. 
Милена Атанасова ДИИ-00-54/22.04.2019 г. и ДИИ-00-332/14.05.2019 г. КОРЕКЦИЯ 
Милена Кожухарова ДИИ-00-456/15.05.2019 г. 
Милко Минков ДИИ-18-245/13.05.2019
Милко Златев ДИИ-30-301/13.05.2019
Мирослав Иванов ДИИ-16-224/10.05.2019
Мирослава Иванова ДИИ-25-84/30.04.2019  г.
Митко Георгиев ДИИ-08-383/14.05.2019
Митко Димитров ДИИ-08-325/14.05.2019
Митко Даскалов ДИИ-32-412/14.05.2019
Митко Божилов ДИИ-00-30/16.04.2019 г. 
Михаела Михайлова-Димитрова ДИИ-24-210/10.05.2019  г.
Михаил Георгиев ДИИ-14-190/09.05.2019
Михаил Имперов ДИИ-24-161/09.05.2019  г.
Младен Милев ДИИ-29-310/13.05.2019  г. 
Мустафа Уручов ДИИ-31-153/08.05.2019
Мустафа Хасанов КПКОНПИ
Надка Мизинова ДИИ-23-471/01.07.2019
Надка Дойчева Мизинова ДИИ-23-236/10.05.2019
Найден Радиловски ДИИ-20-431/15.05.2019
Невена Николова ДИИ-08-151/08.05.2019, ДИИ-08-151/1/08.05.2019 и ДИИ-08-151/2/08.05.2019
Нели Мицева ДИИ-00-37/18.04.2019 г. и ДИИ-00-37/1/18.04.2019 г. 
Несрин  Назмиева  ДИИ-00-34/1/17.04.2019 г. и ДИИ-00-34/17.04.2019 г. 
Никита Недков ДИИ-13-88/30.04.2019
Никола Панов ДИИ-08-96/02.05.2019
Никола Марковски ДИИ-28-366/14.05.2019  г.
Николай Байнов ДИИ-00-14/05.04.2019 г. и ДИИ-00-14/1/05.04.2019 г. 
Николай Ценковски ДИИ-22-445/15.05.2019
Николай Велевски ДИИ-00-29/16.04.2019 г. 
Николай Велевски  ДИИ-00-462/04.06.2019 и ДИИ-00-462/1/04.06.2019
Николай Алексиев ДИИ-29-282/13.05.2019  г. . 
Николай Чавдаров ДИИ-29-101/03.05.2019  г. и ДИИ-29-101/1/03.05.2019  г. 
Николай Ганчев ДИИ-29-308/13.05.2019  г. 
Николай Соколов ДИИ-17-229/10.05.2019
Николай Нешев  ДИИ-23-113/07.05.2019
Николай Стоилов ДИИ-29-293/13.05.2019  г. 
Николета Ненчева-Василева  ДИИ-20-468/1/14.06.2019 г. и ДИИ-20-468/14.06.2019 г. 
Николина Ичева ДИИ-00-108/03.05.2019 г. 
Нина Христова ДИИ-25-102/03.05.2019  г.
Огнян Костов ДИИ-22-421/15.05.2019
Павел Кръстанов ДИИ-20-419/14.05.2019
Павлина Караиванова ДИИ-00-432/15.05.2019 г. 
Павлина Аргирова ДИИ-00-71/25.04.2019 г. и ДИИ-00-71/1/25.04.2019 г. 
Паскал Паскалев ДИИ-15-215/10.05.2019
Паун Тенев ДИИ-23-114/07.05.2019
Пейко Тодоров ДИИ-14-192/09.05.2019
Пенко Петков ДИИ-12-74/25.04.2019
Пенчо Камарашев КПКОНПИ
Пеньо Русчев ДИИ-09-341/14.05.2019
Петър Денишев ДИИ-08-132/08.05.2019
Петър Котев ДИИ-29-318/14.05.2019  г. 
Петър Димитров ДИИ-09-339/14.05.2019
Петър Петров ДИИ-26-254/13.05.2019  г.
Петър Таслаков ДИИ-00-375/14.05.2019 г. и ДИИ-00-375/1/14.05.2019 г. 
Петър Христов ДИИ-26-197/10.05.2019  г.
Петър Гаджев ДИИ-23-196/05.05.2019
Петър Димитров ДИИ-00-87/1/30.04.2019 г. и ДИИ-00-87/30.04.2019 г. 
Петър Манчев ДИИ-19-368/14.05.2019
Петя Хаджиева ДИИ-00-25/15.04.2019 г. 
Петя Милушева ДИИ-00-207/10.05.2019 г. 
Петя Георгиева ДИИ-00-173/1/09.05.2019 г. и ДИИ-00-173/09.05.2019 г.  
Петя Цанева ДИИ-00-44/19.04.2019 г. и ДИИ-00-44/1/19.04.2019 г. 
Пламен Иванов КПКОНПИ
Пламен Николов ДИИ-23-10/12.03.2019 г. 
Пламен Цанков ДИИ-24-146/08.05.2019  г.
Пламен Петков ДИИ-11-21/10.04.2019
Пламен Димитров ДИИ-10-262/13.05.2019
Пламен Йотов ДИИ-15-27/13.05.2019
Пламена Георгиева ДИИ-11-13/04.04.2019
Райко Динев ДИИ-08-437/15.05.2019
Ралица Лямова ДИИ-00-338/14.05.2019 г. 
Ралица Добрева ДИИ-26-119/07.05.2019  г.
Рая Бакларова ДИИ-15-213/10.05.2019
Роберт Алексиев ДИИ-29-141/08.05.2019  г. 
Роза Димитрова ДИИ-00-178/09.05.2019 г. 
Ромина Бакалова ДИИ-00-520/1/17.12.2019 г.
Росен Иванов ДИИ-29-280/13.05.2019  г. 
Росица Николова ДИИ-11-12/03.04.2019
Росица Тренева ДИИ-00-32/17.04.2019 г. 
Росица Бонева-Чурукова ДИИ-00-443/15.05.2019 г. 
Ружа Христова ДИИ-29-168/09.05.2019  г. и ДИИ-29-168/1/09.05.2019  г. 
Румен Ангелов ДИИ-29-176/09.05.2019  г. 
Румен Стоянов ДИИ-10-403/14.05.2019 и ДИИ-10-403-/1/14.05.2019
Румен Точев КПКОНПИ
Румен Дюлгеров ДИИ-08-69/25.04.2019
Румен Крумов ДИИ-29-363/14.05.2019  г. 
Русалина Хаджииванова ДИИ-00-4/07.02.2019 г. 
Светослав Събев ДИИ-18-249/13.05.2019
Светослав Начев ДИИ-00-297/13.05.2019 г. и ДИИ-00-297/1/13.05.2019 г. 
Светослав Митев ДИИ-10-401/14.05.2019
Светослав Иванов ДИИ-25-95/02.05.2019  г.
Свилен Владимиров ДИИ-00-504/1/15.10.2019 г.
Севдалин Стоянов ДИИ-26-150/08.05.2019  г.
Севдалин Арнаудов ДИИ-32-413/14.05.2019
Сиана Георгиева ДИИ-00-6/12.02.2019 г. 
Сибел Реджебова ДИИ-24-205/10.05.2019  г. и ДИС-24-2/07.03.2019 г. 
Силвена Иванова ДИИ-24-202/10.05.2019  г. и ДИС-24-3/07.03.2019 г. 
Силвия Йорданова ДИИ-29-269/13.05.2019  г.
Силвия Колева ДИИ-32-433/15.05.2019
Симеон Грозданов ДИИ-00-172/09.05.2019 г. 
Слави Шолев ДИИ-23-211/10.05.2019
Славка Стефанова ДИИ-31-328/14.05.2019
Славчо Каменов ДИИ-29-312/13.05.2019  г. 
Славчо Кирилов ДИИ-17-292/10.05.2019
Снежана Цанкова ДИИ-00-64/24.04.2019 г. 
Снежана Герова ДИИ-08-147/08.05.2019 и ДИИ-08-147/1/08.05.2019 и ДИИ-08-147/2/08.05.2019
Снежанка Вукадинова ДИИ-00-406/14.05.2019 г. КОРЕКЦИЯ и ДИИ-00-276/13.05.2019 г. 
София Тановчева ДИИ-08-237/10.05.2019 и ДИИ-08-237/1/10.05.2019
Спас Панев ДИИ-23-242/09.05.2019 г. 
Ставрин Ставрев ДИИ-16-227/10.05.2019
Станимир Димитров ДИИ-27-273/13.05.2019  г.
Станислав Георгиев ДИИ-19-200/10.05.2019
Станислав Марков ДИИ-11-20/10.04.2019
Станислав Кочов ДИИ-00-78/1/30.04.2019 г. и ДИИ-00-78/30.04.2019 г. 
Станислава Трифонова ДИИ-00-199/10.05.2019 г. 
Станка Ганчева ДИИ-09-340/14.05.2019
Станко Иванов ДИИ-00-46/19.04.2019 г. и ДИИ-00-46/1/19.04.2019 г. 
Станко Милушев ДИИ-23-123/07.05.2019
Стела Илиева ДИИ-00-365/14.05.2019 г. 
Стефан Милев КПКОНПИ
Стефан Павлов напуснал на 02.05.2019 г. 
Стилиян Станчев ДИИ-33-185./09.05.19 и ДИИ-33-185./1//09.05.19
Стоил Нацев ДИИ-00-393/14.05.2019 г. 
Стойна Георгиева ДИИ-19-155/08.05.2019
Стоян Иванов ДИИ-16-226/10.05.2019
Стоян Челебиев ДИИ-34-423./15.05.19
Стоянка Ананасова ДИИ-27-272/13.05.2019  г. и ДИИ-27-502/09.10.2019 г.
Страхил Иванов ДИИ-12-494/09.09.2019 г.
Страхил Петков ДИИ-29-323/14.05.2019  г. 
Таня Гуглева ДИИ-20-409/14.05.2019
Таня Гогина  ДИИ-00-484/15.08.2019
Таня Стойчева ДИИ-00-395/14.05.2019 г. 
Тенчо Тинчев КПКОНПИ
Тихомир Георгиев ДИИ-13-100/03.05.2019
Тодор Бранков ДИИ-29-390/14.05.2019  г. 
Тодор Каракашев ДИИ-10-258/13.05.2019
Тодор Тодоров ДИИ-15-234/10.05.2019
Тодор Николов ДИИ-23-52/22.04.2019
Тодорка Дянкова ДИИ-09-345/14.05.2019
Тони Ангелов  ДИИ-29-397/14.05.2019  г. 
Тошко Варчев ДИИ-14-162/09.05.2019
Трифон Москов ДИИ-29-180/09.05.2019  г. 
Тургай Мехмед ДИИ-16-232/10.05.2019
Христин Димитров ДИИ-00-130/08.05.2019 г. 
Христина Чолакова ДИИ-09-355/14.05.2019
Христина Гоцова ДИИ-00-320/14.05.2019 г. 
Христина Христова ДИИ-28-371/14.05.2019  г.
Христина Иванова ДИИ-24-39/19.04.2019  г.
Христина Младенова ДИИ-00-23/10.04.2019 г. 
Христинка Иванова ДИИ-00-415/14.05.2019 г. 
Христо Мичев ДИИ-24-257/13.05.2019  г.
Христо Деевски  ДИИ-14-265/13.05.2019
Христо Христов ДИИ-24-191/09.05.2019  г.
Христо Червенаков ДИИ-23-503/1/03.10.2019 г.
Цветан Петров ДИИ-34-163./09.05.19
Цветелина Петрова ДИИ-00-225/10.05.2019 г. 
Цветелина Илиева-Йорданова ДИИ-00-239/10.05.2019 г. 
Цветелина Петрова ДИИ-13-170/09.05.2019
Цветелина Димчева - Дойчинова ДИИ-00-476/26.07.2019
Цветелина Пълова ДИИ-00-333/14.05.2019 г. 
Цветелина Велчева КПКОНПИ
Чавдар Караджов  ДИИ-08-473/18.07.2019
Чавдар Стамболски ДИИ-23-450/15.05.2019
Юлиан Бонев ДИИ-29-289/13.05.2019  г. 
Юлиян Стойчев ДИИ-25-81/30.04.2019  г. и ДИИ-25-81/1/30.04.2019  г.
Юлиян Филипов ДИИ-13-315/14.05.2019
Яница Стоичкова ДИИ-00-63/24.04.2019 г. 
Яница Петрова ДИИ-15-217/10.05.2019
Янчо Бакалов ДИИ-30-314/14.05.2019
Scroll to top