Регистър на Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2018

АРХИВ

Регистър на декларациите  по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.

име, презиме, фамилия рег. № декларация и дата
Александрина Паскалева ДИИ-29-151/1/05.06.2018  г.
Александър Александров ДИИ-22-358/1/07.06.2018  г.
Александър Александров ДИИ-19-118/1/04.06.2018 г. 
Александър Пирков ДИИ-17-271/1/06.06.2018  г.
Александър Ангелов КПКОНПИ
Александър Марков  ДИИ-11-22/1/28.05.2018  г. и ДИИ-11-506/1/04.12.2018 г.
Александър Паракосов ДИИ-12-155/1/05.06.2018  г.
Александър Петров КПКОНПИ
Александър Кръстянин ДИИ-10-492/05.06.2018              ДИИ-10-491/05.06.2018
Александър Иванов ДИИ-20-467/1/08.06.2018  г.
Алеф Караосман ДИИ-25-364/1/07.06.2018 Г. и ДИИ-25-364/2/08.06.2018 Г. 
Ана Димитрова ДИИ-00-490/1/03.10.2018
Анастас Чуртов ДИИ-00-28/1/29.05.2018 Г.
Анатоли Иванов ДИИ-22-263/1/06.06.2018  г.
Ангел Кръстев ДИИ-29-311/06.06.2018  г.
Ангел Янчев ДИИ-08-150/1/05.06.2018  г.
Андон Андонов ДИИ-34-19/28.05.2018  г.
Андон Турлаков ДИИ-34-233/1/06.06.2018  г.
Андрей Георгиев ДИИ-00-199/1/06.06.2018  г.
Анелина Стамова ДИИ-00-295/1/06.06.2018 Г. и ДИИ-00-507/06.12.2018 Г.
Анелия Гигова ДИИ-20-463/1/08.06.2018  г.
Анета Костадинова  ДИИ-15-251/1/06.06.2018  г.
Анита Димитрова ДИИ-00-331/1/07.06.2018 Г.
Анна Генова ДИИ-23-45/30.05.2018  г.
Анна Николова ДИИ-00-156/1/06.06.2018 Г.
Антоанета Попова ДИИ-20-457/1/08.06.2018  г.
Антон Узунов ДИИ-32-391/1/07.06.2018 г. 
Антон Николов ДИИ-29-83/01.06.2018  г.
Антон Ставрев КПКОНПИ
Антония Моллова ДИИ-16-135/1/05.06.2018  г.
Асен Лазаров ДИИ-00-318/1/07.06.2018 Г.
Асен Костурков ДИИ-08-112/1/04.06.2018 и ДИИ-08-449/1/08.06.2018  г.
Асен Иванов ДИИ-00-125/1/05.06.2018 Г.
Асен Димов ДИИ-29-292/1/06.06.2018  г.
Аспарух Мизов ДИИ-09-324/1/07.06.2018  г.
Атанас Димовски ДИИ-18-288/1/06.06.2018 Г.
Атанас Тодоров ДИИ-29-100/1/04.06.2018 Г.
Атанас Тодоров ДИИ-20-173/1/05.06.2018  г.
Атанас Ружинов ДИИ-28-39/1/29.05.2018  г.
Атанас Джоджов ДИИ-08-184/1/06.06.2018  г.
Атанас Ташков ДИИ-17-282/1/06.06.2018  г.
Белгин Раим ДИС-26-34/05.06.2018 Г.
Белгин Шукри ДИИ-24-219/1/06.06.2018  г.
Биляна Георгиева ДИИ-32-388/1/07.06.2018 г. 
Бисер Джапунов КПКОНПИ
Бисерка Куцарова ДИИ-00-390/1/07.06.2018 г. и ДИИ-00-390/3/09.07.2018
Благой Найденов ДИИ-29-73/01.06.2018  г.
Божидар Иванов ДИИ-10-346/1/07.06.2018г.
Бойка Радева ДИИ-29-361/1/07.06.2018  г.
Бойко Ханджийски ДИИ-08-121/1/05.06.2018 г. 
Борис Борисов ДИИ-29-480/1/26.07.2018  г.
Борислав Белчев ДИИ-32-455/1/08.06.2018 г. 
Борислав Йорданов ДИИ-33-415/3/15.10.2018 Г. и ДИИ-33-415/2/06.07.2018  г. и ДИИ-33-415/1/08.06.2018  г.
Борислав Велков ДИИ-12-347/1/07.06.2018 Г.
Боряна Пенкова ДИИ-00-88/01.06.2018 Г. и ДИИ-00-88/3/13.06.2018 Г.
Боряна Пенева ДИИ-30-119/1/05.06.2018 г.
Боян Илиев ДИИ-17-262/1/06.06.2018  г.
Бранимир Георгиев  ДИИ-10-202/1/06.06.2018
Валентин Борисов ДИИ-21-427/08.06.2018  г.
Валентин Спасов
ДИИ-08-500/1/15.11.2018 г.
Валентин Иванов ДИИ-08-68/1/31.05.2018 г.
Валентин Атанасов КПКОНПИ
Валерия Низамова ДИИ-00-126/1/05.06.2018 Г.
Васил Стоянов ДИИ-29-307/1/06.06.2018  г.
Васил Палавров ДИИ-00-330/1/07.06.2018 Г.
Васко Димитров ДИИ-23-51/1/08.06.2018  г. и ДИИ-23-51/31.05.2018  г.
Васко Георгиев ДИИ-17-352/1/07.06.2018  г.
Величка Стоянова  ДИИ-10-382/1/06.06.2018г.
Величко Тютюнджийски ДИИ-23-75/1/01.06.2018 г.
Венелина Карталова ДИИ-23-77/1/01.06.2018 г.
Венислав Цанов ДИИ-12-399/1/07.06.2018  г.
Венцислав Божков ДИИ-23-291/06.06.2018  г.
Венцислав Георгиев ДИИ-29-58/1/31.05.2018  г.
Венцислав Шахънов ДИИ-25-250/1/06.06.2018 Г.
Вера Топузова ДИИ-00-315/1/07.06.2018
Вера Никифорова ДИИ-21-372/07.06.2018  г.
Веселин Михайлов ДИИ-32-169/1/05.06.2018 г. 
Веселин Дочев ДИИ-25-366/1/07.06.2018 Г.
Веселина Маринова ДИИ-34-21/1/28.05.2018  г.
Веселинка Янкова ДИИ-19-80/01.06.2018 г. 
Виктор Мещеров  ДИИ-11-23/1/28.05.2018  г. и ДИИ-00-503/1/22.11.2018 Г.
Виктор Васев ДИИ-29-145/05.06.2018  г.
Виктория Ангелова ДИИ-00-422/1/08.06.2018 Г.
Виолета Асенова ДИИ-29-85/01.06.2018  г.
Виолета Костова ДИИ-10-225/1/06.06.2018г.
Владимир Николов ДИИ-30-437/1/08.06.2018 г.
Габриела Александрова  ДИИ-21-360/07.06.2018  г.
Галин Янков  ДИИ-31-181/1/05.06.2018  г.
Галина Владимирова ДИИ-00-442/1/08.06.2018 Г.
Генади Димитров ДИИ-29-78/01.06.2018  г.
Генади Иванов ДИИ-00-82/1/01.06.2018
Георги Георгиев КПКОНПИ
Георги Каръшев ДИИ-28-16/1/25.05.2018  г.
Георги Ройдев ДИИ-34-128/1/05.06.2018  г.
Георги Календерски ДИИ-08-124/1/05.06.2018 г. 
Георги Видев ДИИ-23-46/30.05.2018  г.
Георги Калоферов ДИИ-23-495/23.10.2018  г. и ДИИ-23-209/06.06.2018  г. и ДИИ-23-487/11.09.2018  г.
Георги Михайлов ДИИ-24-333/1/07.06.2018  г.
Георги Палагачев ДИИ-00-164/1/05.06.2018 Г.
Георги Пашалиев  ДИИ-00-29/1/29.05.2018 Г.
Георги Николов ДИИ-29-354/1/07.06.2018  г.
Георги Георгиев ДИИ-29-74/01.06.2018  г.
Георги Георгиев ДИИ-30-439/1/08.06.2018 г.
Георги Андреев ДИИ-29-87/01.06.2018  г.
Георги Генчев ДИИ-29-312/06.06.2018  г.
Георги Николов ДИИ-22-431/1/08.06.2018  г.
Георги Младенов ДИИ-29-270/1/06.06.2018  г.
Георги Глинджурски ДИИ-08-483/1/28.08.2018  г.
Георги Йорданов ДИИ-15-266/1/06.06.2018  г.
Георги Джуров ДИИ-11-37/1/29.05.2018  г.
Георги Желев ДИИ-29-70/01.06.2018  г.
Георги Панайотов ДИИ-32-109/1/07.06.2018 г.
Гергана Харизанова ДИИ-00-55/1/31.05.2018 Г.
Гергана Христова  ДИИ-08-230/1/06.06.2018  г.
Гергана Петрова ДИИ-00-3/1/22.05.2018 Г.
Гергана Миланова ДИИ-00-320/1/07.06.2018
Гергана Христева ДИИ-23-180/05.06.2018  г.
Гинка Шопова ДИИ-27-213/1/06.06.2018  г.
Гинка Башева ДИИ-00-208/1/06.06.2018 Г.
Грозьо Грозев ДИИ-24-223/1/06.06.2018  г.
Гълъб Добрев ДИИ-23-187/06.06.2018  г.
Данаил Стоев ДИИ-29-71/01.06.2018  г.
Данаил Данчов ДИИ-08-462/1/08.06.2018  г.
Данаил Запрянов ДИИ-30-433/1/08.06.2018 г.
Даниел Димитров  ДИИ-09-370/1/07.06.2018  г.
Даниел Костов ДИИ-22-189/1/06.06.2018  г.
Даниел Бранков  ДИИ-12-226/1/06.06.2018  г.
Даниела Миленкова ДИИ-00-13/1/23.05.2018 Г.
Данислава Бозева ДИИ-00-54/1/31.05.2018 Г.
Данчо Драганов ДИИ-29-170/1/05.06.2018  г.
Данчо Добрев ДИИ-28-33/1/29.05.2018  г.
Дарена Иванова  ДИИ-33-412/1/08.06.2018  г.
Дарина Златева ДИИ-30-301/1/06.06.2018 г.
Дарина Гинева ДИИ-33-441/1/08.06.2018  г.
Даря Тодорова ДИИ-10-210/1/06.06.2018г.
Дауд Дауд  ДИИ-25-252/1/06.06.2018 Г.
Денис Неждиб ДИИ-25-247/1/06.06.2018 Г.
Денис Борисов ДИИ-10-411/1/08.06.2018  г.
Деница Димитрова ДИИ-00-235/1/06.06.2018 Г.
Деница Атанасова ДИИ-25-349/1/07.06.2018 Г. и ДИИ-25-505/1/26.11.2018 Г.
Десислав Крумов ДИИ-17-279/1/06.06.2018  г.
Десислава Касабска ДИИ-00-4/1/22.05.2018 Г.
Десислава Петкова ДИИ-13-92/1/01.06.2018  г.
Десислава Бонева ДИИ-27-215/1/06.06.2018  г.
Десислава Желязкова ДИИ-00-234/1/06.06.2018 Г.
Десислава Стоилова ДИИ-08-489/1/03.10.2018 Г. и ДИИ-08-26/1/28.05.2018  г.
Десислава Георгиева ДИИ-30-89/1/01.06.2018 г.
Десислава Будакова-Гарушева ДИИ-14-96/1/04.06.2018 Г.
Диана Йорданова ДИИ-00-378/1/30.05.2018 Г.
Дикран Бохосян КПКОНПИ
Дилян Дилянов ДИИ-25-416/1/08.06.2018 Г.
Димитрина Боянова ДИИ-21-353/07.06.2018  г.
Димитрина Георгиева ДИИ-00-339/1/07.06.2018
Димитър  Цветанов ДИИ-29-174/1/05.06.2018  г.
Димитър Туджаров ДИИ-08-484/1/29.08.2018  г.
Димитър Руков ДИИ-20-459/08.06.2018  г.
Димитър Бонков КПКОНПИ
Димитър Йорданов ДИС-26-59/06.06.2018 Г.
Димитър Димитров КПКОНПИ
Димитър Попов ДИИ-32-374/1/07.06.2018 г.
Димитър Стойнев ДИИ-31-445/08.06.2018  г.
Димитър Янакиев ДИИ-23-186/06.06.2018  г.
Димитър Калайджиев ДИИ-10-453/1/08.06.2018г.
Димитър Иванов ДИИ-18-276/1/07.06.2018 Г.
Димитър Спасов ДИИ-20-179/1/05.06.2018  г.
Димитър Божилов ДИИ-29-260/1/06.06.2018  г.
Димитър Димитров ДИИ-21-446/08.06.2018  г.
Димитър Занков ДИИ-08-488/27.09.2018 Г.
Димо Димитров ДИИ-09-159/1/05.06.2018  г.
Димчо Димчев ДИИ-27-237/1/06.06.2018  г.
Динко Стоянчев ДИИ-27-218/1/06.06.2018  г.
Динко Тенев ДИИ-09-381/1/07.06.2018  г.
Диян Цветков ДИИ-22-313/1/07.06.2018  г.
Дияна Димитрова ДИИ-10-205/1/06.06.2018г.
Дияна Петрова  ДИИ-08-497/1/01.11.2018 г. 
Добромир Добрев ДИИ-00-56/1/31.05.2018 Г. и ДИИ-00-56/3/06.06.2018 Г.
Драгомир Иванов ДИИ-17-408/1/08.06.2018  г.
Ева Готова ДИИ-12-286/1/06.06.2018  г.
Евгени Аврамов КПКОНПИ
Евелина Георгиева ДИИ-00-227/1/06.06.2018 Г. и ДИИ-00-477/1/09.07.2018 Г.
Евтим Гоцев ДИИ-08-373/1/07.06.2018  г.
Екатерина Барбова ДИИ-00-369/1/07.06.2018 Г.
Елена Милушева ДИИ-08-165/1/05.06.2018  г.
Елена Георгиева ДИИ-00-147/1/05.06.2018 Г.
Елеонора Василева ДИИ-00-116/1/04.06.2018 Г.
Елза Чинова ДИИ-23-157/1/05.06.2018 Г.
Емил Михайлов ДИИ-29-289/06.06.2018  г.
Енчо Христозов ДИИ-23-193/06.06.2018  г.
Жан Келпеков ДИС-26-64/05.06.2018 Г.
Живко Димитров ДИИ-09-160/1/05.06.2018  г.
Живко Марков ДИИ-33-417/1/08.06.2018  г.
Живко Сивенов ДИИ-27-232/1/06.06.2018  г.
Жорж Георгиев ДИИ-13-461/1/08.06.2018  г.
Здравко Каракехайов ДИИ-16-131/1/05.06.2018  г.
Здравко Аспарухов ДИИ-00-454/1/08.06.2018 Г.
Златан Минков  ДИИ-34-317/1/07.06.2018  г.
Злати Трифонов ДИИ-19-41/1/30.05.2018  г.
Златко Здравков ДИИ-00-35/1/29.05.2018 г. 
Зора Карадиамандиева ДИИ-00-375/1/07.06.2018
Зорка Орешкова ДИИ-16-143/1/05.06.2018  г.
Зорница Нушева ДИИ-00-344/1/07.06.2018
Ива Миркова ДИИ-00-244/1/06.06.2018 и ДИИ-00-496/30.10.2018
Ива Йорданова ДИИ-19-469/1/08.06.2018  г.
Ивайло Манолов ДИИ-00-168/1/05.06.2018 Г.
Ивайло Галев ДИИ-21-377/07.06.2018  г.
Ивайло Добрилов ДИИ-12-243/06.06.2018 Г.
Ивайло Данаилов ДИИ-29-153/2/06.06.2018  г. и ДИИ-29-153/1/05.06.2018  г.
Ивайло Сергиев ДИИ-29-65/31.05.2018  г.
Ивайло Колев ДИИ-14-98/1/04.06.2018 Г.
Ивайло Стефанов ДИИ-00-12/1/23.05.2018 Г.
Ивайло Каменов ДИИ-18-273/1/07.06.2018 Г.
Ивайло Тасев  ДИИ-29-149/05.06.2018  г.
Ивайло Йорданов ДИИ-12-294/1/06.06.2018 Г.
Ивайло Славейков ДИИ-00-384/1/07.06.2018 Г.
Ивайло Георгиев ДИИ-10-130/1/06.06.2018г.
Иван Попов ДИИ-29-338/07.06.2018  г.
Иван Стойнов ДИИ-34-385/1/07.06.2018  г.
Иван Въчев КПКОНПИ
Иван Герджиков ДИИ-30-475/1/21.06.2018 г.
Иван Иванов ДИИ-18-283/1/06.06.2018 Г.
Иван Иванов ДИИ-33-423/1/08.06.2018  г.
Иван Иванов  ДИИ-31-345/07.06.2018  г.
Иван Марински ДИИ-28-183/1/06.06.2018  г.
Иван Михайлов ДИИ-20-178/1/05.06.2018  г.
Иван Йорданов ДИИ-29-479/1/20.07.2018  г.
Иван Иванов ДИИ-25-342/1/07.06.2018 Г.
Иван Милев ДИИ-08-327/1/07.06.2018  г.
Иван Иванов ДИИ-12-44/1/30.05.2018  г.
Иван Палейков ДИИ-20-304/1/06.06.2018  г.
Иван Алексиев ДИИ-23-185/06.06.2018  г.
Иван Христов ДИИ08-66/1/31.05.2018 г.
Иван Иванов ДИИ-31-298/1/06.06.2018  г.
Иван Стойков ДИИ-11-114/1/04.06.2018г.
Иван Цеков ДИИ-29-290/1/06.06.2018  г.
Иванка Гугушева ДИИ-14-113/1/04.06.2018  г.
Ивелина Иванова ДИИ-29-278/1/06.06.2018  г.
Ивелина Колева ДИИ-09-405/1/08.06.2018  г.
Ивета Иванова ДИИ-00-367/1/07.06.2018 Г.
Иво Кирилов ДИИ-29-99/1/04.06.2018 Г.
Иво Кръстев ДИИ-29-176/1/05.06.2018  г.
Иво Стоянов ДИИ-28-335/1/07.06.2018  г.
Иво Цакански ДИИ-00-465/1/08.06.2018 Г.
Иво Димитров ДИИ-29-175/1/05.06.2018  г.
Иво Каменов ДИИ-12-239/1/06.06.2018 Г.
Игнат Игнатов ДИИ-00-115/04.06.2018 Г.
Илиана Христова ДИИ-23-257/06.06.2018  г.
Илина Стоева ДИИ-33-420/1/08.06.2018  г.
Илина Апостолова ДИИ-31-196/1/06.06.2018  г.
Илка Григорова ДИИ-17-267/1/06.06.2018  г.
Илко Пенев ДИИ-10-233/1/06.06.2018 Г.
Йордан Петков ДИИ-09-167/1/05.06.2018  г.
Йордан Пантов ДИИ-25-254/1/06.06.2018 Г.
Йордан Андонов ДИИ-21-395/07.06.2018  г.
Йордан Йорданов ДИИ-11-448/1/08.06.2018  г.
Йордан Делчев ДИИ-32-464/1/08.06.2018 г.
Йордан Иванов КПКОНПИ
Йордан Йорданов ДИИ-10-409/1/08.06.2018
Йордан Пейчев ДИИ-21-355/07.06.2018  г.
Йорданка Вукадинова ДИИ-00-389/1/07.06.2018 Г.
Йорданка Йорданова  ДИИ-09-163/1/05.06.2018  г.
Йото Йотов ДИИ-18-280/1/06.06.2018 Г.
Ирина Колева ДИИ-25-340/1/07.06.2018 Г.
Калоян Иванов ДИИ-30-471/1/12.06.2018 г.
Калоян Калоянчев ДИИ-10-258/1/06.06.2018г.
Камелия Машева ДИИ-00-456/1/08.06.2018 Г.
Катерина Синапова ДИИ-00-468/1/08.06.2018 Г.
Катя Ръждева ДИИ-00-203/1/06.06.2018
Катя Атанасова ДИИ-34-2/22.05.2018  г. + ДИИ-34-2/1/28.05.2018  г.
Кирил Запрев ДИИ-21-359/07.06.2018  г.
Кирил Шишков ДИИ-23-424/08.06.2018  г.
Кирил Механджийски ДИИ-08-122/1/05.06.2018 г. 
Кирил Кирилов ДИИ-21-444/1/08.06.2018  г.
Кирил Костадинов ДИИ-09-162/1/05.06.2018  г.
Константин Димитров ДИИ-00-105/1/04.06.2018 Г.
Константин Цанев ДИИ-25-398/1/07.06.2018 Г.
Константин Костов ДИИ-29-59/2/05.06.2018  г. и ДИИ-29-59/1/31.05.2018  г.
Коста Костов ДИИ-33-418/1/08.06.2018  г.
Коста Панайотов КПКОНПИ
Костадин Стойчев ДИИ-29-138/1/05.06.2018  г.
Красимир Лимперов ДИИ-09-404/08.06.2018  г.
Красимир Атанасов ДИИ-23-52/31.05.2018  г.
Красимир Григоров ДИИ-11- 93/1/01.06.2018г.
Красимир Ячев ДИИ-19-356/1/07.06.2018  г.
Красимир Пъргов ДИИ-00-50/1/30.05.2018 Г.
Красимир Желязков ДИИ-08-49/1/30.05.2018  г.
Красимир Найденов ДИИ-29-141/1/05.06.2018  г.
Красимир Кралев ДИИ-29-144/1/05.06.2018  г.
Красимир Минев ДИИ-11-18/3/05.06.2018г. и ДИИ-11-18/1/28.05.2018  г.
Красимир Григоров ДИИ-11-93/1/01.06.2018 г.
Красимир Георгиев ДИИ-09-325/1/07.06.2018  г.
Красимир Иванов ДИИ-08-402/1/08.06.2018  г.
Красимира Роячка ДИИ-08-31/1/29.05.2018  г.
Красимира Иванова ДИИ-00-397/1/07.06.2018 Г.
Крум Георгиев ДИИ-11-94/1/01.06.2018г.
Лъчезар Бешков ДИИ-22-319/1/07.06.2018  г.
Любен Котев ДИИ-19-400/1/07.06.2018  г.
Любка Пехливанска ДИИ-00-47/1/30.05.2018 Г.
Любомир Бранков ДИИ-13-91/1/01.06.2018  г.
Любомир Георгиев ДИИ-29-265/1/06.06.2018  г.
Любомир Митев ДИИ-29-103/1/04.06.2018 Г.
Любомир Тодоров ДИИ-00-346/1/8.06.2018 Г.
Любчо Средков ДИИ-00-426/1/08.06.2018 Г.
Людмил Петров ДИИ-21-425/08.06.2018  г.
Людмила Христова ДИИ-00-48/1/30.05.2018 Г.
Лютви Джамбаз ДИИ-16-132/1/05.06.2018  г.
Мадлен Кънчева ДИИ-00-197/1/06.06.2018 Г.
Маргарит Цветков ДИИ-00-67/1/31.05.2018 Г.
Маргарита Ранчинска ДИИ-00-264/1/06.06.2018 г. и ДИИ-00-264/3/04.07.2018
Маргарита Миркова ДИИ-00-30/1/29.05.2018 Г.
Мариана Левова ДИИ-28-11/1/23.05.2018  г.
Мариана Маринова ДИИ-00-53/1/31.05.2018 г. 
Мариана Китова ДИИ-00-326/1/07.06.2018 Г.
Мариета Узунова ДИИ-00-9/1/23.05.2018 Г.
Марин Дамянов КПКОНПИ
Марин Тодоров ДИИ-27-217/1/06.06.2018  г.
Марина Христова ДИИ-00-440/1/08.06.2018
Марина Лютова ДИИ-00-466/1/08.06.2018 Г.
Марио Алексиев ДИИ-08-478/1/10.07.2018  г.
Мария Петрова ДИИ-00-428/1/08.06.2018 Г.
Мария Николова ДИИ-00-60/1/31.05.2018 Г.
Мария Стоилова ДИИ-23-104/1/04.06.2018 г.
Мария Мавродиева  ДИИ-08-222/1/06.06.2018  г.
Мария Колева ДИИ-25-451/1/08.06.2018 Г.
Мария Черакчиева ДИИ-22-188/1/06.06.2018  г.
Мария Кърджилова ДИИ-10-212/1/06.06.2018г.
Мариян Дяков ДИИ-00-481/1/03.08.2018
Марияна Славкова ДИИ-29-72/01.06.2018  г.
Мариянка Христова ДИИ-18-255/1/06.06.2018 Г.
Мартин Янев ДИИ-29-86/1/01.06.2018  г.
Мая Микова ДИИ-00-40/1/30.05.2018
Мехмед Буруков ДИС-24-240/1/06.06.2018  г.
Миглена Димова ДИИ-09-363/1/07.06.2018  г.
Милен Йорданов ДИИ-17-256/1/06.06.2018  г.
Милен Николаев ДИИ-33-419/1/08.06.2018  г.
Милен Милушев ДИИ-16-133/1/05.06.2018  г.
Милена Иванова ДИИ-00-211/1/06.06.2018 Г.
Милена Александрова ДИИ-00-192/06.06.2018 г.
Милена Атанасова ДИИ-00-341/1/07.06.2018 Г.
Милена Кожухарова ДИИ-00-368/1/07.06.2018 Г.
Милко Минков ДИИ-18-261/1/06.06.2018 Г.
Милко Златев ДИИ-30-387/1/07.06.2018 г.
Милко Люцканов ДИИ-10-214/1/06.06.2018г.
Мирослав Иванов ДИИ-16-134/1/05.06.2018  г.
Мирослав Тодоров  ДИИ-33-414/1/08.06.2018  г.
Мирослава Иванова ДИИ-25-299/1/06.06.2018 Г.
Митко Георгиев ДИИ-08-332/1/07.06.2018  г. и ДИИ-08-486/11.09.2018  г.
Митко Даскалов ДИИ-32-473/1/13.06.2018  г.
Митко Димитров ДИИ-08-511/1/20.12.2018 г.
Митко Божилов ДИИ-00-512/1/21.12.2018 Г.
Михаела Михайлова-Димитрова ДИИ-24-268/1/06.06.2018  г.
Михаил Георгиев ДИИ-14-108/1/04.06.2018  г.
Михаил Имперов ДИИ-24-231/1/06.06.2018  г.
Младен Милев ДИИ-29-152/1/05.06.2018  г.
Момчил Цветков ДИИ-13-158/1/05.06.2018  г.
Мустафа Уручов ДИИ-31-190/1/06.06.2018  г.
Мустафа Хасанов ДИИ-31-229/1/06.06.2018  г.
Надка Мизинова ДИИ-23-127/1/05.06.2018 Г.
Найден Радиловски ДИИ-20-460/1/08.06.2018  г.
Невена Николова ДИИ-08-371/1/07.06.2018  г.
Нели Мицева ДИИ-00-57/1/31.05.2018
Несрин Назмиева ДИИ-29-79/01.06.2018  г.
Никита Недков ДИИ-13-61/1/31.05.2018  г.
Никола Панов ДИИ-08-482/1/28.08.2018  г.
Никола Марковски ДИИ-28-5/1/22.05.2018  г.
Николай Байнов ДИИ-00-34/1/29.05.2018 Г.
Николай Цветков ДИИ-00-20/28.05.2018 г.
Николай Ценковски ДИИ-22-322/1/07.06.2018  г.
Николай Велевски ДИИ-00-502/1/22.11.2018 Г.
Николай Караиванов ДИИ-00-191/1/06.06.2018 Г.
Николай Алексиев ДИИ-29-69/1//31.05.2018  г.
Николай Николов ДИИ-22-285/1/06.06.2018  г.
Николай Ганчев ДИИ-29-314/07.06.2018  г.
Николай Соколов ДИИ-17-410/1/08.06.2018  г.
Николай Нешев  ДИИ-23-76/1/01.06.2018 г.
Николай Стоилов ДИИ-29-309/06.06.2018  г.
Николина Ичева ДИИ-00-38/1/29.01.2018
Нина Христова ДИИ-25-343/1/07.06.2018 Г.
Огнян Костов ДИИ-22-321/1/07.06.2018  г.
Павел Кръстанов ДИИ-20-300/1/06.06.2018  г.
Павел Костадинов  ДИИ-33-413/1/08.06.2018  г.
Павлина Караиванова ДИИ-00-201/1/06.06.2018 Г.
Павлина Аргирова ДИИ-00-14/1/23.05.2018 Г.
Паскал Паскалев ДИИ-15-293/1/06.06.2018  г.
Паун Тенев ДИИ-23-434/08.06.2018  г.
Пейко Тодоров ДИИ-14-107/1/04.06.2018  г.
Пенко Петков ДИИ-12-303/1/06.06.2018 Г.
Пенчо Камарашев КПКОНПИ
Пеньо Русчев ДИИ-09-380/1/07.06.2018  г.
Петър Денишев ДИИ-08-429/1/08.06.2018  г.
Петър Котев ДИИ-29-102/1/04.06.2018 Г.
Петър Димитров ДИИ-09-328/1/07.06.2018  г.
Петър Младенов  ДИИ-29-305/1/06.06.2018  г.
Петър Петров ДИС-26-62/05.06.2018 Г.
Петър Таслаков ДИИ-00-362/1/07.06.2018 Г.
Петър Гаджев ДИИ-23-195/06.06.2018  г.
Петър Димитров ДИИ-00-394/07.06.2018 Г.
Петър Манчев ДИИ-19-69/1/31.05.2018 г.
Петя Хаджиева ДИИ-00-106/1/04.06.2018 Г.
Петя Милушева ДИИ-00-245/1/06.06.2018
Петя Георгиева ДИИ-00-32/1/29.05.2018 Г.
Петя Цанева ДИИ-00-6/1/22.05.2018 Г.
Пламен Иванов КПКОНПИ
Пламен Цанков ДИИ-24-228/1/06.06.2018  г.
Пламен Петков ДИИ-11-62/1/31.05.2018  г.
Пламен Димитров ДИИ-10-207/1/06.06.2018
Пламен Йотов ДИИ-15-272/1/06.06.2018  г.
Пламена Георгиева ДИИ-11-8/1/22.05.2018  г.
Райко Динев ДИИ-08-194/1/06.06.2018  г.
Ралица Лямова ДИИ-00-139/1/05.06.2018 Г.
Ралица Добрева ДИС-26-66/05.06.2018 Г.
Рая Бакларова ДИИ-15-249/1/06.06.2018  г.
Роберт Алексиев ДИИ-29-101/1/04.06.2018 Г.
Роза Димитрова ДИИ-00-110/1/04.06.2018 Г.
Росен Иванов ДИИ-12-172/1/05.06.2018  г.
Росица Йоргова  ДИИ-11-7/1/22.05.2018  г.
Росица Тренева ДИИ-00-154/1/05.06.2018 Г.
Росица Бонева-Чурукова ДИИ-00-376/1/07.06.2018 Г.
Румен Ангелов ДИИ-29-84/1/01.06.2018  г.
Румен Манчев  ДИИ-08-403/1/08.06.2018  г.
Румен Стоянов ДИИ-10-383/1/07.06.2018 г.
Румен Точев КПКОНПИ
Румен Дюлгеров ДИИ-08-123/1/05.06.2018 г. 
Румен Таслаков ДИИ-00-406/1/08.06.2018 Г.
Румен Крумов ДИИ-29-275/1/06.06.2018  г.
Светла Грудева ДИИ-23-43/30.05.2018  г.
Светослав Събев ДИИ-18-259/1/06.06.2018 Г.
Светослав Начев ДИИ-00-450/1/08.06.2018 Г.
Светослав Митев ДИИ-10-407/1/08.06.2018г.
Светослав Иванов ДИИ-25-293/1/07.06.2018 Г.
Светослав Цанков ДИИ-18-277/1/06.06.2018Г.
Свитлана Стайкова ДИИ-00-351/1/07.06.2018 Г.
Севда Ценова ДИИ-29-310/06.06.2018  г.
Севдалин Стоянов ДИС-26-58/05.06.2018 Г.
Севдалин Арнаудов ДИИ-27-443/1/08.06.2018  г.
Сиана Георгиева ДИИ-00-438/1/08.06.2018 Г.
Силвена Иванова ДИИ-24-221/1/06.06.2018  г.
Силвия Йорданова ДИИ-29-90/01.06.2018  г.
Силвия Колева ДИИ-32-166/1/05.06.2018 г. 
Симеон Грозданов ДИИ-00-379/1/07.06.2018
Симеон Попов  ДИИ-29-337/1/07.06.2018  г.
Слави Шолев ДИИ-23-177/05.06.2018  г.
Славка Стефанова ДИИ-31-504/1/26.11.2018 г.
Славчо Каменов ДИИ-29-336/07.06.2018  г.
Славчо Кирилов ДИИ-17-274/1/06.06.2018  г.
Снежана Цанкова ДИИ-00-129/1/05.06.2018 Г., ДИИ-00-501/1/21.11.2018 г. и ДИИ-08-508/1/07.12.2018 г.
Снежана Герова ДИИ-08-27/1/28.05.2018  г.
Снежанка Вукадинова ДИИ-00-297/1/06.06.2018 Г.
София Тановчева ДИИ-08-499/02.11.2018 г. и ДИИ-08-498/02.11.2018 г. 
Спас Панев ДИИ-23-316/07.06.2018  г.
Спас Иванов  ДИИ-08-216/1/06.06.2018  г.
Ставрин Ставрев ДИИ-16-137/1/05.06.2018  г.
Станимир Димитров ДИИ-27-236/1/06.06.2018  г.
Станислав Георгиев ДИИ-19-401/1/07.06.2018  г.
Станислав Марков ДИИ-11-36/1/29.05.2018  г.
Станислав Кочов ДИИ-00-485/1/07.09.2018 Г.
Станислава Трифонова ДИИ-00-17/1/25.05.2018
Станка Ганчева ДИИ-09-142/1/05.06.2018 Г.
Станко Иванов ДИИ-00-10/1/23.05.2018 Г.
Станко Милушев ДИИ-23-117/1/04.06.2018 Г. и ДИИ-23-494/22.10.2018  г. и ДИИ-23-494/1/23.10.2018  г.
Стела Илиева ДИИ-00-365/1/07.06.2018 Г.
Стефан Милев КПКОНПИ
Стефан Павлов ДИИ-10-334/1/07.06.2018 Г.
Стилиян Станчев ДИИ-33-421/1/08.06.2018  г.
Стоил Нацев ДИИ-323/1/07.06.2018
Стойна Георгиева ДИИ-19-42/1/30.05.2018  г.
Стоян Иванов ДИИ-16-136/1/05.06.2018  г.
Стоян Михайлов ДИИ-00-206/1/06.06.2018 г.
Стоян Челебиев ДИИ-34-392/1/07.06.2018  г.
Стоян Гергьовски ДИИ-28-182/1/06.06.2018  г.
Стоянка Атанасова  ДИИ-27-238/1/06.06.2018  г. и ДИИ-27-510/1/13.12.2018 г.
Страхил Петков ДИИ-29-148/1/05.06.2018  г.
Таня Гуглева ДИИ-20-302/1/06.06.2018  г.
Таня Гогина ДИИ-21-357/1/07.06.2018  г.
Таня Саханджиева  ДИИ-27-242/1/06.06.2018  г.
Тенчо Тинчев КОНПИ
Тихомир Георгиев ДИИ-13-470/1/11.06.2018  г.
Тодор Антов  ДИИ-11-63/1/31.05.2018  г.
Тодор Бранков ДИИ-29-81/01.06.2018  г.
Тодор Каракашев ДИИ-10-287/1/06.06.2018
Тодор Тодоров ДИИ-15-296/1/06.06.2018  г.
Тодор Николов ДИИ-23-198/06.06.2018  г.
Тодорка Дянкова ДИИ-09-350/1/07.06.2018  г.
Тони Ангелов  ДИИ-29-308/06.06.2018  г.
Тошко Варчев ДИИ-14-111/1/04.06.2018  г.
Трифон Москов ДИИ-29-146/1/05.06.2018  г.
Тургай Мехмед ДИИ-16-140/1/05.06.2018  г.
Христин Димитров ДИИ-00-447/1/08.06.2018 Г.
Христина Чолакова ДИИ-09-161/1/05.06.2018  г.
Христина Гоцова ДИИ-00-200/1/06.06.2018 Г.
Христина Христова ДИИ-28-1/1/22.05.2018  г.
Христина Кънева ДИИ-14-97/1/04.06.2018 Г.
Христина Иванова РД-24-224/1/06.06.2018  г.
Христина Младенова ДИИ-00-430/08.06.2018
Христинка Иванова ДИИ-00-329/1/07.06.2018 Г.
Христо Мичев ДИИ-24-220/1/06.06.2018  г.
Христо Деевски  ДИИ-14-120/1/05.06.2018  г.
Христо Крумов КПКОНПИ
Христо Крумов КПКОНПИ
Христо Илиев  ДИИ-18-269/1/06.06.2018 Г.
Христо Христов ДИИ-24-284/1/06.06.2018  г.
Цветан Петров ДИИ-34-171/1/05.06.2018  г.
Цветелина Петрова ДИИ-00-25/28.05.2018  г. и ДИИ-00-25/3/08.06.2018
Цветелина Тушлекова ДИИ-00-25/28.05.2018
Цветелина Илиева-Йорданова ДИИ-00-24/1/28.05.2018 Г. и ДИИ-00-476/1/26.06.2018 Г.
Цветелина Пълова ДИИ-00-474/1/19.06.2018
Цветелина Велчева КПКОНПИ
Цветомира Виденова ДИИ-23-396/07.06.2018  г.
Чавдар Стамболски ДИИ-23-204/06.06.2018  г.
Юлиан Бонев ДИИ-29-306/06.06.2018  г.
Юлиян Стойчев ДИИ-25-246/1/06.06.2018 Г.
Яница Стоичкова ДИИ-00-472/1/12.06.2018 Г. и ДИИ-00-472/3/21.06.2018 г.
Яница Петрова ДИИ-15-248/1/06.06.2018  г.
Янчо Бакалов ДИИ-30-95/1/04.06.2018 г.
Scroll to top