Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

Име, Фамилия 
декларация и дата

Алекси Алексиев

ДИИ-50-37/1/24.03.2023 г.

Алекси Алексиев

ДИИ-50-37/24.03.2023 г./имущество/

Алеф Караосман

ДИИ-52-42/27.03.2023 г. /имущество/

Анастас Чуртов

ДИИ-00-87/1/18.04.2023 г.

Анастас Чуртов

ДИИ-00-87/18.04.2023 г./имущество/

Андон Андонов

ДИИ-27-63/03.04.2023 г./имущество/

Атанас Палов

ДИИ-00-89/1/18.04.2023 г.

Атанас Палов

ДИИ-00-89/18.04.2023 г./имущество/

Ася Васева

ДИИ-17-56/1/30.03.2023 г.

Ася Васева

ДИИ-17-56/30.03.2023 г./имущество/

Адриана Кузманова-Шуманова

ДИИ-00-102/19.04.2023 г./имущество/

Андон Турлаков

ДИИ-34-113/20.04.2023 г./имущество/

Анелина Стамова

ДИИ-00-135/24.04.2023 г./имущество/

Анелия Мухова

ДИИ-50-98/19.04.2023 г./имущество/

Анита Димитрова

ДИИ-00-131/21.04.2023 г./имущество/

Антоанета Джелепска

ДИИ-00-121/21.04.2023 г./имущество/

Александър Александров

ДИИ-19-150/25.04.2023 г./имущество/

Александър Марков

ДИИ-11-163/27.04.2023 г./имущество/

Ана Димитрова

ДИИ-00-173/27.04.2023 г./имущество/

Ангел Кръстев

ДИИ-56-170/27.04.2023 г./имущество/

Ани Лепоева

ДИИ-00-184/28.04.2023 г./имущество/

Александрина Паскалева

ДИИ-56-202/28.04.2023 г./имущество/

Анета Костадинова

ДИИ-15-172/27.04.2023 г./имущество/

Антония Йорданова-Гаврилова

ДИИ-00-247/03.05.2023 г./имущество/

Антония Моллова

ДИИ-16-179/27.04.2023 г./имущество/

Анелия Гигова

ДИИ-20-215/02.05.2023 г./имущество/

Анелия Мухова

ДИИ-50-244/03.05.2023 г./имущество/

Антоанета Попова

ДИИ-20-242/03.05.2023 г./имущество/

Александър Пирков

ДИИ-17-292/05.05.2023 г./имущество/

Антония Димитрова

ДИИ-17-290/05.05.2023 г./имущество/

Асен Лазаров

ДИИ-00-332/10.05.2023 г./имущество/

Атанас Димовски

ДИИ-53-266/1/04.05.2023 г.

Атанас Димовски

ДИИ-53-266/04.05.2023 г./имущество/

Атанас Тодоров

ДИИ-20-264/04.05.2023 г./имущество/

Ангел Джоргов

ДИИ-00-390/11.05.2023 г./имущество/

Анна Николова

ДИИ-00-363/11.05.2023 г./имущество/

Асен Димов

ДИИ-56-338/10.05.2023 г./имущество/

Александър Иванов

ДИИ-20-328/1/10.05.2023 г.

Александър Иванов

ДИИ-20-328/10.05.2023 г./имущество/

Александър Паракосов

ДИИ-12-353/11.05.2023 г./имущество/

Александър Томов

ДИИ-00-432/12.05.2023 г./имущество/

Антон Узунов

ДИИ-32-231/03.05.2023 г./имущество/

Александър Александров

ДИИ-53-391/1/11.05.2023 г.

Александър Александров

ДИИ-53-391/11.05.2023 г./имущество/

Анатоли Иванов

ДИИ-22-403/1/11.05.2023 г.

Анатоли Иванов

ДИИ-22-403/11.05.2023 г./имущество/

Анчо Симеонов

ДИИ-18-358/11.05.2023 г./имущество/

Ангел Ячев

ДИИ-08-429/12.05.2023 г./имущество/

Антон Стоименов

ДИИ-56-464/15.05.2023 г./имущество/

Антон Ставрев

ДИИ-32-280/05.05.2023 г. /имущество/

Антон Ставрев

ДИИ-32-281/05.05.2023 г. /имущество/

Александра Митова

ДИИ-00-444/1/15.05.2023 г.

Александра Митова

ДИИ-00-444/15.05.2023 г./имущество/

Атанас Илиев

ДИИ-54-492/1/17.07.2023 г.

Атанас Илиев

ДИИ-54-492/17.07.2023 г./имущество/

Борис Евтимов

ДИИ-56-450/15.05.2023 г./имущество/

Борислав Иванов

ДИИ-33-373/11.05.2023 г./имущество/

Бранимир Георгиев

ДИИ-51-386/11.05.2023 г./имущество/

Биляна Георгиева

ДИИ-32-223/03.05.2023 г./имущество/

Борислав Белчев

ДИИ-32-225/1/04.05.2023 г.

Борислав Белчев

ДИИ-32-225/03.05.2023 г./имущество/

Борис Борисов

ДИИ-56-299/09.05.2023 г./имущество/

Бойко Ханджийски

ДИИ-08-252/03.05.2023 г./имущество/

Боряна Пенева

ДИИ-30-239/03.05.2023 г./имущество/

Бисер Джапунов

ДИИ-56-193/28.04.2023 г./имущество/

Богдан Иванов

ДИИ-51-181/28.04.2023 г./имущество/

Божидар Иванов

ДИИ-51-183/28.04.2023 г./имущество/

Борислав Велков

ДИИ-12-203/02.05.2023 г./имущество/

Бисерка Куцарова

ДИИ-00-53/30.03.2023 г./имущество/

Бойчин Стойнов

ДИИ-53-4/1/01.02.2023 г.

Бойчин Стойнов

ДИИ-53-4/01.02.2023 г./имущество/

Благовеста Донева

ДИИ-23-165/27.04.2023 г./имущество/

Борислав Иванов

ДИИ-54-168/27.04.2023 г./имущество/

Борис Жилев

ДИИ-00-96/19.04.2023 г./имущество/

Благой Найденов

ДИИ-56-471/17.05.2023 г./имущество/

Бойка Георгиева

ДИИ-00-499/1/28.08.2023 г.

Бойка Георгиева

ДИИ-00-499/28.08.2023 г./имущество/

Васил Малев

ДИИ-08-511/20.09.2023 г

Васил Малев

ДИИ-08-510/20.09.2023 г./имущество/

Венцислав Спасов

ДИИ-53-503/1/13.09.2023 г

Венцислав Спасов

ДИИ-53-503/13.09.2023 г./имущество/

Владимир Колев

ДИИ-00-500/1/31.08.2023 г

Владимир Колев

ДИИ-00-500/31.08.2023 г./имущество/

Васко Георгиев

ДИИ-17-426/12.05.2023 г./имущество/

Венцислав Спасов

ДИИ-53-3/1/30.01.2023 г.

Венцислав Спасов

ДИИ-53-3/30.01.2023 г./имущество/

Валентина Данчова

ДИИ-00-17/1/06.03.2023 г.

Валентина Данчова

ДИИ-00-17/06.03.2023 г./имущество/

Ваньо Тодоров

ДИИ-00-13/1/22.02.2023 г.

Ваньо Тодоров

ДИИ-00-13/22.02.2023 г./имущество/

Веселин Иванов

ДИИ-51-14/1/23.02.2023 г.

Веселин Иванов

ДИИ-51-14/23.02.2023 г./имущество/

Венцислав Шахънов

ДИИ-55-18/1/09.03.2023 г.

Венцислав Шахънов

ДИИ-55-18/09.03.2023 г./имущество/

Веселин Дочев

ДИИ-55-68/04.04.2023 г./имущество/

Веселин Костов

ДИИ-26-32/23.03.2023 г./имущество/

Венелин Найденов

ДИИ-12-138/24.04.2023 г./имущество/

Венелина Карталова

ДИИ-23-139/24.04.2023 г./имущество/

Веселинка Янкова

ДИИ-19-130/21.04.2023 г./имущество/

Виктор Мещеров

ДИИ-11-164/27.04.2023 г./имущество/

Веселина Маринова

ДИИ-34-112/20.04.2023 г./имущество/

Веселина Сотирова

ДИИ-00-122/21.04.2023 г./имущество/

Веселка Карабелова

ДИИ-00-120/21.04.2023 г./имущество/

Венцислав Божков

ДИИ-23-150/28.04.2023 г./имущество/

Венцислав Петков

ДИИ-51-207/02.05.2023 г./имущество/

Виолета Мончева

ДИИ-56-194/28.04.2023 г./имущество/

Васил Палавров

ДИИ-00-288/05.05.2023 г./имущество/

Велимир Димитров

ДИИ-56-279/05.05.2023 г./имущество/

Величко Тютюнджийски

ДИИ-23-274/05.05.2023 г./имущество/

Виктория Ангелова

ДИИ-00-318/10.05.2023 г./имущество/

Величка Стоянова

ДИИ-10-309/09.05.2023 г./имущество/

Венцислав Цанов

ДИИ-12-314/10.05.2023 г./имущество/

Виолина Петрова

ДИИ-00-417/12.05.2023 г./имущество/

Венелин Сапунджиев

ДИИ-32-224/03.05.2023 г./имущество/

Вера Топузова

ДИИ-00-422/12.05.2023 г./имущество/

Веселин Михайлов

ДИИ-57-366/11.05.2023 г./имущество/

Виктория Станчева

ДИИ-51-335/10.05.2023 г./имущество/

Вихър Василев

ДИИ-32-227/03.05.2023 г./имущество/

Владимир Николов

ДИИ-57-365/11.05.2023 г./имущество/

Васил Бажлеков

ДИИ-56-435/12.05.2023 г./имущество/

Васко Димитров

ДИИ-23-402/11.05.2023 г./имущество/

Виолета Георгиева

ДИИ-08-394/11.05.2023 г./имущество/

Виолета Георгиева

ДИИ-08-396/11.05.2023 г./имущество/

Васил Стоянов

ДИИ-56-461/15.05.2023 г./имущество/

Венцислав Генов

ДИИ-14-451/15.05.2023 г./имущество/

Венелина Георгиева

ДИИ-51-476/1/31.05.2023 г

Венелина Георгиева

ДИИ-51-476/31.05.2023 г./имущество/

Владислав Владимиров

ДИИ-56-483/1/19.06.2023 г.

Владислав Владимиров

ДИИ-56-483/19.06.2023 г./имущество/

Вера Никифорова

ДИИ-21-490/1/13.07.2023 г

Вера Никифорова

ДИИ-21-490/13.07.2023 г./имущество/

Веселка Карабелева

ДИИ-00-525/1/08.11.2023 г.

Веселка Карабелева

ДИИ-00-525/08.11.2023 г./имущество/

Владимир Николов

ДИИ-57-529/16.11.2023 г

Владимир Николов

ДИИ-57-529/16.11.2023 г./имущество/

Габриела Георгиева

ДИИ-11-519/1/02.11.2023 г

Габриела Георгиева

ДИИ-11-519/01.11.2023 г./имущество/

Галина Ангелова

ДИИ-10-485/1/28.06.2023 г

Галина Ангелова

ДИИ-10-485/27.06.2023 г./имущество/

Галин Янков

ДИИ-31-427/12.05.2023 г./имущество/

Гергана Младенова

ДИИ-56-462/1/15.05.2023 г.

Гергана Младенова

ДИИ-56-462/15.05.2023 г./имущество/

Георги Видев

ДИИ-23-454/15.05.2023 г./имущество/

Георги Андреев

ДИИ-56-443/15.05.2023 г./имущество/

Георги Георгиев

ДИИ-32-230/03.05.2023 г./имущество/

Георги Панайотов

ДИИ-32-226/03.05.2023 г./имущество/

Георги Стойков

ДИИ-08-359/11.05.2023 г./имущество/

Галина Владимирова

ДИИ-00-376/11.05.2023 г./имущество/

Ганчо Калоферов

ДИИ-23-336/10.05.2023 г./имущество/

Георги Генчев

ДИИ-56-342/10.05.2023 г./имущество/

Георги Спасов

ДИИ-23-339/10.05.2023 г./имущество/

Георги Ушев

ДИИ-08-308/09.05.2023 г./имущество/

Гергана Миланова

ДИИ-00-301/09.05.2023 г./имущество/

Георги Дудев

ДИИ-55-284/05.05.2023 г./имущество/

Георги Николов

ДИИ-56-293/05.05.2023 г./имущество/

Георги Глинджурски

ДИИ-08-218/02.05.2023 г./имущество/

Георги Йорданов

ДИИ-15-221/02.05.2023 г./имущество/

Галя Маркова

ДИИ-16-178/27.04.2023 г./имущество/

Георги Каръшев

ДИИ-28-161/27.04.2023 г./имущество/

Гергана Христева

ДИИ-54-212/02.05.2023 г./имущество/

Гълъб Добрев

ДИИ-54-167/27.04.2023 г./имущество/

Георги Желев

ДИИ-00-85/18.04.2023 г./имущество/

Георги Михайлов

ДИИ-55-60/31.03.2023 г./имущество/

Гергана Петрова

ДИИ-00-21/13.03.2023 г./имущество/

Гергана Николова

ДИИ-00-93/19.04.2023 г./имущество/

Габриела Александрова

ДИИ-00-128/21.04.2023 г./имущество/

Георги Симов

ДИИ-00-126/21.04.2023 г./имущество/

Гергана Димитрова

ДИИ-00-97/19.04.2023 г./имущество/

Гергана Харизанова

ДИИ-23-114/20.04.2023 г./имущество/

Генади Димитров

ДИИ-56-467/17.05.2023 г./имущество/

Даниела Миленкова

ДИИ-00-74/11.04.2023 г./имущество/

Дарина Гинева

ДИИ-33-71/07.04.2023 г./имущество/

Дауд Дауд

ДИИ-55-29/21.03.2023 г./имущество/

Десислава Бонева

ДИИ-27-66/03.04.2023 г./имущество/

Десислава Касабска

ДИИ-00-73/11.04.2023 г./имущество/

Детелина Димитрова

ДИИ-25-27/17.03.2023 г./имущество/

Димчо Димчов

ДИИ-27-61/03.04.2023 г./имущество/

Динко Стоянчев

ДИИ-27-64/03.04.2023 г./имущество/

Димитър Димитров

ДИИ-55-23/14.03.2023 г./имущество/

Димитър Йорданов

ДИИ-26-26/15.03.2023 г./имущество/

Добромир Добрев

ДИИ-00-22/13.03.2023 г./имущество/

Делчо Наплатанов

ДИИ-00-171/27.04.2023 г./имущество/

Десислава Стоилова

ДИИ-56-182/28.04.2023 г./имущество/

Димитър Димитров

ДИИ-56-188/28.04.2023 г./имущество/

Деница Димитрова

ДИИ-00-108/20.04.2023 г./имущество/

Десислава Желязкова

ДИИ-00-106/20.04.2023 г./имущество/

Десислава Тотева

ДИИ-50-100/19.04.2023 г./имущество/

Данчо Добрев

ДИИ-28-162/27.04.2023 г./имущество/

Десислава Будакова-Гарушева

ДИИ-14-205/02.05.2023 г./имущество/

Диян Цветков

ДИИ-53-166/1/27.04.2023 г.

Диян Цветков

ДИИ-53-166/27.04.2023 г./имущество/

Даниел Костов

ДИИ-53-250/1/03.05.2023 г.

Даниел Костов

ДИИ-53-250/03.05.2023 г./имущество/

Дарина Златева

ДИИ-30-240/03.05.2023 г./имущество/

Десислава Петкова

ДИИ-13-243/03.05.2023 г./имущество/

Данаил Стоев

ДИИ-00-317/10.05.2023 г./имущество/

Драгомир Иванов

ДИИ-17-295/05.05.2023 г./имущество/

Данаил Данчов

ДИИ-56-355/11.05.2023 г./имущество/

Димитър Занков

ДИИ-56-350/10.05.2023 г./имущество/

Димитър Туджаров

ДИИ-08-327/10.05.2023 г./имущество/

Данаил Запрянов

ДИИ-57-364/11.05.2023 г./имущество/

Даниел Христов

ДИИ-32-232/03.05.2023 г./имущество/

Данислава Баракова

ДИИ-00-439/12.05.2023 г./имущество/

Диана Гелева

ДИИ-00-423/12.05.2023 г./имущество/

Диди Методиева

ДИИ-23-388/11.05.2023 г./имущество/

Димитър Божилов

ДИИ-56-407/11.05.2023 г./имущество/

Димитър Руков

ДИИ-20-341/10.05.2023 г./имущество/

Димитър Спасов

ДИИ-54-399/11.05.2023 г./имущество/

Дарина Гинева

ДИИ-33-384/11.05.2023 г./имущество/

Денис Борисов

ДИИ-56-456/15.05.2023 г./имущество/

Димитрина Боянова

ДИИ-21-346/10.05.2023 г./имущество/

Димитър Бонков

ДИИ-00-452/15.05.2023 г./имущество/

Димитър Иванов

ДИИ-53-380/11.05.2023 г./имущество/

Димитър Цветанов

ДИИ-56-442/15.05.2023 г./имущество/

Добри Симеонов

ДИИ-33-440/12.05.2023 г./имущество/

Димитър Занков

ДИИ-08-474/25.05.2023 г.

Десислава Стоилова

ДИИ-00-520/1/02.11.2023 г

Десислава Стоилова

ДИИ-00-520/02.11.2023 г./имущество/

Емилиян Димитров

ДИИ-00-468/15.05.2023 г./имущество/

Евтим Гоцев

ДИИ-08-420/12.05.2023 г./имущество/

Емилия Асенова

ДИИ-18-356/11.05.2023 г./имущество/

Елена Милушева

ДИИ-08-367/11.05.2023 г./имущество/

Елза Чинова

ДИИ-23-347/10.05.2023 г./имущество/

Емилия Славова

ДИИ-00-357/11.05.2023 г./имущество/

Евгени Аврамов

ДИИ-00-325/10.05.2023 г./имущество/

Елена Георгиева

ДИИ-00-310/1/09.05.2023 г.

Елена Георгиева

ДИИ-00-310/09.05.2023 г./имущество/

Енчо Христозов

ДИИ-23-272/04.05.2023 г./имущество/

Екатерина Танчовска

ДИИ-00-228/03.05.2023 г./имущество/

Елена Тешовска

ДИИ-56-191/28.04.2023 г./имущество/

Ева Готова

ДИИ-12-136/24.04.2023 г./имущество/

Ели Депина

ДИИ-00-158/27.04.2023 г./имущество/

Евелина Георгиева

ДИИ-21-69/05.04.2023 г./имущество/

Екатерина Барбова

ДИИ-00-46/28.03.2023 г./имущество/

Елеонора Петрова

ДИИ-00-75/11.04.2023 г./имущество/

Елина Бимбашева

ДИИ-00-127/21.04.2023 г./имущество/

Евелина Георгиева

ДИИ-00-478/09.06.2023 г. /имущество/

Живко Димитров

ДИИ-50-398/11.05.2023 г./имущество/

Живко Марков

ДИИ-33-400/11.05.2023 г./имущество/

Здравко Каракехайов

ДИИ-16-24/14.03.2023 г./имущество/

Зора Карадиамадиева

ДИИ-00-92/18.04.2023 г./имущество/

Злати Трифонов

ДИИ-13-82/13.04.2023 г./имущество/

Зорница Игнатона-Байчева

ДИИ-13-104/19.04.2023 г./имущество/

Зорка Орешкова

ДИИ-16-200/28.04.2023 г./имущество/

Зорница Нушева

ДИИ-00-283/05.05.2023 г./имущество/

Зафер Юмер

ДИИ-51-313/10.05.2023 г./имущество/

Зоя Атанасова

ДИИ-56-395/11.05.2023 г./имущество/

Ивайло Сергиев

ДИИ-56-412/12.05.2023 г./имущество/

Ивелин Йорданов

ДИИ-22-316/1/10.05.2023 г.

Ивелин Йорданов

ДИИ-22-316/10.05.2023 г./имущество/

Илиян Манолов

ДИИ-56-413/1/12.05.2023 г.

Илиян Манолов

ДИИ-56-413/12.05.2023 г./имущество/

Искра Икономова

ДИИ-57-362/11.05.2023 г./имущество/

Ивайло Данаилов

ДИИ-56-350/11.05.2023 г./имущество/

Ивайло Добрилов

ДИИ-12-315/10.05.2023 г./имущество/

Ивайло Славейков

ДИИ-00-405/11.05.2023 г./имущество/

Иван Марински

ДИИ-28-307/09.05.2023 г./имущество/

Ивелена Димитрова

ДИИ-00-381/11.05.2023 г./имущество/

Ивелина Иванова

ДИИ-56-345/10.05.2023 г./имущество/

Ивона Величкова

ДИИ-56-354/11.05.2023 г./имущество/

Илиян Трифонов

ДИИ-56-334/10.05.2023 г./имущество/

Ирина Киселова

ДИИ-00-349/11.05.2023 г./имущество/

Иван Попов

ДИИ-56-263/04.05.2023 г./имущество/

Ивелина Видева

ДИИ-09-214/02.05.2023 г./имущество/

Илиана Христова

ДИИ-54-260/04.05.2023 г./имущество/

Иван Антонов

ДИИ-11-39/27.03.2023 г./имущество/

Иван Д Иванов

ДИИ-31-57/31.03.2023 г./имущество/

Иван С Иванов

ДИИ-52-45/27.03.2023 г./имущество/

Ивайло Йорданов

ДИИ-12-156/26.04.2023 г./имущество/

Иван Стойков

ДИИ-11-154/25.04.2023 г./имущество/

Ивелина Ковачева

ДИИ-23-115/20.04.2023 г./имущество/

Ивайло Колев

ДИИ-14-206/02.05.2023 г./имущество/

Иван Алексиев

ДИИ-23-281/03.05.2023 г./имущество/

Иван Михайлов

ДИИ-20-271/04.05.2023 г./имущество/

Иван Палейков

ДИИ-54-286/05.05.2023 г./имущество/

Иванка Гугушева

ДИИ-14-278/05.05.2023 г./имущество/

Ивелин Минчев

ДИИ-53-262/1/04.05.2023 г.

Ивелин Минчев

ДИИ-53-262/04.05.2023 г./имущество/

Илияна Драгиева-Лакова

ДИИ-00-285/05.05.2023 г./имущество/

Иван Иванов

ДИИ-51-425/12.05.2023 г./имущество/

Иван Костадинов

ДИИ-18-360/11.05.2023 г./имущество/

Иво Дачев

ДИИ-22-409/1/11.05.2023 г.

Иво Дачев

ДИИ-22-409/11.05.2023 г./имущество/

Илина Стоева

ДИИ-33-424/12.05.2023 г./имущество/

Илко Пенев

ДИИ-10-448/15.05.2023 г./имущество/

Иво Стоянов

ДИИ-28-457/15.05.2023 г./имущество/

Ивелена Димитрова

ДИИ-00-111/1/20.04.2023 г.

Ивелена Димитрова

ДИИ-00-111/20.04.2023 г./имущество/

Ирина Колева

ДИИ-55-477/02.06.2023 г. /имущество/

Иван Евтимов

ДИИ-56-482/1/16.06.2023 г.

Иван Евтимов

ДИИ-56-482/16.06.2023 г./имущество/

Ивелин Анастасов

ДИИ-50-521/1/03.11.2023 г

Ивелин Анастасов

ДИИ-50-521/03.11.2023 г./имущество/

Ивелина Видева

ДИИ-50-522/1/03.11.2023 г

Ивелина Видева

ДИИ-50-522/03.11.2023 г./имущество/

Иво Кирилов

ДИИ-00-530/1/17.11.2023 г

Иво Кирилов

ДИИ-00-530/17.11.2023 г./имущество/

Йордан Йорданов

ДИИ-51-484/20.06.2023 г.

Йордан Голев

ДИИ-08-449/15.05.2023 г./имущество/

Йордан Петков

ДИИ-50-397/11.05.2023 г./имущество/

Йорданка Вукадинова

ДИИ-00-236/03.05.2023 г./имущество/

Йордан Пантов

ДИИ-55-59/31.03.2023 г./имущество/

Йорданка Дерменджиева

ДИИ-09-79/13.04.2023 г./имущество/

Йордан Йорданов

ДИИ-51-256/04.05.2023 г./имущество/

Йордан Пейчев

ДИИ-21-198/28.04.2023 г./имущество/

Калоян Калоянчев

ДИИ-51-261/04.05.2023 г./имущество/

Красимир Атанасов

ДИИ-23-222/02.05.2023 г./имущество/

Красимир Кръстев

ДИИ-54-235/03.05.2023 г./имущество/

Красимир Павлов

ДИИ-00-269/04.05.2023 г./имущество/

Кристиян Василев

ДИИ-21-197/28.04.2023 г./имущество/

Красимир Керчев

ДИИ-00-12/1/20.02.2023 г.

Красимир Керчев

ДИИ-00-12/20.02.2023 г./имущество/

Красимир Георгиев

ДИИ-50-7/1/08.02.2023 г.

Красимир Георгиев

ДИИ-50-7/08.02.2023 г./имущество/

Красимир Георгиев

ДИИ-50-10/2/13.02.2023 г.

Красимир Георгиев

ДИИ-50-10/13.02.2023 г./имущество/

Константин Цанев

ДИИ-52-43/27.03.2023 г./имущество/

Крум Георгиев

ДИИ-11-16/06.03.2023 г./имущество/

Калин Крачуновски

ДИИ-52-83/13.04.2023 г./имущество/

Катя Атанасова

ДИИ-34-70/05.04.2023 г./имущество/

Красимир Боянов

ДИИ-00-134/1/24.04.2023 г.

Красимир Боянов

ДИИ-00-134/24.04.2023 г./имущество/

Константин Димитров

ДИИ-00-123/21.04.2023 г./имущество/

Камелия Мишина

ДИИ-12-145/24.04.2023 г./имущество/

Красимир Гергов

ДИИ-12-149/25.04.2023 г./имущество/

Красимир Ячев

ДИИ-19-133/21.04.2023 г./имущество/

Катя Ръждева

ДИИ-00-208/02.05.2023 г./имущество/

Красимир Керчев

ДИИ-00-248/03.05.2023 г./имущество/

Кямран Абдиков

ДИИ-08-196/28.04.2023 г./имущество/

Красимир Иванов

ДИИ-08-277/05.05.2023 г./имущество/

Камелия Машева

ДИИ-00-408/11.05.2023 г./имущество/

Красимира Роячка

ДИИ-08-311/09.05.2023 г./имущество/

Калоян Иванов

ДИИ-57-368/11.05.2023 г./имущество/

Катерина Синапова

ДИИ-00-463/15.05.2023 г./имущество/

Кирил Механджийски

ДИИ-56-414/15.05.2023 г./имущество/

Красимир Лимперов

ДИИ-50-370/11.05.2023 г./имущество/

Коста Костов

ДИИ-33-385/11.05.2023 г./имущество/

Кънчо Димитров

ДИИ-56-389/11.05.2023 г./имущество/

Калоян Михайлов

ДИИ-00-470/15.05.2023 г./имущество/

Кирил Костадинов

ДИИ-50-437/12.05.2023 г./имущество/

Калин Крумов

ДИИ-12-480/1/16.06.2023 г.

Калин Крумов

ДИИ-12-480/16.06.2023 г./имущество/

Красимир Павлов

ДИИ-00-481/1/16.06.2023 г.

Красимир Павлов

ДИИ-00-481/16.06.2023 г./имущество/

Камелия Моисеева

ДИИ-51-528/1/13.11.2023 г

Камелия Моисеева

ДИИ-51-528/13.11.2023 г./имущество/

Любен Котев

ДИИ-19-406/11.05.2023 г./имущество/

Любомир Митев

ДИИ-00-434/12.05.2023 г./имущество/

Людмила Христова

ДИИ-00-458/1/15.05.2023 г.

Людмила Христова

ДИИ-00-458/15.05.2023 г./имущество/

Любка Гълъбова

ДИИ-08-322/10.05.2023 г./имущество/

Любомир Иванов

ДИИ-56-351/11.05.2023 г./имущество/

Любомир Митев

ДИИ-00-383/11.05.2023 г./имущество/

Лора Саркисян

ДИИ-55-35/23.03.2023 г./имущество/

Любка Пехливанска

ДИИ-00-76/11.04.2023 г./имущество/

Лидия Спандониева

ДИИ-00-117/20.04.2023 г./имущество/

Любомир Маринов

ДИИ-00-125/21.04.2023 г./имущество/

Магдалена Илиева

ДИИ-10-9/1/13.02.2023 г.

Магдалена Илиева

ДИИ-10-9/13.02.2023 г./имущество/

Мариана Кертикова

ДИИ-55-30/23.03.2023 г./имущество/

Мая Микова

ДИИ-00-77/12.04.2023 г./имущество/

Мирослав Алексиев

ДИИ-00-72/10.04.2023 г./имущество/

Мирослав Николов

ДИИ-55-28/21.04.2023 г./имущество/

Мирослава Иванова

ДИИ-55-19/09.03.2023 г./имущество/

Мехмед Сюлейманов

ДИИ-24-50/29.03.2023 г./имущество/

Михаела Михайлова

ДИИ-52-44/27.03.2023 г./имущество/

Мариян Атанасов

ДИИ-34-119/20.04.2023 г./имущество/

Мариана Китова

ДИИ-00-175/27.04.2023 г./имущество/

Миглена Димова

ДИИ-50-151/25.04.2023 г./имущество/

Милен Милушев

ДИИ-16-143/24.04.2023 г./имущество/

Милена Кожухарова

ДИИ-00-160/27.04.2023 г./имущество/

Мирослав Иванов

ДИИ-16-142/24.04.2023 г./имущество/

Мариана Левова

ДИИ-28-159/27.04.2023 г./имущество/

Мария Черакчиева

ДИИ-22-169/1/27.04.2023 г.

Мария Черакчиева

ДИИ-22-169/27.04.2023 г./имущество/

Михаела Атанасова

ДИИ-00-229/03.05.2023 г./имущество/

Мариета Узунова

ДИИ-00-287/05.05.2023 г./имущество/

Милена Атанасова

ДИИ-00-289/05.05.2023 г./имущество/

Милко Златев

ДИИ-30-251/03.05.2023 г./имущество/

Маргарит Христов

ДИИ-53-255/1/04.05.2023 г.

Маргарит Христов

ДИИ-53-255/04.05.2023 г./имущество/

Маргарита Ранчинска

ДИИ-00-333/10.05.2023 г./имущество/

Мария Кърджилова

ДИИ-10-265/04.04.2023 г./имущество/

Мария Николова

ДИИ-00-298/05.05.2023 г./имущество/

Магдалена Тодорова

ДИИ-23-320/10.05.2023 г./имущество/

Мартин Янев

ДИИ-56-379/11.05.2023 г./имущество/

Митко Даскалов

ДИИ-32-276/05.05.2023 г./имущество/

Мариана Маринова

ДИИ-00-447/15.05.2023 г./имущество/

Марио Губерски

ДИИ-00-455/15.05.2023 г./имущество/

Милена Ботева

ДИИ-56-387/11.05.2023 г./имущество/

Милена Иванова

ДИИ-00-419/12.05.2023 г./имущество/

Милко Минков

ДИИ-18-361/11.05.2023 г./имущество/

Мустафа Хасанов

ДИИ-31-377/11.05.2023 г./имущество/

Митко Георгиев

ДИИ-08-460/15.05.2023 г./имущество/

Мустафа Уручов

ДИИ-31-428/12.05.2023 г./имущество/

Михаил Михайлов

ДИИ-00-488/1/05.07.2023 г

Михаил Михайлов

ДИИ-00-488/05.07.2023 г./имущество/

Мартин Илиев

ДИИ-54-502/1/08.09.2023 г

Мартин Илиев

ДИИ-54-502/08.09.2023 г./имущество/

Найден Ангелов

ДИИ-56-512/1/26.09.2023 г

Найден Ангелов

ДИИ-56-512/20.09.2023 г./имущество/

Наталия Петкова

ДИИ-00-514/1/27.09.2023 г

Наталия Петкова

ДИИ-00-514/27.09.2023 г./имущество/

Никола Марковски

ДИИ-28-415/12.05.2023 г./имущество/

Николай Николов

ДИИ-22-404/1/11.05.2023 г.

Николай Николов

ДИИ-22-404/11.05.2023 г./имущество/

Николай Соколов

ДИИ-17-294/05.05.2023 г./имущество/

Нели Йорданова Йорданова

ДИИ-10-254/04.05.2023 г./имущество/

Николай Николов

ДИИ-00-268/04.05.2023 г./имущество/

Николай Ценковски

ДИИ-22-210/1/02.05.2023 г.

Николай Ценковски

ДИИ-22-210/02.05.2023 г./имущество/

Николай Чавдаров

ДИИ-56-192/28.04.2023 г./имущество/

Николина Живкова

ДИИ-00-233/03.05.2023 г./имущество/

Несрин Назмиева

ДИИ-00-195/28.04.2023 г./имущество/

Никола Панов

ДИИ-00-38/1/27.03.2023 г.

Никола Панов

ДИИ-00-38/27.03.2023 г./имущество/

Нина Христова

ДИИ-55-25/14.03.2023 г./имущество/

Николинка Илиева

ДИИ-00-5/1/06.02.2023 г.

Николинка Илиева

ДИИ-00-5/06.02.2023 г./имущество/

Никола Марковски

ДПН-28-1/15.05.2023 г.

Нели Йорданова

ДИИ-00-430/12.05.2023 г.

Николай Витанов

ДИИ-00-517/1/26.10.2023 г

Николай Витанов

ДИИ-00-517/26.10.2023 г./имущество/

Огнян Костов

ДИИ-53-216/1/02.05.2023 г.

Огнян Костов

ДИИ-53-216/02.05.2023 г./имущество/

Петя Георгиева

ДИИ-00-88/1/18.04.2023 г.

Петя Георгиева

ДИИ-00-88/18.04.2023 г./имущество/

Петя Хаджиева

ДИИ-00-78/12.04.2023 г./имущество/

Пламена Георгиева

ДИИ-11-65/04.04.2023 г./имущество/

Павлин Захариев

ДИИ-00-94/1/19.04.2023 г.

Павлин Захариев

ДИИ-00-94/19.04.2023 г./имущество/

Павлина Караиванова

ДИИ-00-124/21.04.2023 г./имущество/

Пламен Йотов

ДИИ-51-155/26.04.2023 г./имущество/

Петър Манчев

ДИИ-19-103/19.04.2023 г./имущество/

Петя Милушева

ДИИ-00-249/28.04.2023 г./имущество/

Петя Цанева

ДИИ-00-233/03.05.2023 г./имущество/

Паскал Паскалев

ДИИ-15-282/05.05.2023 г./имущество/

Петър Денишев

ДИИ-08-267/04.05.2023 г./имущество/

Петър Петров

ДИИ-00-300/09.05.2023 г./имущество/

Пламен Димитров

ДИИ-51-306/09.05.2023 г./имущество/

Пейко Тодоров

ДИИ-14-337/10.05.2023 г./имущество/

Павлина Аргирова

ДИИ-00-441/15.05.2023 г./имущество/

Пенка Петрова

ДИИ-09-340/10.05.2023 г./имущество/

Петър Димитров

ДИИ-50-352/11.05.2023 г./имущество/

Петър Котев

ДИИ-21-344/10.05.2023 г./имущество/

Петър Петров

ДИИ-26-393/11.05.2023 г./имущество/

Павел Кръстанов

ДИИ-20-466/15.05.2023 г./имущество/

Павлина Стоянова

ДИИ-21-445/15.05.2023 г./имущество/

Пеньо Русчев

ДИИ-50-459/15.05.2023 г./имущество/

Петко Иванов

ДИИ-56-509/1/26.09.2023 г

Петко Иванов

ДИИ-56-509/20.09.2023 г./имущество/

Петър Цеков

ДИИ-13-513/1/03.10.2023 г

Петър Цеков

ДИИ-13-513/25.09.2023 г./имущество/

Румен Стоянов

ДИИ-10-438/15.05.2023 г./имущество/

Радослав Комитски

ДИИ-56-411/12.05.2023 г./имущество/

Рая Бакларова

ДИИ-15-378/11.05.2023 г./имущество/

Румен Ангелов

ДИИ-56-382/11.05.2023 г./имущество/

Ралица Лямова

ДИИ-00-304/09.05.2023 г./имущество/

Росица Тренева

ДИИ-00-297/05.05.2023 г./имущество/

Ралица Добрева

ДИИ-26-20/13.03.2023 г./имущество/

Ромина Бакалова

ДИИ-00-53/29.03.2023 г./имущество/

Ралица Стоичкова

ДИИ-00-101/19.04.2023 г./имущество/

Румен Дюлгеров

ДИИ-08-217/02.05.2023 г./имущество/

Росица Бонева-Чурукова

ДИИ-00-473/1/23.05.2023 г

Росица Бонева Чурукова

ДИИ-00-473/23.05.2023 г./имущество/

Ралица Стоичкова

ДИИ-00-475/1/30.05.2023 г.

Севджихан Абтула

ДИИ-51-238/03.05.2023 г./имущество/

Силвия Йорданова

ДИИ-56-258/04.05.2023 г./имущество/

Стефан Драшков

ДИИ-14-245/03.05.2023 г./имущество/

Стоян Иванов

ДИИ-16-199/28.04.2023 г./имущество/

Сабина Иванова

ДИИ-00-34/23.03.2023 г./имущество/

Сибел Реджебова

ДИИ-24-48/28.03.2023 г./имущество/

Силвана Колева

ДИИ-25-52/29.03.2023 г./имущество/

Силвена Иванова

ДИИ-24-36/24.03.2023 г./имущество/

Симона Великова

ДИИ-55-58/31.03.2023 г./имущество/

София Тановчева

ДИИ-08-67/04.04.2023 г./имущество/

Стела Трендафилова

ДИИ-27-62/03.04.2023 г./имущество/

Силвана Колева

ДИИ-25-11/1/14.02.2023 г.

Силвана Колева

ДИИ-25-11/14.02.2023 г./имущество/

Станислав Димитров

ДИИ-56-15/1/24.02.2023 г.

Станислав Димитров

ДИИ-56-15/24.02.2023 г./имущество/

Севда Ценова

ДИИ-00-51/1/29.03.2023 г.

Севда Ценова

ДИИ-00-51/29.03.2023 г./имущество/

Светослав Иванов

ДИИ-25-116/1/20.04.2023 г.

Светослав Иванов

ДИИ-25-116/20.04.2023 г./имущество/

Станислава Трифонова

ДИИ-00-105/20.04.2023 г./имущество/

Станко Иванов

ДИИ-00-109/20.04.2023 г./имущество/

Стела Илиева

ДИИ-00-107/20.04.2023 г./имущество/

Стоян Челебиев

ДИИ-34-118/20.04.2023 г./имущество/

Свилен Владимиров

ДИИ-00-185/28.04.2023 г./имущество/

Свитлана Стайкова

ДИИ-00-187/28.04.2023 г./имущество/

Снежана Цанкова

ДИИ-00-186/28.04.2023 г./имущество/

Ставрин Ставрев

ДИИ-16-141/24.04.2023 г./имущество/

Станислав Георгиев

ДИИ-19-132/21.04.2023 г./имущество/

Станой Алексов

ДИИ-00-146/1/25.04.2023 г.

Станой Алексов

ДИИ-00-146/25.04.2023 г./имущество/

Стойна Георгиева

ДИИ-19-153/25.04.2023 г./имущество/

Стоянка Атанасова

ДИИ-50-147/25.04.2023 г./имущество/

Страхил Иванов

ДИИ-12-152/25.04.2023 г./имущество/

Сиана Георгиева-Димитрова

ДИИ-00-234/03.05.2023 г./имущество/

Симеон Пилибосян

ДИИ-56-241/03.05.2023 г./имущество/

Симона Костова

ДИИ-00-204/02.05.2023 г./имущество/

Снежанка Вукадинова

ДИИ-00-209/02.05.2023 г./имущество/

Стойчо Стойчев

ДИИ-54-211/02.05.2023 г./имущество/

Стела Стоилова

ДИИ-56-189/28.04.2023 г./имущество/

Светослав Савов

ДИИ-30-296/05.05.2023 г./имущество/

Симеон Грозданов

ДИИ-00-312/10.05.2023 г./имущество/

Слави Шолев

ДИИ-54-270/04.05.2023 г./имущество/

Снежана Герова

ДИИ-56-331/10.05.2023 г./имущество/

София Тановчева

ДИИ-08-321/10.05.2023 г./имущество/

Севдалин Арнаудов

ДИИ-32-275/05.05.2023 г./имущество/

Светослав Митев

ДИИ-10-348/11.05.2023 г./имущество/

Силвия Колева

ДИИ-32-259/04.05.2023 г./имущество/

Станимир Димитров

ДИИ-50-326/10.05.2023 г./имущество/

Славка Стефанова

ДИИ-31-401/11.05.2023 г./имущество/

Славчо Каменов

ДИИ-56-453/15.05.2023 г./имущество/

Станислав Кочов

ДИИ-00-446/15.05.2023 г./имущество/

Стилиян Станчев

ДИИ-33-371/11.05.2023 г./имущество/

Страхил Петков

ДИИ-56-410/12.05.2023 г./имущество/

Славчо Кирилов

ДИИ-17-421/12.05.2023 г./имущество/

София Тановчева

ДИИ-08-67/04.04.2023 г.

Стефан Стоянов

ДИИ-50-253/1/03.05.2023 г.

Стефан Стоянов

ДИИ-50-253/03.05.2023 г./имущество/

Силвия Соколова

ДИИ-00-489/1/12.07.2023 г

Силвия Соколова

ДИИ-51-489/12.07.2023 г./имущество/

София Кирилова

ДИИ-53-494/1/20.07.2023 г

София Кирилова

ДИИ-53-494/20.07.2023 г./имущество/

Сабина Иванова

ДИИ-00-501/1/04.09.2023 г

Сабина Иванова

ДИИ-00-501/04.09.2023 г./имущество/

Тодор Бранков

ДИИ-56-469/17.05.2023 г./имущество/

Трифон Москов

ДИИ-00-372/11.05.2023 г./имущество/

Теодора Георгиева

ДИИ-17-291/05.05.2023 г./имущество/

Таня Гуглева

ДИИ-20-177/27.04.2023 г./имущество/

Тодор Делков

ДИИ-54-176/27.04.2023 г./имущество/

Тургай Мехмед

ДИИ-16-157/26.04.2023 г./имущество/

Тодор Каракашев

ДИИ-10-140/24.04.2023 г./имущество/

Тихомир Георгиев

ДИИ-52-84/13.04.2023 г./имущество/

Тодорка Дянкова

ДИИ-50-110/20.04.2023 г./имущество/

Тодор Тодоров

ДИИ-15-237/03.05.2023 г./имущество/

Тошко Варчев

ДИИ-14-219/02.05.2023 г./имущество/

Тони Ангелов

ДИИ-56-465/15.05.2023 г./имущество/

Фейзи Фейзиев

ДИИ-24-40/27.03.2023 г./имущество/

Христин Димитров

ДИИ-00-86/18.04.2023 г./имущество/

Христина Иванова

ДИИ-24-33/23.03.2023 г./имущество/

Христина Младенова

ДИИ-00-31/23.03.2023 г./имущество/

Христо Мичев

ДИИ-52-54/29.03.2023 г./имущество/

Христо Христов

ДИИ-24-41/27.03.2023 г./имущество/

Христина Чолакова

ДИИ-09-80/13.04.2023 г./имущество/

Христина Христова

ДИИ-28-180/28.04.2023 г./имущество/

Христинка Иванова

ДИИ-00-257/04.05.2023 г./имущество/

Христо Деевски

ДИИ-14-273/04.05.2023 г./имущество/

Христина Гоцова

ДИИ-00-436/12.05.2023 г./имущество/

Цветелина Пълова

ДИИ-00-433/12.05.2023 г./имущество/

Цветелина Илиева-Йорданова

ДИИ-00-319/10.05.2023 г./имущество/

Цветелина Димчева-Дойчинова

ДИИ-00-246/03.05.2023 г./имущество/

Цветелина Петрова

ДИИ-13-81/13.04.2023 г./имущество/

Цветелина Пецева

ДИИ-00-90/18.04.2023 г./имущество/

Цветелина Петрова

ДИИ-13-137/24.04.2023 г./имущество/

Юри Радославов

ДИИ-50-91/18.04.2023 г./имущество/

Юри Радославов

ДИИ-50-95/19.04.2023 г./имущество/

Юри Радославов

ДИИ-50-2/1/26.01.2023 г.

Юри Радославов

ДИИ-50-2/23.01.2023 г./имущество/

Юлиан Бонев

ДИИ-56-343/10.05.2023 г./имущество/

Юлияна Божилова

ДИИ-00-418/12.05.2023 г./имущество/

Янчо Бакалов

ДИИ-30-148/1/25.04.2023 г.

Янчо Бакалов

ДИИ-30-148/25.04.2023 г./имущество/

Scroll to top