ОПАК

Изпълнявани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" проекти по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирани от Европейския социален фонд


Приключени проекти по ОПАК

ПРОЕКТ:„ВИРТУАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО-КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ –ВЪНШНИ КОНТРАГЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ””


Scroll to top