22.12.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 51/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ОСМАН КАМБУРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
3 РУМЕН ТЕМЕЛКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АНТОН МИХАИЛОВ  Ц: ДА 1
5 ИВАН КИРИЛОВ  О: ДА 1
6 АТАНАС ТУПАЛОВ  О: ДА 1
7 ВЕНКО ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
8 МАРТИН ПОПОВ  О: ДА 1: ДА Ц: НЕ 1
9 АСАН КАМБУР  О: ДА 2
10 ВИКТОР КОСАКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 52/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
2. "АВС-Е" ЕООД
3. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУМЕН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ТАБАЧКИ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ СТОЯНОВ  О: ДА 2
4 ШАБАН АРИФОВ  О: ДА 3
5 ГЕОРГИ БУЮКЛИИСКИ  О: ДА 3
6 ГЕОРГИ КЕРАНЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
7 КИРИЛ КЕРАНЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
Бургас
ПРОТОКОЛ № 113/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
3. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
4. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ДИМИТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 АТАНАС РАДЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ЧИЛИКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 СИМЕОН ПОПОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: НЕ 3
7 ЛЮБЕН БАЛЕВ  О: ДА 3
8 ИЛИЯ ЗАФИРОВ  Ц: ДА О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 114/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
3. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ХРИСТО ДИМИТРОВ  1: ДА 2
3 АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ  О: НЕ 2
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 2
6 СВЕТЛИН МАДЖАРОВ  О: ДА 2
7 БОНЧО ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ЖЕКО МАТЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 115/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИТКО СИМОВ  О: ДА 1
2 ЧАВДАР ДОСЕВ  1: ДА О: ДА 2
3 БОЙКО ИВАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
4 СТОЙЧО ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
5 ДИМИТЪР КАЛЪЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: НЕ 3
6 ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ  О: ДА 4
7 ИЛИЯН ТОМОВ  1: ДА Ц: НЕ О: ДА 4
Варна
ПРОТОКОЛ № 61/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. "ВОЛАН" ЕООД
4. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 1
2 МЕТИН ШАКИР  О: ДА 2
3 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ  О: ДА 2
4 АНГЕЛ ЗИДАРОВ  О: ДА 3
5 ГЕОРГИ ДИМОВ  Ц: ДА О: ДА 4
6 КАЛОЯН МИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
7 ЕВГЕНИ АЛЕКСИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
8 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
10 ЮКСЕЛ ХАСАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
11 МАРИН ПЕТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
12 ДЕМИР ДЕМИРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 62/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ  О: ДА 1
2 НАЙДЕН ВАСИЛЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 63/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1
2 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 ПЕТЯ ПЕТРОВА  О: ДА 1
4 РОСЕН ШОПОВ  О: ДА 1
5 ВЕСЕЛИН СЪБЕВ  О: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 48/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛИСЛАВ ЦВЕТКОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 2
3 КАМЕН БОЖАKОВ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
4 МИЛЕН ИВАНОВ  О: ДА 2
5 ГЕОРГИ КОПЧЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 49/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МОМЧИЛ МАРИНОВ  О: ДА 1
2 ВЕРОНИКА ЗАИМОВА  О: ДА 1
3 ВЛАДИМИР ДАНОВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Видин
ПРОТОКОЛ № 51/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ  О: ДА 1
2 ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ДИЯН МИХАЙЛОВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 52/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 ДАНИЕЛ ПЕТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
3 ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1
4 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
5 МЕНТО ЦВЕТАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 53/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 63/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 ЦВЕТЕЛИН ВУШОВСКИ  О: НЕ 1
3 ТРАЙКО МИЦЕВ  О: НЕ 1
4 СЕРГЕЙ ДАМЯНОВ  О: ДА 1
5 КРАСИМИР АНГЕЛОВ  О: ДА 1
6 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 64/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ГУРМАНСКИ  О: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ  О: НЕ 1
3 СВЕТЛИН ХРИСТОВ  О: НЕ 1
4 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ  О: НЕ 1
5 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: НЕ 1
6 МИРОСЛАВ ЗАХАРИЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 65/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОЛИАН АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ПАШАНОВ  О: ДА 1
4 ХРИСТО ВЕЛЧОВСКИ  О: 1 Не се явил;
5 АТАНАС ТАШЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 66/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ПЕНКОВ  О: 1 Не се явил;
2 ПАВЛИН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ЦВЕТАН ЦЕКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 34/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
2. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ЦОНКОВ  О: ДА 1
2 АЛИ АХМЕДОВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 61/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
3. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ШЕНУР МЮСЕРЕФ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
3 НИКОЛА МАРИНОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
4 ЮЛИЯН ЖЕЛЕВ  О: 3 Не се явил;
5 МАРИАН ДИМИТРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 62/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
3. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРЧО ХРИСТОВ  О: ДА 1
2 ИВЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 МЕХМЕД ХАСАН  О: НЕ 1
4 МИХАИЛ ЯНЕВ  О: НЕ 2
5 МАРИЯН НИКОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 63/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГАЛИН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
2 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 30/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕНЧАЙ ДУРМУШ  Ц: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН КАФЕДЖИЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ДИНЧЕР ЮСУФ  Ц:  О: 1 Не се явил;
4 ЙОЗДЖАН АХМЕД  Ц: НЕ О: НЕ 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 34/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 КИРИЛ СТАЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ИВАЙЛО СПАСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 35/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
3. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
4. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮДМИЛ РАДУЛОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ПЛАМЕН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: ДА 3
4 АНГЕЛ НАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
Монтана
ПРОТОКОЛ № 34/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА Ц: НЕ 1
2 ВОЛОДЯ БЛАГОЕВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕРИ ИЛИЕВ  О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
5 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 35/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СИМЕОН ВАЧЕВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  1: 2 Не се явил;
3 ГЕОРГИ ПАВЛОВ  О: ДА 2
4 ЦВЕТЕЛИН ЦОЛОВ  О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 47/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ТАУШАНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  1: 2 Не се явил;
3 ГЕОРГИ ЛАПУНОВ  О: ДА 2
4 ДИМИТЪР ШУМАНОВ  О: ДА 2
5 ЗДРАВКО ТОМЕВ  О: ДА 3
6 АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ  О: ДА 4
Перник
ПРОТОКОЛ № 29/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИНКО ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 БОРИС СТОЯНЧОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 49/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛА ХРИСТОФОРОВА  О: ДА 1
2 ФИЛИП ФЛОРОВ  О: ДА 1
3 ИЛИЯ КРЪСТЕВ  О: ДА 2
4 ПЕТЬО ПЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ТИХОМИР ЦАКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ВЛАДИМИР КУДИНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 63/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГАНЧО КАРАБРАЙКОВ  О: ДА 1: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ТОПУЗОВ  1:  Ц:  О: 1 Не се явил;
3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1: ДА 1
5 ДОБРИН ВАСИЛЕВ  О: НЕ 1: НЕ 1
6 ИВАН ИВАНОВ  1: ДА О: ДА 1
7 СТЕФАН АТАНАСОВ  1: ДА О: ДА 1 Грешно име в протокола;
8 СЕМКО КОВАЧЕВ  1: ДА О: ДА 1
9 САВА ЛАЗАРОВ  О: ДА 1: НЕ 1
10 РУМЕН СИМЕОНОВ  О: НЕ 1: НЕ 1
11 ХРИСТО БАНКОВ  О: ДА 1: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 64/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 АНИ БАТАЛИЙСКА  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
3 ГРОЗДАН ВЪЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ВЕСЕЛИН ТРИНГОВ  О: ДА 1
5 ОГНЯН ГАЛЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
6 ПЕТЪР БЕГОВ  О: ДА 1
7 СТЕПАН КЮПЧИЯН  О: ДА 2
8 КРАСИМИР ДАМЯНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1: НЕ 2
9 ЦВЕТАН КАРЧЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
10 ВЕНЦИСЛАВ КАРЧЕВ  1: НЕ О: ДА Ц: ДА 2
11 АНГЕЛ КРЪСТЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 65/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
2. "ТРАНСИНГ" АД
3. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
3 КИРИЛ ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 КОНСТАНТИН ГЕНОВСКИ  О: 2 Не се явил;
5 СТАНИСЛАВ ВАНЕВ  О: ДА 3
6 АТАНАС ПЕТАЛАРЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 СТОЯН СТАНИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1: НЕ 2
Разград
ПРОТОКОЛ № 53/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИЛГИН АХМЕД  О: ДА 1
2 ШЕНГЮН МУСТАФА  О: ДА 1
3 СТАНИМИР ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ИСМАИЛ ИСМАИЛ  О: ДА 1
5 МУСТАФА ТОРЛАКЛИЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 54/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЮХТЮ ЗЮХТЮ  О: ДА 1
2 ОНУР ОСМАН  О: ДА 1
3 ЕМИР МЮСЛЮМОВ  О: ДА 2
4 МЕХРИ АХМЕДОВ  О: ДА 2
5 РЕЙХАН ХЮСЕИН  О: ДА 3
Русе
ПРОТОКОЛ № 85/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ  О: ДА 1
2 ЦВЕТОМИР ЙОТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ХРИСТО ГАРВАЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 БИЛГИН САДЪК  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 86/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИН ЧОРБАДЖИЕВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР КОЦЕВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕНТИН ДЖОНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ТОДОР ЧУБУРОВ  1: НЕ Ц: НЕ О: НЕ 3
5 КАМЕН НЕНОВ  О: ДА 3
Силистра
ПРОТОКОЛ № 42/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ МОНЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 НИКОЛА ДАНЧЕВ  О: НЕ 1
4 ПЛАМЕН ПАНЧЕВ  Ц: ДА 1
5 ДЕЯН ВЪЛЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 43/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЛАДЕН КАЛЕВ  О: ДА 1
2 ДЖУНЕИТ НУРЛА  О: ДА 1
3 ДРАГОМИР МИРЧЕВ  О: ДА 1
4 БИЛГИН ХАЛИМ  О: НЕ 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 55/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "РОЛЕКС" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 ЯНКО ЯНКОВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ  О: ДА 2
4 РАМАДАН ХАСАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
5 ДИМИТЪР ВЕЛЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 56/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ИЛХАН ОСМАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ЙОРДАН НЕДКОВ  О: ДА 1
4 АДРИАНА ХРИСТОВА  О: ДА 1
5 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 24/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
2. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАИФ АЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МЕХМЕД МЕХМЕД  О: ДА Ц: НЕ 2
София
ПРОТОКОЛ № 142/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАВЕЛ САВОВ  Ц: НЕ 1
2 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: 2 Не се явил;
3 ГЕОРГИ ЛИЛОВСКИ  О: ДА 3
4 ГЕОРГИ ТАБАКОВ  О: ДА 3
5 АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ  О: ДА 3
6 БОЙКО КОСТАДИНОВ  О: ДА 3
7 КРАСИМИР СТОИЧКОВ  Ц: 4 Не се явил;
8 СТЕФАН ГРИГОРОВ  О: ДА 4
9 СТЕФАН ШОПОВ  О: ДА 3
10 МИХАИЛ СТОЙЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 5
11 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 5
12 ЕМИЛ ХАДЖИПЕНЧЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 143/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ЛАВОР" ЕООД
4. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
5. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОГНЯН СИМОВ  О: 1 Не се явил;
2 ЕВГЕНИ РУСЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 КОНСТАНТИН ДОКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ГЕОРГИ КЕРАДЖИЙСКИ  О:  1: 4 Не се явил;
5 ХРИСТО ЗВЕЗДАНОВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 144/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 145/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
5. "РОСЕН - 85" ООД
6. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН ТРИФОНОВ  О: НЕ 1
2 РОСЕН ДИМИТРОВ  1: ДА 2
3 ЗАПРЯН ГУГУТКОВ  О: 2 Не се явил;
4 ИВАН ИВАНОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
5 ГЕОРГИ КОЛИБАРОВ  1: ДА 4
6 ДЕЯН УЗУНОВ  О: НЕ 5
7 ГЕОРГИ МИХОВ  О: ДА 4
8 МАРТИН ЗАХАРИЕВ  О: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 146/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
2. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВТИМ ЕВТИМОВ  О: ДА 1
2 ДАНАИЛ СПИРОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ РУСКОВ  О: ДА 2
4 ВЛАДИСЛАВ СЪРТЛИЙСКИ  О: НЕ 2
5 ЗАХАРИ ДЕМЕРДЖИЕВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 54/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДРАГАН ДРАГАНОВ  О: ДА 1
2 СТОЯН РУСЕВ  1: ДА 2 Грешно име в протокола;
3 ПЕТКО КРАЧУНОВ  О: ДА 2
4 МАНЧО КАЯРОВ  О: ДА 2
5 ИЛИЯ ДУЧЕВ  Ц: ДА 3
6 СТАНКО ЧЕРКОВАЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 СТЕФАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 55/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "ВОЛАН" ЕООД
4. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  О: ДА 1
2 НЕНО СТОЯНОВ  О: ДА 2
3 КРАСИМИР ПЕЙКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
4 МОНЬО МОНЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 4
5 ДЕЯН МАДЖАРОВ  О: ДА 4
6 ДИМИТЪР КЪНЧЕВ  О: ДА 1: ДА 4
7 ДЕЛЧО АВРАМОВ  О: ДА 4
Търговище
ПРОТОКОЛ № 57/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЖЕЙХАН БЕЙТУЛОВ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 КАЛОЯН СТАНЕВ  О: ДА 1
4 ХАСАН МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
5 ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 58/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БЕРКАНТ МЕХМЕДОВ  О: ДА 2
3 ЕНВЕР АЛИЕВ  О: ДА 2
4 СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ИВАЙЛО СТАВРЕВ  7:  1: 2 Не се явил;
Хасково
ПРОТОКОЛ № 76/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ТАХО 2012" ООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ТАЙЛЯН МЕХМЕД  Ц: ДА 2
3 РОСЕН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
4 ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ  О: ДА 3
5 ЛАЗАР АНТОНОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 77/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
2 МАРИН ТЯНКОВ  О: 1 Не се явил;
3 МЕТИН САДЪК  О: ДА 2
4 ЕМИЛ ВАНЧЕВ  О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ МАРЧЕВ  О: ДА 2
Шумен
ПРОТОКОЛ № 57/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСМАИЛ ЕФРАИМ  О: НЕ 1
2 КИРИЛ ТОТЕВ  О: НЕ 1
3 ХЮСЕИН ХЮСЕИН  О: ДА 1
4 ХАСАН АДИЛОВ  О: ДА 1
5 ИЛИЯ ДРАГИЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 58/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РЕДЖЕБ ШАКИРОВ  О: ДА 1
2 ТАЙФУН УЗУН  Ц: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 21/22.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 22.12.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕЕВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ИВАНОВ  О: ДА 1