08.12.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 49/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН КИРИЛОВ  О: НЕ 1
2 КЪДРИН БАКИЕВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ПОПОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 АНТОН МИХАИЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 1 Грешно име в протокола;
5 ГЕОРГИ ГЪЛЪБОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ХЮСЕИН ДЖИКЕЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 50/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН АНГОВ  О: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 108/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ИВОНТИ" ЕООД
3. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДЕЛЧО МИТЕВ  О: НЕ 1: НЕ 1
2 ГАЛИН КУРТЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 СТОЯН ЖЕЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ПАВЕЛ КОВАЧЕВ  О: ДА 2
5 КРАСИМИР ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
6 ТИХОМИР НИКОЛОВ  О: ДА 3
7 СТАНИМИР ВАСИЛЕВ  О: ДА 3
8 ИВАН БОЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 109/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АПТУЛА АПТУЛА  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
3 НИКОЛАЙ МИХОВ  О: ДА 2
4 ИВАН АТАНАСОВ  О: ДА 2
5 КРАСИМИР МАРИНОВ  О: ДА 2
6 ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ  1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 110/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР ЗАГОРЧЕВ  1: ДА 1
2 ХРИСТО ИВАНОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
3 СПАС СПАСОВ  О: ДА 1
4 КРАСИМИР ПЕНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 БОЙКО ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
6 ЧАВДАР ДОСЕВ  1: НЕ О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 111/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОНИ СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МИЛЧО КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 112/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Варна
ПРОТОКОЛ № 59/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИНЧО МИНЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 ДЕЯН ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
5 ДОБРИ ДОБРЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ИВАН БЪЧВАРОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
7 ГЕОРГИ СИРАКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 60/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЖИДАР НИКОЛОВ  О: НЕ 1
2 АНГЕЛ ЗИДАРОВ  О: 1 Не се явил;
3 ХАЙРЕДИН ОСМАН  О: ДА 2
4 МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ  О: 1 Не се явил;
5 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 46/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОШКО ТОДОРОВ  О: НЕ 1
2 ИВАЙЛО КИРИЛОВ  О: ДА 2
3 КИРИЛ КИРОВ  О: ДА 2
4 МАРИАН МАРКОВ  О: ДА 2
5 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 3
6 НИКОЛАЙ ПАНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 47/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ  О: 1 Не се явил;
2 КРАСИМИР НИКОЛОВ  О: НЕ 1
3 ПЕТКО ЛИТЕВ  О: 1 Не се явил;
4 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
5 ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ  О: ДА 1
6 ТОДОР ТОДОРОВ  О: 1 Не се явил;
Видин
ПРОТОКОЛ № 50/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР КИРОВ  О: ДА 2
3 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О: ДА 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 60/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО МИТОВ  О: ДА 1
2 МОМЧИЛ ЕЛИХАРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 РУМЕН КАМЕНОВ  О: ДА 2
4 АНГЕЛ ПАВЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 61/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН АТАНАСОВ  О: ДА 1
2 ТРАЙКО МИЦЕВ  О: 2 Не се явил;
3 ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ  О: ДА 2
4 ЦВЕТЕЛИН ВУШОВСКИ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 62/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАЛИН ПАНОВ  О: ДА 1
2 ТИХОМИР ТОШЕВ  О: ДА 1
3 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ  О: НЕ 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 33/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
2. "ДЕСИТА" ЕООД
3. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДКО ХРИСТОВ  1: ДА 1
2 ЕМИЛ БАСТРЕВ  1: ДА О: ДА 2
3 ЯКУБ ЯКУБОВ  О: 3 Не се явил;
4 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 2
5 ГАЛИН БЕЛЧЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 60/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАНКА ИВАНОВА  О: ДА 1
2 ЮРИЙ АНИКЕЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 МУРАД ХАЙИТОВ  1: НЕ О: НЕ Ц: НЕ 2
4 БИЛЯНТ ШАИБ  О: ДА 2
5 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ  Ц: ДА 2
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 29/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОГНЯН ТЕРЗИЕВ  О: ДА 1
2 ОГНЯН ОГНЯНОВ  О: НЕ 1
3 ГЕНЧАЙ ДУРМУШ  Ц: НЕ О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 32/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ЗАШЕВ  О: ДА 1
2 ГЕНЧО НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 ЕНЧО НИКОЛОВ  О: ДА 1
4 РАДОСТИН КРУМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ХРИСТО НИКОЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 33/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИКТОР ПЕНЧЕВ  О: НЕ 1
2 МИТКО МИРЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 34/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
2. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЦВЕТОМИРА ГЕНЧЕВА  О: ДА 2
3 ЛЮДМИЛ РАДУЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 33/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ 1: НЕ О: НЕ 1
2 АНГЕЛ ЦВЕТКОВ  О: ДА 1: ДА 1
3 НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ  О: ДА 1: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 46/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ТОМОВ  Ц: ДА 1
2 ИВАН ПОПОВ  О: ДА 2
3 ГЕОРГИ БОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 СТЕФАН БОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ШУМАНОВ  О: НЕ 3
Перник
ПРОТОКОЛ № 28/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИС СТОЯНЧОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 АЛЕКСАНДЪР СВЕНСОН  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2 Грешно име в протокола;
Плевен
ПРОТОКОЛ № 47/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ПЕТКОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 КИРИЛ ПЕТРОВ  О: 1 Не се явил;
3 ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ  О: ДА 2
4 МАРИАН КИРКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 48/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОШКО ТОШКОВ  1: ДА О: ДА Ц: НЕ 1
2 НИКОЛА ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ  О: ДА 1
4 ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 62/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ВАЛИ М - 12" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
5. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
6. "ПРИМА АВТО" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИЯ ЙОЦОВА  О: ДА 1
2 АНГЕЛ КАРАПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ГЕОРГИ АЯНСКИ  Ц: ДА О: ДА 3
4 НЕВЕЛИН ВИДИНСКИ  1: ДА Ц: ДА 4
5 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 3
6 НИКОЛАЙ ТОРОМАНОВ  О: ДА 5
7 БОЖИДАР ТОРОМАНОВ  О: ДА 5
8 ЯНКО МИТЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
9 РАНГЕЛ ПЕПЕЛЯНКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
10 ВЕНЦИ ВЕНКОВ  О: ДА Ц: ДА 6
11 ПЕТЪР НЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 5
Разград
ПРОТОКОЛ № 51/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЮКСЕЛ МУСТАФОВ  О: ДА 1
2 ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ  О: ДА 1
3 СЕВГИН НАЗИФ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АДЕМ ИСМАИЛ  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 52/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСМАИЛ ХЮСЕИН  Ц: ДА О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ХЮСЕИН КЯЗИМ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ГЮНЕР АЛИ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ШЕНГЮН МУСТАФА  О: 2 Не се явил;
Русе
ПРОТОКОЛ № 82/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БЕЙХАН КЕШИФОВ  О: ДА 1
2 ВАЙДИН КЕШИФОВ  О: ДА 1
3 ВАЛЬО ВЪЛЧЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 РОСЕН РАДКОВ  О: ДА 1
5 СТЕФАН ПЕЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 83/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН БРАНКОВ  О: ДА 1
2 ПАНАЙОТ ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ИВАЙЛО КАЛИНОВ  О: ДА 2
4 ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 РОСЕН ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 84/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНЧО ЦЪЦЪРКОВ  О: ДА 1
2 АНГЕЛ ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 40/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
3. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СИНАН РАФИ  О: ДА 1
2 ВЕЙСАЛ МУСТАФА  О: НЕ 1
3 ИСМЕТ КЮЧЮК  О: ДА 2
4 МИЛЕН ИВАНОВ  О: 3 Не се явил;
5 ГЕОРГИ ГИЦОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 41/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЯРСУН НИЯЗИ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 2
3 СВЕТЛИН КАЛУШЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ДЕЯН ВЪЛЧЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
5 НИКОЛА ДАНЧЕВ  О: НЕ 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 54/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ  О: ДА 1
2 ВАЛЕРИ МАРТИНОВ  О: ДА 1
3 СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ  О: ДА 1
4 СВЕТЛАНА ХРИСТОВА  О: ДА 1
5 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 23/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУСИ БАБАДЖАНОВ  О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 138/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
4. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
5. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
6. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
7. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРИГОР ЗДРАВКОВ  7: ДА 1
2 КРАСИМИР СТОИЧКОВ  Ц: НЕ 2
3 РУМЕН ИГНАТОВ  О: ДА 3
4 СИМЕОН ДИМИТРОВ  Ц: ДА 3
5 ЗОРАН ПЕТРОВ  О: ДА 4
6 ДИНЧО ПЕТКОВ  1: ДА 7: ДА 5
7 ГЕОРГИ НИНОВ  О: ДА 6
8 ЖИВКО УЗУНОВ  О: ДА 6
9 КРУМ МИНЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
10 НЕДЖАТИН МУРАТ  О: ДА 4
11 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 7
12 ИЛИЯ УСТИНОВ  Ц: ДА О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 139/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "МАЦА - МВ" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
5. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ДОБРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 АНТОН ХРИСТОВ  О: ДА 2
3 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 3
4 СТЕФАН ДАНЕВ  О: ДА 4
5 СТЕФАН ГРИГОРОВ  О: НЕ 5
ПРОТОКОЛ № 140/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАВЕЛ НЯГОЛОВ  7: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 141/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИСЕР НАЙДЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВЕЛИН СТОЙКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ОГНЯН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
4 РОСЕН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ЕМИЛ ДРУМЕВ  О: ДА 3
6 СВЕТОЗАР БАЧОВСКИ  О: ДА 3
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 52/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ВАЛИ М - 12" ЕООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯ ДУЧЕВ  О: ДА 1
2 МЛАДЕН ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ХРИСТО МИХАЙЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ХРИСТОМИР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 СТОЯН РУСЕВ  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 2 Грешно име в протокола;
7 ИВАН ВАКЛЬОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 53/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН МИНЕВ  О: ДА 1
3 МИРОСЛАВ МАРКОВ  О: ДА 2
4 ПАВЕЛ ПАВЛОВ  О: ДА 2
5 ДРАГАН ДРАГАНОВ  О: НЕ 3
6 ТОДОР ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 3
Търговище
ПРОТОКОЛ № 55/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БЮЛЕНТ КЯШИФОВ  О: ДА 1
2 ЕРДЖАН МУСТАФА  О: ДА 1
3 СТЕФАН СТЕФАНОВ  О: ДА 1
4 ГЕНОВЕВА СТЕФАНОВА  О: ДА 1
5 ЕРХАН АХМЕДОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 56/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО СТАВРЕВ  1: 1 Не се явил;
3 СТЕФАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 73/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
2. "НИДЕЛ 68" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР СОФКИНОВ  Ц: ДА 1
2 МИНЧО МАДЖУРОВ  О: ДА 1
3 ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
4 ЖИВКО ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 74/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "НИДЕЛ 68" ЕООД
3. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ ДАНЕВ  Ц: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ТОДОРОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ КОЛЕВ  О: ДА 2
4 ПЕТЪР ХРИСТОВ  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 75/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНАИЛ КАЗАКОВ  О: ДА 1
2 АЛИ САЛИФ  О: ДА 2
3 КРАСИМИР ВЪЛЕВ  О: ДА 3
4 КРАСИМИР МИТКОВ  О: ДА 3
Шумен
ПРОТОКОЛ № 54/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАСАН ХЮСЕИН  О: ДА 1
2 БЮРХАН ХАЛИЛ  О: ДА 2
3 ХЮСЕИН ХЮСЕИН  О: НЕ 2
4 ДИМИТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 2
5 ИСМАИЛ ЕФРАИМ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 55/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. "ВЕА" ЕООД
3. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ГАМИЗОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ЖУРНАЛОВ  О: НЕ 1
3 ТАЙФУН УЗУН  О: ДА 1
4 ХАСАН ХАСАНОВ  О: ДА 2
5 КИРИЛ ТОТЕВ  О: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 56/08.12.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.12.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИЛГИН ЕРЕДЖЕБ  О: ДА 1