24.11.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 48/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "АВС-Е" ЕООД
3. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН КИРИЛОВ  О: НЕ 1
2 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ИЛИЯ ЧЕРВЕНКОВ  О: ДА 2
4 ЮСЕИН КАМБАЧ  О: ДА 1
5 КРАСИМИР ГЮЗЕЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
Бургас
ПРОТОКОЛ № 103/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР ЗАГОРЧЕВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 1
2 АНАСТАС ЖЕЛЕВ  1: ДА О: ДА 2
3 НЕДЕЛЧО МИТЕВ  1: НЕ О: НЕ 2
4 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ТОДОР СОТИРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 МИТКО КАЛЕВ  О: ДА 3
7 НИКОЛА КОСТОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 104/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
4. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛА БЕЛЧИНОВ  О: ДА 1
2 ЗАФИР ПУЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ГАЛИН БИНЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ГЕОРГИ КУЛЕЛИЕВ  О: ДА 3
5 НИКОЛАЙ СПАСОВ  Ц: ДА О: ДА 4
6 ДИМИТЪР СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 105/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ДИМОВ  Ц: 1 Не се явил;
2 БИЛЯЛ АЛИОСМАНОВ  О: ДА 2
3 ДИМЧО КИРЯКОВ  О: ДА 1
4 ХРИСТО ПЕШЕВ  О: ДА 2
5 ЗЛАТИН СТАВРЕВ  О: ДА 2
6 ЛЮБОМИР ДУГАНОВ  1: ДА 2 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 106/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
2. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
3. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
4. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РЕНГИН ИЛЯЗ  Ц: ДА 1
2 СТОЯН АНДОНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ИВАН БОЕВ  О: 2 Не се явил;
4 ХАСАН ХАСАН  О: ДА 3
5 ГЕОРГИ БОЖИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ТОДОР ПИПЕРОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 107/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОМИТОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
3 ЯКУБСЕН ГЮННАР  О: ДА 3 Грешно име в протокола;
Варна
ПРОТОКОЛ № 57/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН СТОЙНЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ВИКТОР ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
3 ПЕТЪР ДИМИТРОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
4 ТРЕНДАФИЛ КАМЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 58/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АРТЕМ ДОРОФЕЕВ  Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР АТАНАСОВ  О: ДА 1
3 ЙОАН ШЕРЕМЕДОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ГЕОРГИ БОНЕВ  О: НЕ 2
5 АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ХАЙРЕДИН ОСМАН  О: НЕ 2
7 КАЛОЯН КОЛЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
8 ПЕТЪР ПЕЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 2
9 ГАЛИН ГЕНОВ  О: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 44/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН КАПАРАШЕВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: 1 Не се явил;
3 РУМЕН ФИНКОВ  О: ДА 1
4 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
5 МАРИЯН ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
6 ПАВЛИН ПЕТРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 45/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР НИКОЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ДМИТРО МАРКОВ  О: НЕ 1
3 ПЕТКО ЛИТЕВ  О: 1 Не се явил;
4 КИРИЛ КИРИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ХРИСТО ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Видин
ПРОТОКОЛ № 48/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О: 1 Отстранен - преписва;
3 ВАЛЕРИ ФЛОРОВ  О: ДА 1
4 АДЕЛА ЕЛЕНКОВА  О: ДА 1
5 ВАНЬО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 49/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН МИХАЙЛОВ  Ц: ДА 1
2 ВАСКО ДИМИТРОВ  О: НЕ 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 58/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
3. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 1
2 АНГЕЛ ЕРГЕЛЕДЖИЕВ  О: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
4 ГАЛИН КИРИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 РАЧО ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 59/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МОМЧИЛ ЕЛИХАРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ДАНИЕЛ ПАНТАЛЕЕВ  О: 1 Не се явил;
Габрово
ПРОТОКОЛ № 32/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
2. "ОПИДА 88" ЕООД
3. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДКО ХРИСТОВ  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 1
2 КИРИЛ ГЪЛЪБОВ  О: ДА 2
3 ЕМИЛ БАСТРЕВ  О: НЕ 1: НЕ 3
Добрич
ПРОТОКОЛ № 58/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ РАДЕВ  О: ДА 1
2 МЛАДЕН ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ЮРИЙ ХАДЖИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 КАЛИН ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 МАРИН МАРИНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 59/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 28/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 31/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
3. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЙКО СТОЙНЕВ  О: ДА 1
2 КРУМ КРУМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ТОДОР ШОПОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ХРИСТО НИКОЛОВ  О: 3 Не се явил;
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 33/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 31/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ЗАМФИРОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 АНГЕЛ ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ЗАМФИР ЗАМФИРОВ  О: ДА 1
4 ТОМИСЛАВ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
5 КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 32/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СИМЕОН ЗАНЕВ  1: ДА О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ  О: ДА 1
3 САШО ИВАНОВ  О: ДА 1
4 РОБЕРТ ИВАНОВ  О: ДА 1
5 МАРТИН ДИЛОВ  О: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 45/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 НОНКО ПАШОВ  О: ДА 1
3 АНГЕЛ ПОПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ГЕОРГИ СОЛАКОВ  О: ДА 1: ДА 1
5 ИЛИЯН ТОМОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Перник
ПРОТОКОЛ № 27/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЕМИЛ СЛАВЧЕВ  О: ДА 1
3 КЪДРИН БОЙКОВ  О: ДА 1
4 РАДОСЛАВ РАЙЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ГОСПОДИН МУТАФЧИEВ  О: 1 Не се явил;
Плевен
ПРОТОКОЛ № 45/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВИЛЕН ПАЛАЩУРОВ  О: ДА 1
2 АСЕН ХИНОВСКИ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛКОВ  О: ДА 2
4 НИКОЛА ПЕТРОВ  О: НЕ 2
5 ВЕНЦИСЛАВ ЛИЦАНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 46/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСТИН СЕЧКОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН РАШЕВ  О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 60/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
3. "ВАЛИ М - 12" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЖКО БОГДАНОВ  О: ДА 1
2 ВАЛЕРИ ВЪРБАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ГЕОРГИ САНДРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ПЕТЪР ПАЗДЕРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ПЕТЪР АНГЕЛОВ  Ц: ДА 1
6 ПЕТКО КУЗЕВ  О: ДА 1
7 ЙОСИФ ДРУМЧИЙСКИ  О: ДА 1
8 РАНГЕЛ ГАФТАНСКИ  О: ДА 1
9 ГЕНЧО ВЪЛЧЕВ  О: ДА 2
10 ГЕОРГИ СТАНОЕВ  О: ДА 2
11 АНГЕЛ КАРАПЕТКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 61/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
2. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
3. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
4. "ТРАНСИНГ" АД
5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
6. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕВЕЛИН ВИДИНСКИ  Ц: НЕ О: ДА 1: НЕ 1
2 ОРХАН МАХМУДОВ  О: ДА 1
3 ВЕЛКО КАРАГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 ПЛАМЕН ПЕНИШЕВ  О: ДА 2
5 ИВАЙЛО ПЕТКОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
6 ИВАН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
7 РУМЕН КАЧАКОВ  О: ДА 4
8 ПЕТКО КОСТОВ  1:  О:  Ц: 4 Не се явил;
9 АНГЕЛИН МИТЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 5
10 САЛИХ ИШАНИН  О: 6 Не се явил;
11 ПЕТЪР НИКОЛОВ  О: ДА 6
Разград
ПРОТОКОЛ № 48/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БАХРИ САЛИ  О: ДА 1
2 АЙДЪН ФЕРАДОВ  О: ДА 2
3 ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ  О: 2 Не се явил;
4 ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ  О: ДА 3
5 СВЕТЛИН ТИЦОВ  Ц: ДА О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 49/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕНИС ОСМАН  О: ДА 1
2 ЮКСЕЛ МУСТАФОВ  О: НЕ 1
3 ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 50/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ТОШКО ТОДОРОВ  О: НЕ 1
3 ТОДОР ТОДОРОВ  О: 1 Не се явил;
4 ДЕСИСЛАВ АНГЕЛОВ  О: ДА 2
5 СЕБАЙДИН МЕХМЕДОВ  О: ДА 2
Русе
ПРОТОКОЛ № 79/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯВОР ПЕНЕВ  О: ДА 1
2 ТИХОМИР ТОДОРОВ  О: ДА 1
3 МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЦОНКО НИКОЛАЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ХРИСТО ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 80/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРТИН НИКОЛОВ  Ц: ДА 1
2 ДИЛЯН ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 БИЛГИН ХАЛИМ  О: НЕ 2
4 МИРЕЛ РУШИДОВ  О: НЕ 2
5 ДОЙЧИН КОЦЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 ГЕОРГИ ГЕНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 81/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ КУНДЕВ  О: ДА 1
2 ЛИНА КУНДЕВА  О: ДА 1
3 КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 39/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛА ДАНЧЕВ  О: 1 Не се явил;
2 СТОЯН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ТРИФОН ЕНЧЕВ  О: ДА 1
4 ВЛАДИМИР БАЛКАНДЖИЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 52/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН ДАСКАЛОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ  О: НЕ 1
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
4 ТОНЧО ТОНЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 53/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН КОЛЕВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 22/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАХДИ КЕХАЙОВ  Ц: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 132/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
3. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
4. "РОСЕН - 85" ООД
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
6. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СИМЕОН ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ИВАН ДОСПЕЙСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЗОРАН ПЕТРОВ  О: НЕ 2
5 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
6 ИВАЙЛО ХРИСТОВ  Ц: ДА 4
7 ДИМО ДИМОВ  Ц: ДА 5
8 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 6
9 КРАСИМИР СТОИЧКОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
10 ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
11 КОНСТАНТИН КОСТОВ  Ц: НЕ О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 133/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "РОСЕН - 85" ООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ЛАВОР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 СПАС КМЕТСКИ  1: ДА 2
4 СМИЛЕН ГРИГОРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 КОСТАДИН ГОРАНИН  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 134/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАВЕЛ НЯГОЛОВ  1: ДА О: ДА 7: НЕ Ц: ДА 1
2 ОРЛИН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 135/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
5. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ДЕКОВ  Ц: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
3 РОСЕН АТАНАСОВ  О: ДА 3
4 ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ  О: ДА 3
5 ВЕСКО ПАВЛОВ  О: ДА 3 Грешно име в протокола;
6 ДУШКО НАЙДЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 4
7 ДИНЧО ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 4
8 ИВАН ИВАНОВ  1: 3 Не се явил;
9 КИРИЛ НИКОЛОВ  О: ДА 5
10 ИЛИЯ КАРАБАШЕВ  О: ДА 5
11 ГРИГОР ЗДРАВКОВ  Ц: ДА 1: ДА 7: НЕ 3
12 ТЕОДОР ДИМИТРОВ  О: НЕ 5
ПРОТОКОЛ № 136/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ МИЦЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ДОБРЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 137/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ПЕНОВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 50/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "ПАУНОВ" ЕООД
3. "ВАЛИ М - 12" ЕООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 ЗЛАТКА ИВАНОВА  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 ИВАН МИТЕВ  О: НЕ 2
4 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 2
5 ВАЛЕНТИН ДАВИДОВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 ТЕОДОР КИРКОВ  Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 51/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН КАЛЕВ  О: 1 Не се явил;
2 НЕДКО ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ХРИСТОМИР ИВАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
5 ИВАН КЪНЕВ  1: ДА О: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 54/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 ГЮЛДЖАН АХМЕДОВА  О: ДА 1
3 БЕЙХАН МУСТАФОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ДЕЯН МИЛАНОВ  Ц: ДА О: ДА 7: ДА 1: ДА 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 69/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ТОДОРОВ  О: 1 Не се явил;
2 КАТРИН ДИМОВА  О: ДА 1
3 ВАЛЕРИ БОРИСОВ  О: ДА 1
4 КИРИЛ ДАНЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 70/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ КУЗМОВ  О: ДА 1
2 ИВАН МАРИНОВ  О: ДА 1
3 КОСТАДИН ДАУЛЕВ  О: ДА 1
4 МИНЧО МАДЖУРОВ  О: НЕ 1
5 ДИМИТЪР СОФКИНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 71/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ЗЛАТЕВ  О: ДА 1
2 РАЙКО МАРИНОВ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР АЙГЪРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 КОСТАДИН КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
5 АНТОН НАЙДЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 72/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ШУКРИ САДЕТИН  Ц: ДА 1
2 БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ  Ц: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 53/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙСЕЛ МУСТАФОВА  О: ДА 1
2 ЕЮБ ЕЮБ  О: ДА 1
3 ЖИВКО РАДУШЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 18/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОНКА ПЕНЕВА  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 ЗАХАРИ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
5 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 1
2 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  О: НЕ 2
3 ДАНАИЛ КАЗАКОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 20/24.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.11.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСКО ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
2 ЕВГЕНИ ВЕЛИКОВ  О: НЕ 2
3 ИВАН ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ  О: ДА 1