10.11.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 47/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
3. "АВС-Е" ЕООД
4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МАРИО ХРИСТОВ  1: ДА 2
3 СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
4 КИРИЛ ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
Бургас
ПРОТОКОЛ № 100/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
4. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОМИТОВ  О: НЕ 1
2 СТОЯН ДАВИЧАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ДАРИН БИБЕРОВ  О: ДА 3
4 КРАСИМИР ДИМИТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 4
5 БАРЪШ САБРИ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 101/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ БИНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ТЕОДОР ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
3 ДИМИТЪР МИТЕВ  О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ КЕЛЕШЕВ  О: ДА 1
5 ГАЛИН ВЪЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ЙОНКО БОЙЧЕВ  О: ДА 1
7 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
8 КРАСИМИР МИЛЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 102/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ГАНЕВ  О: ДА 1
2 РЕНГИН ИЛЯЗ  Ц: НЕ О: ДА 1: ДА 2
3 ЯКУБСЕН ГЮННАР  О: НЕ 3 Грешно име в протокола;
Варна
ПРОТОКОЛ № 55/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
4. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КАРАКОЛЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 МИХАЛ СТОЯНОВ  О: НЕ 2
3 ПАВЛИН ЖЕКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ДИМИТЪР РАДЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 ТОДОР ЧЕРВЕНКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ДОБРИН СТОЯНОВ  О: ДА 3
7 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 3
8 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 4
9 ВОЛОДЯ БЯЛОВ  О: ДА 4
10 МАРИН МАРИНОВ  О: ДА 4
11 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
12 ИВАЙЛО ТОДОРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 56/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР АТАНАСОВ  О: 1 Не се явил;
2 ГАЛИН ГЕНОВ  О: 1 Не се явил;
3 АРТЕМ ДОРОФЕЕВ  1: ДА Ц: НЕ О: ДА 1
4 АТАНАС ХЪТОВ  Ц: ДА 1
5 ХАЙРЕДИН ОСМАН  О: НЕ 2
6 ТЕОДОРА СТАНЧЕВА  1: ДА Ц: ДА О: ДА 3
7 ТИХОМИР СТАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 3
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 42/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 КОСТАДИН СТАНОЙСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЙОРДАН ПЕНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ХРИСТО ПЕТРОВ  О: ДА 1
6 НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 43/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ ГЕТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 СТОЯН МИХАЙЛОВ  О: ДА 1: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 46/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
3. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВГЕНИ ЖИВКОВ  О: ДА 1
2 НЕДКО НЕДЯЛКОВ  О: ДА 2
3 ВЛАДИМИР ВИТКОВ  О: ДА 3
4 ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 47/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР НЕНЧЕВ  О: ДА 1
2 РУМЕН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 СТЕЛИАН СТАНКОВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 56/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ПАНТАЛЕЕВ  О: НЕ 1
2 ЛЮБОСЛАВ ВИТАНОВ  Ц: ДА 2
3 ИВАЙЛО ИВАНОВ  7: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 57/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТАДИН СТОЯНЧЕВ  О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ  О: ДА 2
Габрово
ПРОТОКОЛ № 30/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ОПИДА 88" ЕООД
2. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
3. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН КРЪСТЕВ  О: ДА 1
2 СЕВДАЛИН СТЕФАНОВ  О: ДА 2
3 ЕМИЛИЯН КАМЕНОВ  О: 2 Не се явил;
4 ЕМИЛ БАСТРЕВ  1:  О: 3 Не се явил;
5 СТАНИМИР МАРИНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 31/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
2. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ЯНКОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 СТАНИСЛАВ САВОВ  О: ДА 2
3 ТРИФОН ВЪЛЧЕВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 56/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАСАН ИСМАИЛ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ЗЛАТАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 57/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТА ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 РАДОСТИН БАНЧЕВ  О: ДА 1
3 ЮЛИЯН ЖЕЛЕВ  О: 2 Не се явил;
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 27/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЙЪЛМАЗ ИСМАИЛ  О: ДА 2
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № /10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
ПРОТОКОЛ № /10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 32/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ДЕНЧО ДЕНЧЕВ  О: ДА 1
3 ИВАН ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 1
4 НАНКО ЧАПОВ  О: ДА Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
Монтана
ПРОТОКОЛ № 29/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 МЛАДЕН СЕМОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
3 МИЛЕН НИКОЛОВ  О: ДА 2
4 БОЯН РАНКОВ  О: ДА 1: ДА 2
5 ИСКРЕН ИЛИЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 30/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАЛИН КИРИЛОВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ЗАМФИРОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
3 АНГЕЛ ИВАНОВ  О: НЕ 1
4 ЗАМФИР ЗАМФИРОВ  О: НЕ 1
5 ДЕНИСЛАВ ПЕТКОВ  О: ДА 1: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 43/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮДМИЛА ПАЛИЙСКА  О: ДА 1
2 ЦВЕТАН АНГЕЛОВ  О: НЕ 1
3 ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 44/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИАНА ТОДОРОВА  О: ДА 1
2 ИВАН ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
Перник
ПРОТОКОЛ № 26/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 МАРИО ГОРОВ  Ц: ДА 1
4 СТОЯН ВАТАХОВ  О: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 44/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЬО МИХАЙЛОВ  О: НЕ 1
2 НИКОЛА ПЕТРОВ  О: НЕ 2
3 ЕВГЕНИ ДОНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 МИЛЕН ЯМЕЛИЕВ  О: ДА 3
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 58/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
2. "ТРАНСИНГ" АД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ЧОТРОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
2 ПЕТКО КОСТОВ  Ц: НЕ 1: НЕ О: НЕ 2
3 КОНСТАНТИН ГЕНОВСКИ  О: 2 Не се явил;
4 НЕДЕЛЧО НАЙДЕНОВ  О: ДА 2
5 БЕДРИ АЛИ  О: ДА 2
6 САЛИХ ИШАНИН  О: НЕ 3
7 ГЕОРГИ ПЕТРОВ  1: ДА 4
8 ВИХРЕН ВЕЛКОВ  Ц: ДА 5
9 ЕРКАН АЛТЪНСОЙ  О: ДА 5
10 ПЕТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 6
11 ОРХАН МАХМУДОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1: НЕ 7
ПРОТОКОЛ № 59/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗАПРЯН СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
2 ЕВГЕНИ ГРОЗЕВ  О: ДА 1
3 ЙОРДАН ФИЛИПОВ  О: ДА 1
4 ВАСИЛ СТОЙЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 КРАСИМИР КЪНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 МЮМЮН АХМЕД  Ц: ДА О: ДА 1
7 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
8 БОЙКО ЗРЪНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
9 АПОСТОЛ СТОИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Разград
ПРОТОКОЛ № 45/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАЛИН РУСЕВ  О: ДА 1
2 БЕЙХАН МУСТАФОВ  О: ДА 1
3 БАХРИ САЛИ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 46/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН ДАВИДОВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 47/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 15:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 77/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВО ЧОБАНОВ  О: ДА 1
2 БОЖИДАР ГЕНОВ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 2
4 МЛАДЕН ПАРУШЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
5 ДЕНИСЛАВ ЦОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 78/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕЛИАН ГЪЛАБАРОВ  О: ДА 1
2 БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 КРАСНОДАР КЮРКЧИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ХРИСТО БРАТОВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 МАРТИН НИКОЛОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
Силистра
ПРОТОКОЛ № 38/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСЕН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 АЛИБРЯМ ЧИЛЛИ  1: ДА 2
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
4 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ  О: ДА 1
5 ТРИФОН ЕНЧЕВ  О: 1 Не се явил;
Сливен
ПРОТОКОЛ № 50/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИЯН СТОЯНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  О: ДА 2
3 ДАНИЕЛ ДЯНКОВ  О: ДА 2
4 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: НЕ 2
5 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 51/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ЖЕЛЕЗЧЕВ  Ц: ДА 1
2 ДАНИЕЛ ИВАНОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 21/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ КРЪСТАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 128/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД
3. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
4. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЮРИЙ ДАНЕВ  7: ДА О: ДА 1
2 АНТОН КУМАНОВ  О: ДА 7: ДА 1
3 БЛАГОЙ ПЕТРУНОВ  О: ДА 2
4 ЦВЕТОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ  Ц: ДА 2
5 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 3
6 ВАЛЕНТИН МАНОВ  О: ДА Ц: ДА 4
7 ИВАЙЛО ХРИСТОВ  О: ДА Ц: НЕ 4
8 МОХАРЕМ ГОВЕДАР  О: ДА Ц: ДА 4
9 ПЛАМЕН ГРОЗДАНОВ  О: ДА 4
10 ДИМО ДИМОВ  О: ДА 1
11 РУМЕН КРАЛЕВ  О: ДА 1
12 ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ  О: ДА 1
13 ДАРИНА ГАВАЗКА  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 129/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "РУЛАН" ООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
4. "ДАКИДА" ООД
5. "РОСЕН - 85" ООД
6. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
7. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
8. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЙКО БЕЙКОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ДИНОЛОВ  О: ДА 2
3 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА  О: ДА 2
4 НИКОЛАЙ СМИЛЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ПЕТКО ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ИЛИЯ ХАДЖИПЕТРОВ  О: 3 Не се явил;
7 ВЕЛИМИР КИРИЛОВ  О: ДА 4
8 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 5
9 ЗОРАН ПЕТРОВ  О: НЕ 6
10 ВАСИЛ ПАНЧЕЛИЕВ  Ц: ДА 7
11 ГЕОРГИ ФИЛИПОВ  Ц: ДА О: ДА 7
12 КИРИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 7
13 ГРИГОР ЗДРАВКОВ  О: ДА 8
ПРОТОКОЛ № 130/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 ДОНЧО ВУЧКОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН КЕРИФЕЙСКИ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 131/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
5. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ДЕКОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 БОЙЧО БОЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 АСЕН АСЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 КРАСИМИР ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
5 СИМЕОН ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
6 РОСЕН ЗАХАРИНОВ  О: ДА 3
7 ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ЕДИС РУФИ  Ц: ДА О: ДА 4
9 ПЛАМЕН ПАВЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 5
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 49/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 ТЕОДОР КИРКОВ  О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 52/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРГЮН МЕХМЕДОВ  О: НЕ 1
2 АДНАН САЛИЕВ  О: ДА 1
3 САБРИ ШАКИРОВ  О: ДА 1
4 ДЖАНЕР АКИФОВ  О: ДА 1
5 ЛЮТФИ МУСТАФОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 53/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАЛИЛ ХАЛИЛОВ  О: ДА 1
2 СВЕТЛИН СПАСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 67/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДЯЛКО ПЕТКОВ  О: ДА 1
2 ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 68/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АХМЕД КРУМОВ  О: ДА 1
2 ВАХДИ КЕХАЙОВ  Ц: НЕ 1
3 ЙОРДАН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 51/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИСЕР ЖИГАУРСОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
3 ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АШКЪН АЛИ  Ц: ДА 1
5 МУСТАФА РИЗА  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 52/10.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ  Ц: ДА О: ДА 1