03.11.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 46/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "АВС-Е" ЕООД
3. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯ ТЕРЗИЙСКИ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ЧАКЪРДЪКОВ  Ц: ДА 1
3 СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ОГНЯН МИТОВ  О: ДА 3
5 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
6 СВЕТЛИН СИМЕОНОВ  Ц: ДА 4
Бургас
ПРОТОКОЛ № 96/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ДАЧЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
2 ДИМИТЪР МИТЕВ  О: НЕ 2
3 ПЕТЪР ИВАНОВ  О: ДА 2
4 СТОЯН РЕКАЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 97/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИЯН ХРИСТОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 БЛАГОВЕСТ БОНЧЕВ  О: 2 Не се явил;
3 АНГЕЛ ВАНГЕЛОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 98/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМЧО ДАНЕВ  Ц: ДА 1
2 ПЕНЬО ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 1
3 ДИМИТЪР ЖИЛКОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 99/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЯН ЗЛАТЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СОТИР ПАСКАЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ДАНЧО КОДЖАМАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 3
4 ЛЮБОМИР ЗАГОРЧЕВ  О: НЕ 1: НЕ Ц: НЕ 3
5 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: ДА 3
6 АНДРЕЙ БАЙГЪНОВ  О: ДА 3
Варна
ПРОТОКОЛ № 54/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН ДИНКОВ  Ц: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ  Ц: ДА 1
3 ИВАЙЛО ИЛИЕВ  О: ДА 2
4 МАРИН БАЛИНОВ  О: НЕ 2
5 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 2
6 ПЕТЪР СЛАВОВ  О: ДА 2
7 СТАНИСЛАВ СТАНЕВ  О: ДА 1
8 МИХАЛ СТОЯНОВ  О: НЕ 3
9 НЕДКО ПЕНЧЕВ  О: ДА 3
10 ИВАН МИНЕВ  О: ДА 3
11 РУСАЛИН ЩЕКАНЕНКО  О: ДА 3
12 ПЕЙЧО МАРКОВ  О: ДА 3
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 41/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ХАЛВАДЖИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 45/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВИТКОВ  О: НЕ 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 55/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАНАЙОТ МАНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ЛЮБОСЛАВ ВИТАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ИВАНОВ  7: НЕ О: НЕ 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 29/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
2. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦАНЬО БОНЕВ  О: ДА 1: ДА 1
2 ГЕНЧО ГЕНОВ  Ц: ДА 1
3 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 55/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНДРЕЙ БАЛЧЕВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ХАРАЛАМПИЕВ  О: ДА 1
3 ГАЛИН ГОСПОДИНОВ  Ц: ДА 2
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 26/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОНУР МАХМУД  Ц: ДА О: ДА 1
2 СЕЙХАН СЮЛЕЙМАН  Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 ЗДРАВКО ПЕТРОВ  Ц: ДА 1
4 ЖЕЛКА ИВАНОВА  О: ДА 2
5 РОСЕН КАРАМФИЛОВ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 30/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИСЕР ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 КРАСИМИР СТРАХИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 31/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕЛИНА ТОДОРОВА  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 42/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНКО РОГЛЕВ  О: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 25/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРТИН КИРИЛОВ  О: ДА 1
2 ГРОЗДАН МАНАСИЕВ  О: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 42/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ЧАПАНОВ  7: ДА Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 МАРИЯ СПАСОВА  О: ДА 2
3 ГЕНАДИ КОЛЕВ  О: ДА 2
4 ПЕТЬО ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 43/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВО ИВАНОВ  О: ДА 1
2 АНАТОЛИ АНГЕЛОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
3 ТОДОР НАЙДЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ИЛИЯ ИЛИЕВ  О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 57/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ОРОЗОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
2 СТОЯН ХАДЖИЕВ  О: НЕ 2
3 БОЯН ДИНЕВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ ИЛИЕВ  О: ДА 2
5 ИВАН МИТЕВ  О: ДА 2
6 НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 ВИХРЕН ВЕЛКОВ  О: ДА 3
Разград
ПРОТОКОЛ № 44/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИЯН МИНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 АХМЕД РАСИМ  Ц: ДА О: ДА 2
Русе
ПРОТОКОЛ № 75/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСКРЕН КОЛЕВ  О: ДА 1
2 ОЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ  О: ДА 1
3 КАЛОЯН МИНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАН ПЕНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 МАНОЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 4
6 БОРИСЛАВ БЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 76/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 37/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 НЕДКО МИНКОВ  О: 1 Не се явил;
3 САШО НИКОЛОВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: 1 Не се явил;
5 КРАСЕН ПЕТКОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
Сливен
ПРОТОКОЛ № 49/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "АВС АВТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ  О: ДА 1
2 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
Смолян
ПРОТОКОЛ № 20/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИО БОЗОВ  О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 124/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ВУЧОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО АТАНАСОВ  Ц: ДА 1
3 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 КРАСИМИР КИРЕВ  О: ДА 1
5 СТАНИМИР СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 АТАНАС ЗАКЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 ДИМИТЪР ЕНЕВ  О: ДА 2
8 СТЕФАН НАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
9 АНТОН ГОВЕДАРОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 125/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ЛАВОР" ЕООД
3. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
4. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА  О: НЕ 1
2 ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ  О: ДА 2
3 ДАНЧО ДИКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 3
5 ИЛИЯ ХАДЖИПЕТРОВ  О: 4 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 126/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
3. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН МИРОНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ЕВГЕНИЙ ЙОРДАНОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 127/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
5. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ ДИНОЛОВ  О: НЕ 2
4 БОЖИДАР ЙОСИФОВ  О: 3 Не се явил;
5 БОРИСЛАВ ИЛИЕВ  О: 3 Не се явил;
6 ДИЯНА ДИМИТРОВА  Ц: ДА 4
7 КРАСИМИР МИРЧЕВ  О: 4 Не се явил;
8 ПЕТЪР ЖЕЛЯЗОВ  О: 4 Не се явил;
9 ЯВОР СТОИЛОВ  О: ДА 5
10 ЕМИЛ ЦЪРЦОРКОВ  Ц: ДА 4
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 47/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАН ДЕРМЕНДЖИЕВ  О: ДА 2
3 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 2
4 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
5 ИВАЙЛО ЖЕЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
6 МИЛЕН НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 48/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЛЯН ДРЕНСКИ  О: ДА 1
2 СТЕФКА ЗАМТИКОВА  1: ДА О: ДА 1
3 ИВЕТА ТЮЛЕВА  1: ДА О: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 51/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
3. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 1
2 ХРИСТИНА КЪТОВА  7: ДА 1
3 МУСТАФА САБРИЕВ  Ц: НЕ 2
4 ГЬОККАН АЛИ  О: ДА 3
Хасково
ПРОТОКОЛ № 65/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЙВИД НИКОВ  О: ДА 1
2 РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ  Ц: ДА О: ДА 1
3 АХМЕД КРУМОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 66/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИЯЗИМ АЗИС  О: ДА 1
2 СПАС РУСЕВ  О: ДА 2
3 ВАХДИ КЕХАЙОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
4 ЗЛАТКО КОСТОВ  О: ДА 1
5 ТОШКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 49/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ГЮНАЙ ШАБАН  О: ДА 1
3 АХМЕД АХМЕДОВ  О: ДА 1
4 ТОДОР БРАТОВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 АШКЪН АЛИ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 50/03.11.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.11.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИСЕР ЖИГАУРСОВ  О: НЕ 1