20.10.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 44/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН СИНТЮКОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ЧАКЪРДЪКОВ  О: ДА 1
3 БЕЙЛЮЛ МУСТАФА  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР СТАЙКОВ  О: ДА 1
5 ДИМИТЪР ПЕТКОВ  Ц: ДА 1
6 ЮЛИАН ВОЙНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 45/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
2. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТЛИН СИМЕОНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ЕВГЕНИ СТАВРЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ГЕОРГИ УРУМОВ  О: ДА 2
5 ЛЪЧЕЗАР ГАРГАВЕЛОВ  О: ДА 2
Бургас
ПРОТОКОЛ № 92/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР КОМИТОВ  О: НЕ 2
3 ХЮСЕИН ХЮСЕИН  О: ДА 2
4 АТАНАС ВЪЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 3
5 АНАСТАС ЗДРАВКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 БОРИСЛАВ КЪНЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ИСКРЕН ЩЕРИОНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ЕРГИН ИЛИЯЗ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 93/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ГОЧЕВ  Ц: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ВАНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ПЕТЪР ИВАНОВ  О: НЕ 1
4 НИКОЛАЙ ТАШЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
5 КРАСИМИР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 СТОЯН КРАЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 94/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: НЕ 1
3 ПЕНЬО ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 2
4 ДИМИТЪР МОСКОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 95/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "АВТО - ТЕСТ - 2000" ООД
4. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РЕЙХАН ЕШРЕФОВ  О: 1 Не се явил;
2 РУСИ ВАСИЛЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ДИМЧО ДАНЕВ  Ц: НЕ 1: ДА О: ДА 2
4 ГАНЧО СТАНКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 КРАСИМИР ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 4
Варна
ПРОТОКОЛ № 52/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ХЪТОВ  О: ДА 1: ДА 1
2 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
3 ВАСИЛ ОПРЕВ  О: ДА 3
4 ИВАН СТОЙНЕВ  О: 3 Не се явил;
5 СТОЯН ОПРЕВ  О: ДА 3
6 СТЕФАН ОПРЕВ  О: ДА 3
7 ДИМИТЪР КАРАКОЛЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
8 АЙХАН АЛИ  О: ДА 4
9 РОСЕН ДИНКОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
10 ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА  О: ДА 2
11 ЖИВКО ВЪЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
12 РУМЕН МИХАЙЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 53/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ШЮКРИ ПАЗВАНТ  Ц: ДА 1
2 ПАВЛИН ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 КРУМ КОСТАДИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 40/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН ДАНАИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЙОРДАН ПУЙЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Видин
ПРОТОКОЛ № 43/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВИТКОВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 44/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ СТАНКОВ  О: ДА 1
2 ТИХОМИР ТРИФОНОВ  О: ДА 1
3 ДАНИЕЛ БРАНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ВАСКО ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 53/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН УШОВСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ПЕТКО ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 РОСЕН ВАНЧУКОВ  О: ДА 2
4 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 54/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО СОКОЛОВ  О: 1 Не се явил;
Габрово
ПРОТОКОЛ № 28/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ОПИДА 88" ЕООД
2. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН КРЪСТЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ КРЪСТЕВ  О: НЕ 2
3 ГЕНЧО ГЕНОВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 53/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 КЛИМЕНТ КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
3 ГАЛИН ГОСПОДИНОВ  Ц: 1 Не се явил;
4 МАРТИН ХРИСТОВ  О: ДА 1
5 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 54/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БАЙРАМ КОДЖАИБРАХИМОГЛУ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 24/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙХАН ЮМЕРХОДЖА  О: ДА 1
2 ГЮНДУАН СЮЛЕЙМАН  О: ДА 1
3 БЕРКАНТ МЕХМЕТ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ЗДРАВКО ПЕТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
5 ОНУР МАХМУД  Ц: НЕ О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 25/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 10:45
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН КАВАЗОВ  О: ДА 1
2 СЕЙХАН СЮЛЕЙМАН  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 29/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСТИН ДРАГАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
3 СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 2
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 30/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИХАЕЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 27/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР КРЪСТЕВ  1: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1: ДА 2
4 ХРИСТО АТАНАСОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 28/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 ДАНАИЛ ДАНОВСКИ  О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 40/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНКО ТУПАРОВ  О: ДА 1
2 РАД РАЛЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
3 АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ  О: ДА 1
4 ВИКТОР ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ТОМА ДАМЯНОВ  О: ДА 1
6 НИКОЛАЙ ЗАЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 41/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ХРИСТОВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН МИНДОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН ДОБРЕВ  О: ДА 1
4 БОГДАН БЕЛУХОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ИВАН ДАНИН  О: ДА Ц: ДА 2
6 СВЕТОСЛАВ ЧУЧКОВ  О: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 24/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ МИНКОВ  О: ДА 1
3 МАРТИН КИРИЛОВ  О: НЕ 1
4 МАРИО ГОРОВ  1: ДА Ц: НЕ О: ДА 1
5 АНДРЕЙ ФЕОДОРОВ  О: 1 Не се явил;
Плевен
ПРОТОКОЛ № 41/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ПАВЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 55/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
4. "ПРИМА АВТО" ЕООД
5. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
6. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЙНО СТОЙНОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛА ЗАПРЯНОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ПЕТРОВ  Ц: ДА 2
4 ИЛИН РОБОВ  О: ДА Ц: НЕ 1: НЕ 3
5 ВЪТКО ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ 1: НЕ О: ДА 3
6 ГЕОРГИ ДЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 4
7 ЛЪЧЕЗАР НАЙДЕНОВ  1: ДА 5
8 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 6
9 ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА  О: НЕ 6
10 ИЛИЯН ОРОЗОВ  1: НЕ Ц: НЕ О: НЕ 1
11 КИРИЛ ТОДОРОВ  1: НЕ О: ДА Ц: ДА 7
ПРОТОКОЛ № 56/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЕМИЛ СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 НЕДЯЛКО СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ БОСЕВ  О: ДА 2
Разград
ПРОТОКОЛ № 41/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЕВЗИ МЕХМЕД  О: ДА 1
2 ГЮРДЖИН ИСМАИЛОВ  О: ДА 1
3 БАЙСЕ ЕМУРЛА  О: ДА 2
4 МИЛЕН ДАВИДОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 42/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЯН ДУДЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 43/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 ДИЯН МИНЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
Русе
ПРОТОКОЛ № 73/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ПЕНЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 СЕЗЕР ХЮСЕИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ЕРКАН АЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ГЕНАДИЙ ГАТЕВ  О: ДА 3
5 НИКОЛА ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 СТЕФАН БОНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 74/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН ДОНЧЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
2 БРИТАН ЮСЕИНОВ  О: ДА 2
3 ИЛИЙЧО СТЕФАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Силистра
ПРОТОКОЛ № 36/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛИБРЯМ ЧИЛЛИ  Ц: ДА 1
2 ЕРКАН ЕСМАН  О: ДА 1
3 САШО НИКОЛОВ  О: НЕ 2
4 НЕДКО МИНКОВ  О: НЕ 2
5 КРАСИМИР ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 46/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "РОЛЕКС" ЕООД
2. "АВС АВТО" ООД
3. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ДИНКОВ  О: ДА 1
2 ПАВЕЛ ПАНЕВ  Ц: ДА 2
3 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  О: ДА 3
4 ТЕНЬО ВЕЛКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 47/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 ДАНИЕЛ ИВАНОВ  О: НЕ 1
3 КРАСИМИР ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 БИСЕР ХАДЖИЕВ  О: ДА 1
5 ЕМИЛ СТЕФАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 48/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЖИВКО ЖЕЛЕЗЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 19/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САЙФИ АХМАТЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 118/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ БОГДАНОВ  О: ДА 1
2 ЖИВКО ЦЕНЕВ  Ц: 2 Не се явил;
3 ТРЕНДАФИЛ ТРЕНДАФИЛОВ  Ц: 2 Не се явил;
4 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 2
5 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
6 АНТОН ГОВЕДАРОВ  О: ДА 3
7 МИЛЧО ДЕРМЕНДЖИЕВ  О: ДА 3
8 ТОДОР ЛАПЧЕВ  О: ДА 3
9 ЛЮБОМИР ДАШЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
10 ВЕСЕЛИН СТОИМЧЕВ  7: ДА 1
11 СТЕФАН БОНЕВ  7: ДА 1
12 АТАНАС ЗАКЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
13 ГЕОРГИ СПАСОВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 119/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
4. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ  Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ВЛАДИМИР НАТИН  О: ДА 3
5 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 3
6 КИРИЛ КЛИСАРСКИ  Ц: НЕ 4
7 ВЕСЕЛИН ДОНЧЕВ  О: ДА 5
8 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 4
9 МАРТИН ГЕОРГИЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
10 БОРИС НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 5
11 СВИЛЕН ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 5
12 МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ  Ц: ДА О: ДА 6
13 ЙОРДАН АСПАРУХОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 120/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР КОЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 121/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
3. "ЛАВОР" ЕООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
5. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
6. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ВИЛАДИНОВ  Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ГРИГОР ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
3 ИВАН ДОСПЕЙСКИ  О: НЕ Ц: НЕ 1
4 БОТЬО ДИМИТРОВ  Ц: ДА 2
5 РОСЕН ИВАНОВ  О: ДА 3
6 БОРИС ХРИСТОВ  О: ДА 4
7 ГЕОРГИ ХРИСТОВ  О: ДА 4
8 ВАЛЕРИ ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
9 ИВАН ТЕЛБИЙСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
10 КИРИЛ МАРВАКОВ  О: ДА 1
11 БИСЕР МИТОВ  О: ДА Ц: ДА 5
12 АНТОН ХРИСТОВ  О: НЕ 6
13 ИВАЙЛО АТАНАСОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 122/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ДАКИДА" ООД
2. "СКОРПИОН" ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 ЯВОР СТОИЛОВ  О: НЕ 2
3 ОЛЕГ ЙОРДАНОВ  О: ДА 3
4 ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА  О: НЕ 3
5 ДИЯНА ДИМИТРОВА  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 123/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН КОВАНОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН МИРОНОВ  О: НЕ 1
4 ЦВЕТЕЛИН СИМОВ  Ц: ДА 2
5 ЕВГЕНИЙ ЙОРДАНОВ  О: НЕ 2
6 ИРИНЕЙ МИЛЧЕВ  О: ДА 2
7 МИЛО НЕНОВ  Ц: НЕ 2
8 КИРИЛ ЯНКУЛОВ  О: ДА 1: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 45/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ РОЙДЕВ  О: ДА 1
2 СТАНЧО СТАНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ПЛАМЕН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ТЕОДОР КИРКОВ  О: НЕ 3
5 ВЛАДИМИР ПЕТРОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 46/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДОБРИЛ СТОЕВ  1:  О: 1 Не се явил;
2 ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ТОНЬО ТОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ДИНКО МИТЕВ  1: НЕ О: ДА Ц: НЕ 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 48/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТИНА КЪТОВА  1: ДА 7: НЕ 1
2 ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
3 ЕРГЮН МЕХМЕДОВ  О: НЕ 2
4 СВЕТОСЛАВ ДЯКОВ  О: ДА 2
5 АЙНУР МУСТАФОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 49/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙДЪН ОСМАНОВ  О: ДА 1
2 ДЖЕЛЯЛ МУСТАФОВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 НЕВЗАТ ИСОВ  О: ДА 1
4 АЛПЕР МУСТАФОВ  О: ДА 1
5 ДЕНЧО ДИНЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 50/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 12:10
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТУРХАН МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
2 НУРАЙ ХЮСЕИНОВ  О: ДА 1
3 ИБРЯМ МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 КАЛИН ПАВЛОВ  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 62/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ИЛЧЕВ  О: ДА 1
2 ДАНИЕЛ ПЕЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 63/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "НИДЕЛ 68" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНЧО ЯНАКИЕВ  Ц: ДА 1
2 АХМЕД КРУМОВ  О: 1 Не се явил;
3 АДЕМ МЕХМЕД  О: ДА Ц: ДА 2
4 СТОЯН ДЕЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 64/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИТКО ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВАСИЛ НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВАН ХИПОВ  О: ДА 1
4 СТОЙЧО СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 47/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН СИМЕОНОВ  О: ДА 1
3 ТУРХАН ХЮСЕИНОВ  О: ДА 1
4 МИЛЕН ХРИСТОВ  О: ДА 1
5 КРАСИМИР НИКОЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 48/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. "ВЕА" ЕООД
3. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОГЮН ЕМБИЕ  О: ДА 1
2 СТЕФЧО СТОИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ  О: НЕ 1: НЕ 3
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 16/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН НИКОЛОВ  О: НЕ 1
2 ПЛАМЕН СТОЯНОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
3 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 1
4 ИВАН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/20.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 20.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ МУРДАНЛИЕВ  О: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 СТАЙКО ТУРЛАКОВ  О: НЕ 1